Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00080302/01 Przebudowa mostu na ul Szczebrzeskiej w Zamościu – JNI 1024960

Deadlines:
Published : 09-03-2022 12:49:00
Placing offers : 05-04-2022 10:00:00
Offers opening : 05-04-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 6 do SWZ-projekt umowy.pdf pdf 293.13 2022-03-09 12:49:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SWZ OPZ.pdf pdf 129.2 2022-03-09 12:49:00 Proceeding
Załącznik Nr 8-wykaz osób.docx docx 18.48 2022-03-09 12:49:00 Proceeding
Załącznik Nr 9 do SWZ wykaz narządzi.doc doc 39 2022-03-09 12:49:00 Proceeding
Nr 10 dokumentacja projektowa.zip zip 191922.52 2022-03-09 12:49:00 Proceeding
Załącznik Nr 11 do SWZ - Przedmiary robót.zip zip 960.83 2022-03-09 12:49:00 Proceeding
Załacznik Nr 5-wykaz robót.docx docx 17.36 2022-03-09 12:49:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc doc 66.5 2022-03-09 12:49:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ.doc doc 49.5 2022-03-09 12:49:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - zobowiązanie.doc doc 32 2022-03-09 12:49:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - oświadczenie - grupy kapitałowe.doc doc 29 2022-03-09 12:49:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 87.26 2022-03-09 12:49:00 Proceeding
SWZ-sig.pdf pdf 448.7 2022-03-09 12:49:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ Nr 1-sig.pdf pdf 238.84 2022-03-22 10:53:28 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ Nr 2-sig.pdf pdf 303.08 2022-03-22 10:56:10 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 42.08 2022-03-22 10:56:10 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ Nr 3-sig.pdf pdf 270.08 2022-03-22 10:58:42 Public message
Przedmiar robot telekomunikacja.xlsx xlsx 25.5 2022-03-22 10:59:39 Public message
Przedmiar robót - branża sanitarna.xlsx xlsx 22.48 2022-03-22 10:59:39 Public message
Przedmiar robót - kolizje elektryczne.xlsx xlsx 11.83 2022-03-22 10:59:39 Public message
Przedmiar robót- branża mostowa i drogowa.xlsx xlsx 39.67 2022-03-22 10:59:39 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 2.pdf pdf 36.72 2022-03-23 13:30:19 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ Nr 4-sig.pdf pdf 228.82 2022-03-23 13:30:19 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ Nr 5-sig.pdf pdf 255.36 2022-03-23 13:31:58 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ Nr 6-sig.pdf pdf 219.13 2022-03-24 12:35:38 Public message
SOR_2.2.pdf pdf 1833.85 2022-03-24 12:36:11 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ Nr 7-sig.pdf pdf 221.19 2022-03-24 12:37:31 Public message
M250113.pdf pdf 195.56 2022-03-24 12:38:11 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ Nr 8-sig.pdf pdf 216.57 2022-03-29 08:17:56 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 173.77 2022-04-04 08:44:27 Public message
informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 287.13 2022-04-06 09:39:42 Public message
Informacja o wyborze oferty-sig.pdf pdf 219.06 2022-04-26 08:37:04 Public message

Supplier's offers

Expand all
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
zał nr 1 Kosztorys ofertowy.pdf pdf 1052.77
Zał. nr 2 Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;.pdf pdf 260.63
Formularz oferty.pdf pdf 251.26
Pełnomocnictwo Zamość.pdf pdf 205.69
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Oferta Mostostal Kielce.7z 7z 1508.59
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Oferta Intop Tarnobrzeg.zip zip 1059.68
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
G 3361 - pełnomocnictwo IMD PW dla Probudowa.pdf pdf 208.05
IMD Załącznik Nr 2 do SWZ (1).pdf pdf 139.91
kosztorysy ofertowe.pdf pdf 239.73
oświadczenie o podziale.pdf pdf 176.43
Probudowa Załącznik Nr 2 do SWZ (1).pdf pdf 139.49
Załącznik nr 1 - formularz oferty.pdf pdf 245.22

Announcements

2022-04-26 08:37 Ireneusz Węs Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-04-06 09:39 Magdalena Stąsiek Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-04-04 08:44 Ireneusz Węs Informacja o kwocie jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie. [...].pdf

2022-03-29 08:17 Ireneusz Węs Wyjaśnienia treści SWZ Nr 8.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2022-03-24 12:38 Ireneusz Węs Specyfikacja techniczna M.25.01.13

M250113.pdf

2022-03-24 12:37 Ireneusz Węs Wyjaśnienia treści SWZ Nr 7

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2022-03-24 12:36 Ireneusz Węs Stała organizacja ruchu

SOR_2.2.pdf

2022-03-24 12:35 Ireneusz Węs Wyjaśnienia treści SWZ Nr 6

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2022-03-23 13:31 Ireneusz Węs Wyjaśnieni treści SWZ Nr 5

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2022-03-23 13:30 Ireneusz Węs Wyjaśnienia treści SWZ Nr 4

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2022-03-22 10:59 Ireneusz Węs Przedmiary robót w wersji edytowalnej

Przedmiar robot tele [...].xlsx

Przedmiar robót - br [...].xlsx

Przedmiar robót - ko [...].xlsx

Przedmiar robót- bra [...].xlsx

2022-03-22 10:58 Ireneusz Węs Wyjaśnienia treści SWZ Nr 3

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2022-03-22 10:56 Ireneusz Węs Wyjaśnienia treści SWZ Nr 2

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-03-22 10:53 Ireneusz Węs Wyjaśnienia treści SWZ Nr 1

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 2184