Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.243.105.2022 Dostawa spektrometru hybrydowego FT-IR/Raman wraz z wyposażeniem

Deadlines:
Published : 23-12-2022 11:30:00
Placing offers : 10-02-2023 10:00:00
Offers opening : 10-02-2023 10:20:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.AZZP.243.105.2022.docx docx 160.84 2022-12-23 11:30:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 104.8 2022-12-23 11:30:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ105.2022.docx docx 293.65 2023-01-19 08:44:51 Public message
Modyfikacja tresci SWZ.105.2022.docx docx 292.02 2023-01-19 08:46:21 Public message
Zmodyfikowany załącznik nr 4 SWZ.105.2022.docx docx 307.97 2023-01-19 08:46:21 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 49.61 2023-01-30 09:05:32 Public message
Modyfikacja tresci SWZ.105.2022 II.docx docx 292.61 2023-01-30 09:06:46 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ105.2022 ver. II.docx docx 293.62 2023-01-30 12:21:26 Public message
Modyfikacja tresci SWZ.105.2022 III.docx docx 291.92 2023-01-30 12:23:22 Public message
Zmodyfikowany załącznik nr 4 SWZ.105.2022 II.docx docx 308.11 2023-01-30 12:23:22 Public message
Otwarcie.105.2022.docx docx 292.19 2023-02-10 10:28:43 Public message
Wybór_105.2022.docx docx 291.83 2023-02-22 09:51:51 Public message
2023-OJS051-150221-pl.pdf pdf 91.39 2023-03-13 09:17:14 Public message

Announcements

2023-03-13 09:17 Agata Juskowiak Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2023-OJS051-150221-p [...].pdf

2023-02-22 09:51 Dział Zamówień Publicznych Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór_105.2022.docx

2023-02-10 10:28 Agata Juskowiak Informacja z otwarcia ofert

Otwarcie.105.2022.do [...].docx

2023-02-10 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 2.610.000,00 zł brutto.
2023-01-30 12:23 Agata Juskowiak Modyfikacja treści SWZ oraz zmodyfikowanego załącznika nr 4

Modyfikacja tresci S [...].docx

Zmodyfikowany załącz [...].docx

2023-01-30 12:21 Agata Juskowiak Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 31.01.2023 r.

Wyjaśnienia treści S [...].docx

2023-01-30 09:06 Agata Juskowiak Modyfikacja treści SWZ

Modyfikacja tresci S [...].docx

2023-01-30 09:05 Agata Juskowiak Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-01-19 08:46 Agata Juskowiak Modyfikacja treści SWZ oraz zmodyfikowanego załącznika nr 4

Modyfikacja tresci S [...].docx

Zmodyfikowany załącz [...].docx

2023-01-19 08:44 Agata Juskowiak Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 18.01.2023 r.

Wyjaśnienia treści S [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 604