Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PN-7/22 (PN-7/22) Dostawa urządzeń medycznych montowanych trwale do budynku dla Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu - centrum medycyny interwencyjnej - (etap I CZSK) w zakresie Modułów 1 i 2a wraz z montażem.

Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 21-02-2022 14:36:00
Placing offers : 07-06-2022 10:00:00
Offers opening : 07-06-2022 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
PN_7_22 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 114.9 2022-02-21 14:36:00 Proceeding
PN_7_22 SWZ urządzenia CZSK.BES.pdf pdf 626.67 2022-02-21 14:36:00 Proceeding
PN_7_22 zał. nr 1 do SWZ Wzór umowy.pdf pdf 347.46 2022-02-21 14:36:00 Proceeding
PN_7_22 zał. nr 2 do SWZ- wzór formularza oferty.docx docx 24.62 2022-02-21 14:36:00 Proceeding
PN_7_22 Zał. nr 3 do SWZ - parametry techniczne.doc doc 993 2022-02-21 14:36:00 Proceeding
PN_7_22 Zał. nr 4 do SWZ - JEDZ.doc doc 189.5 2022-02-21 14:36:00 Proceeding
PN_7_22 zał. nr 5 do SWZ- GK.docx docx 43.41 2022-02-21 14:36:00 Proceeding
PN_7_22 zał. nr 6 do SWZ Wykaz dostaw.docx docx 41.44 2022-02-21 14:36:00 Proceeding
załącznik nr 7 do umowy w PN_7_22.pdf pdf 233.96 2022-02-21 14:36:00 Proceeding
PN_7_22 zał. nr 7 do SWZ Projekt miejsc montażu.zip zip 11806.06 2022-02-21 14:36:00 Proceeding
PN_7_22_informacja o wniesieniu.BES.pdf pdf 198.98 2022-02-25 14:05:27 Public message
Odwołanie KIO.zip zip 31391.45 2022-02-25 14:05:27 Public message
Wyszukiwanie_pBatno[ci_20220302023544.pdf pdf 45.09 2022-03-03 12:33:23 Public message
Wyszukiwanie_pBatno[ci_20220302023610.pdf pdf 45.07 2022-03-03 12:33:23 Public message
odpis KRS.pdf pdf 63.66 2022-03-03 12:33:23 Public message
Odwolanie.pdf pdf 285.49 2022-03-03 12:33:23 Public message
pełnomocnictwo KIO_ Marek KOCEWIAK-sig-sig.pdf pdf 452.71 2022-03-03 12:33:23 Public message
PN_7_22_informacja o wniesieniu 2.BES.pdf pdf 230.39 2022-03-03 12:33:23 Public message
PN_7_22_informacja o wniesieniu 3 .BES.pdf pdf 194.84 2022-03-04 11:33:39 Public message
Odwołanie 3.zip zip 1423.12 2022-03-04 11:33:39 Public message
PN_7_22_informacja o wniesieniu 4.BES.pdf pdf 206.02 2022-03-04 11:36:28 Public message
Odwolanie 4.zip zip 10897.43 2022-03-04 11:36:28 Public message
PN_7_22_zmiana terminu.BES.pdf pdf 198.49 2022-03-16 10:13:37 Public message
PN-7_22_ ogłoszenie o zmianie 2022-OJS053-137915-pl.pdf pdf 68.71 2022-03-16 10:13:37 Public message
PN_7_22_zmiany do SWZ.BES.pdf pdf 351.94 2022-03-17 14:57:04 Public message
Zaktualizowany OPZ (załącznik nr 3 do SWZ).docx docx 77.21 2022-03-17 14:57:04 Public message
PN_7_22 zał. nr 7 do SWZ Projekt miejsc montażu.zip zip 14582.31 2022-03-17 14:57:04 Public message
PN_7_22_zmiany 2.BES.pdf pdf 216.44 2022-03-18 11:53:38 Public message
Zaktualizowany OPZ (załącznik nr 3 do SWZ) - korekta 18.03.doc doc 445.5 2022-03-18 11:53:38 Public message
PN_7_22_ogłoszenie o zmianie terminu.pdf pdf 69.74 2022-03-22 11:46:55 Public message
PN_7_22_zmiana terminu 2.BES.pdf pdf 220.02 2022-03-22 11:46:55 Public message
PN_7_22_odpowiedzi 1.BES.pdf pdf 320.97 2022-04-01 15:03:49 Public message
Zał. nr 1 do porozumienia - Wymagania dotyczące BHP .pdf pdf 148.11 2022-04-01 15:03:49 Public message
PN_7_22_odpowiedzi i zmiany.BES.pdf pdf 567.59 2022-04-08 14:31:41 Public message
PN_7_22_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 69.99 2022-04-08 14:31:41 Public message
PN_7_22 zał. nr 2 do SWZ- zaktualizowany wzór formularza oferty.docx docx 25.82 2022-04-08 14:31:41 Public message
