Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZ.371.2.2022 „Świadczenie usługi przewozu regularnego osób w ramach publicznego transportu zbiorowego- podział na 2 części”

Deadlines:
Published : 23-11-2022 10:47:00
Placing offers : 20-12-2022 10:00:00
Offers opening : 20-12-2022 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 200.96 2022-11-23 10:47:00 Proceeding
SWZ.zip zip 3143.86 2022-11-23 10:47:00 Proceeding
Zalacznik_9a_9b_do_SWZ_projektowane_postanowienia_umowy.zip zip 223.69 2022-11-23 10:47:00 Proceeding
Zalaczniki_do_umowy_dotyczy_czesci_I.zip zip 1902.93 2022-11-23 10:47:00 Proceeding
Zalaczniki_do_umowy_dotyczy_czesci_I_II.zip zip 1360.05 2022-11-23 10:47:00 Proceeding
Zalaczniki_do_umowy_dotyczy_czesci_II.zip zip 1927.49 2022-11-23 10:47:00 Proceeding
Zalaczniki_nr_1_do_7_8a_8b_10_do_SWZ.zip zip 214.95 2022-11-23 10:47:00 Proceeding
Pytania_i_odpowiedzi__na_pytania_13_12_2022.docx docx 97.06 2022-12-13 15:12:31 Public message
Pytania_i_odpowiedzi_na_pytania_13_12_2022.pdf pdf 1228.55 2022-12-13 15:12:31 Public message
Zalacznik_ nr_9a_do_SWZ_Projektowane_postanowienia_umowy.docx docx 117.6 2022-12-13 15:13:07 Public message
Zalacznik_ nr_9b_do_SWZ_Projektowane_postanowienia_umowy.docx docx 118.11 2022-12-13 15:13:07 Public message
Zalacznik_nr_8_do_umowy_Standardy_swiadczenia_usług .docx docx 42.93 2022-12-13 15:13:07 Public message
Zalacznik_nr_8a_do_SWZ_Formularz_ofertowy_dot_czesci_I .docx docx 29.46 2022-12-13 15:13:07 Public message
Zalacznik_nr_8b_do_SWZ_Formularz_ofertowy_dot_czesci_I I.docx docx 33.15 2022-12-13 15:13:07 Public message
Zmiana_tresci_SWZ.docx docx 82.53 2022-12-13 15:13:07 Public message
Zmiana_tresci_SWZ.pdf pdf 748.1 2022-12-13 15:13:07 Public message
Informacja_o_wykonawcach_ktorych_oferty_zostaly_otwarte_i_o_cenach_ofert.docx docx 64.48 2022-12-20 11:28:11 Public message
Informacja_o_wykonawcach_ktorych_oferty_zostaly_otwarte_i_o_cenach_ofert.pdf pdf 93.22 2022-12-20 11:28:11 Public message
Zawidomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_czesc_II.pdf pdf 149.98 2022-12-27 13:27:15 Public message
Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_czesc_II.docx docx 71.66 2022-12-27 13:27:15 Public message
Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_ofety.pdf pdf 285.59 2023-01-10 12:45:03 Public message
Kwota_jaka_zam_zamierza_przez_na_sfinansowanie_zamowienia.docx docx 63.14 2022-12-20 10:00:00 Public message
Kwota_jaka_zam_zamierza_przez_na_sfinansowanie_zamowienia.pdf pdf 39.22 2022-12-20 10:00:00 Public message

Announcements

2023-01-10 12:45 Karolina Siwy-Pachulska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I

Zawiadomienie_o_wybo [...].pdf

2022-12-27 13:27 Karolina Siwy-Pachulska Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania- dot. części II

Zawidomienie_o_uniew [...].pdf

Zawiadomienie_o_unie [...].docx

2022-12-20 11:28 Karolina Siwy-Pachulska Informacja o wykonawcach, których oferty zostały otwarte i o cenach ofert

Informacja_o_wykonaw [...].docx

Informacja_o_wykonaw [...].pdf

2022-12-20 10:00 Buyer message Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

40 000 000,00 zł gross (słownie: czterdzieści milionów złotych 00/100) w podziale na:
część I: 13 330 000,00 zł gross ( słownie: trzynaście milionów trzysta trzydzieści tysięcy złotych 00/100)
część II: 26 670 000,00 zł gross ( słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Kwota_jaka_zam_zamie [...].docx

Kwota_jaka_zam_zamie [...].pdf

2022-12-13 15:13 Karolina Siwy-Pachulska Zmiana treści SWZ

Zalacznik_ nr_9a_do_ [...].docx

Zalacznik_ nr_9b_do_ [...].docx

Zalacznik_nr_8_do_um [...].docx

Zalacznik_nr_8a_do_S [...].docx

Zalacznik_nr_8b_do_S [...].docx

Zmiana_tresci_SWZ.do [...].docx

Zmiana_tresci_SWZ.pd [...].pdf

2022-12-13 15:12 Karolina Siwy-Pachulska Pytania i odpowiedzi na pytania

Pytania_i_odpowiedzi [...].docx

Pytania_i_odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1618