Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 23/22/WŻ Dostawa chleba, bułek, pieczywa maślanego, ciasta, ciastek, drożdżówek, pączków i rogalików do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Wydziału Administracyjno-Gospodarczego CSP w Sułkowicach

Deadlines:
Published : 02-11-2022 09:35:00
Placing offers : 05-12-2022 11:00:00
Offers opening : 05-12-2022 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
JEDZ.xml xml 142.23 2022-11-02 09:35:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 176.49 2022-11-02 09:35:00 Proceeding
SWZ.docx docx 193.82 2022-11-02 09:35:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1239.19 2022-11-02 09:35:00 Proceeding
JEDZ.pdf pdf 85.57 2022-11-02 09:35:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 42.94 2022-11-02 09:35:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy.docx docx 60.38 2022-11-02 09:35:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 50.32 2022-11-02 09:35:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy ....docx docx 37.37 2022-11-02 09:35:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy.docx docx 37.36 2022-11-02 09:35:00 Proceeding
Załacznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji - podstawy wykluczenia.docx docx 37.64 2022-11-02 09:35:00 Proceeding
Załacznik nr 9-9a do SWZ - Oświadczenie dotyczące wykluczenia.docx docx 44.52 2022-11-02 09:35:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów w zakresie zdolności technicznyc ....docx docx 36.68 2022-11-02 09:35:00 Proceeding
Pytania i odpowiedź nr 1.PDF PDF 249.85 2022-11-04 12:39:31 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 28.02 2022-12-05 13:36:57 Public message
Informacja o unieważnieniu części III i IV w postępowaniu.PDF PDF 170.28 2022-12-06 11:11:22 Public message
Informacja o wyborze oferty - cz. I - II.PDF PDF 463.29 2022-12-13 13:57:24 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 58.95 2023-01-09 08:07:28 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy - cz. I.pdf pdf 59.29 2024-01-08 14:19:54 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy - cz. II.pdf pdf 58.19 2024-01-08 14:25:54 Public message

Announcements

2024-01-08 14:25 Adam Kostecki Ogłoszenie o wykonaniu umowy - cz. II

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2024-01-08 14:19 Adam Kostecki Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2023-01-09 08:07 Adam Kostecki Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-12-13 13:57 Adam Kostecki Informacja o wyborze oferty w części I i II postępowania.

Informacja o wyborze [...].PDF

2022-12-06 11:11 Adam Kostecki Działając na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710, 1812, 1933 i 2185) Zamawiający unieważnia część III i IV w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie złożono żadnej oferty.

Informacja o unieważ [...].PDF

2022-12-05 13:36 Adam Kostecki Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710, 1812, 1933 i 2185) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę chleba, bułek, pieczywa maślanego, ciasta, ciastek, drożdżówek, pączków i rogalików do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Wydziału Administracyjno-Gospodarczego CSP w Sułkowicach, Zamawiający zamieszcza Informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].docx

2022-12-05 11:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 1 045 000,00 zł brutto, w tym poszczególnych jego części: 1) część I – chleb, bułki, pieczywo maślane – dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie – 440 000,00 zł brutto; 2) część II – ciasta, ciastka, drożdżówki, pączki – dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie – 450 000,00 zł brutto; 3) część III – chleb, bułki, pieczywo maślane – dostawa do Wydziału Administracyjno-Gospodarczego CSP w Sułkowicach – 110 000,00 zł brutto; 4) część IV – ciasta, ciastka, drożdżówki, pączki – dostawa do Wydziału Administracyjno-Gospodarczego CSP w Sułkowicach – 45 000,00 zł brutto.

2022-11-04 12:39 Adam Kostecki Pytania i odpowiedź nr 1

Pytania i odpowiedź [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 731