PN_7_22 Zał. nr 3 do SWZ -aktualne parametry techniczne.doc doc 995.5 2022-04-08 14:31:41 Public message
PN_7_22_odpowiedzi 3.T.pdf pdf 738.48 2022-04-12 15:03:49 Public message
PN_7_22_ sprostowanie odpowiedzi z dn. 12.04.22.BES.pdf pdf 280.98 2022-04-13 11:15:47 Public message
PN_7_22 ogłoszenie o zmianie 2022-OJS075-201144-pl.pdf pdf 69.75 2022-04-15 12:00:19 Public message
PN_7_22_zmiany SWZ kryteria.T.pdf pdf 258.4 2022-04-15 12:00:19 Public message
PN_7_22_zmiany - odpowiedzi.BES.pdf pdf 195.18 2022-04-15 12:00:19 Public message
PN_7_22 Zał. nr 3 do SWZ -aktualne parametry techniczne 15.04.22.doc doc 1006.5 2022-04-15 12:00:19 Public message
PN_7_22_odpowiedzi_25_04_2022.BES.pdf pdf 322.6 2022-04-27 14:20:51 Public message
PN_7_22 zał. nr 2 do SWZ- zaktualizowany wzór formularza oferty.docx docx 26.47 2022-04-27 14:20:51 Public message
PN_7_22 Zał. nr 3 do SWZ -aktualne parametry techniczne 22.04.22.doc doc 1013 2022-04-27 14:20:51 Public message
PN_7_22 ośw_wykluczenie_RUS.docx docx 42.09 2022-04-27 14:20:51 Public message
PN_7_22 Ogłoszenie o zmianie 2022-OJS084-225174-pl.pdf pdf 90.75 2022-04-29 09:07:51 Public message
PN_7_22_odpowiedzi_29_04_2022.BES.pdf pdf 350.73 2022-05-04 10:11:26 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 7_22 2022-OJS087-236192-pl (1).pdf pdf 69.86 2022-05-04 10:11:26 Public message
PN_7_22 Zał. nr 3 do SWZ -aktualne parametry techniczne 29.04.22.doc doc 1013.5 2022-05-04 10:11:26 Public message
PN_7_22_zmiany sankcje.BES.pdf pdf 249.12 2022-05-06 14:59:06 Public message
PN_22_22 załącznik nr 9, ośw_wykluczenie_.docx docx 42.25 2022-05-06 14:59:06 Public message
PN_7_22_zmiana terminu..BES.pdf pdf 165.97 2022-05-13 11:23:00 Public message
PN_7_22_ogłoszenie o zmianie przesłane do publikacji..pdf pdf 74.25 2022-05-13 11:23:00 Public message
PN_7_22 Ogłoszenie o zmianie 7 2022-OJS094-259394-pl.pdf pdf 69.54 2022-05-16 14:57:13 Public message
PN_7_22_odpowiedzi_19_05_2022.BES.pdf pdf 245.11 2022-05-19 14:25:13 Public message
PN_7_22 Zał. nr 3 do SWZ -aktualne parametry techniczne 19.05.22.doc doc 996 2022-05-19 14:25:13 Public message
PN_7_22_zmiany SWZ - opcja.BES.pdf pdf 315.56 2022-05-23 22:36:30 Public message
PN_7_22 Ogłoszenie o zmianie przesłane do publikacji.pdf pdf 74.01 2022-05-23 22:36:30 Public message
PN_7_22 zał. nr 2 do SWZ- zaktualizowany wzór formularza z opcją.docx docx 79.37 2022-05-23 22:36:30 Public message
PN_7_22 Zał. nr 3 do SWZ -aktualne parametry techniczne opcja.doc doc 1017 2022-05-23 22:36:30 Public message
PN_7_22 zał. nr 7 do SWZ Projekt miejsc montażu 20.05.pdf.zip zip 10926.77 2022-05-23 22:36:30 Public message
PN-7_22 Umowa _dostawa wyposażenia po zmianach - opcje ostateczna.pdf pdf 265.31 2022-05-23 22:36:30 Public message
PN-7_22 Ogłoszenie o zmianie - opcje.pdf pdf 70.11 2022-05-25 15:00:10 Public message
PN_7_22_odpowiedzi_26_05_2022.BES.pdf pdf 375.04 2022-05-26 18:09:19 Public message
PN-7_22 Ogłoszenie o zmianie przesłane do publikacji..pdf pdf 74.23 2022-05-26 18:09:19 Public message
PN-7_22 Umowa _dostawa wyposażenia odp. 8.pdf pdf 265.78 2022-05-26 18:09:19 Public message
PN_7_22 Zał. nr 3 do SWZ -aktualne parametry techniczne 26.05.2022.doc doc 1020.5 2022-05-26 18:09:19 Public message
PN_7_22 zał. nr 2 do SWZ- zaktualizowany wzór formularza 26.05..docx docx 80.46 2022-05-26 18:09:19 Public message
PN_7_22 zał. nr 7 do SWZ Projekt miejsc montażu 25.05.zip zip 10936.67 2022-05-26 18:09:19 Public message
PN-7_22 Ogłoszenie o zmianie 9 opublikowane.pdf pdf 69.94 2022-05-27 09:33:25 Public message
PN_7_22_zmiany SWZ kol. chirurgiczne.BES.pdf pdf 319.45 2022-06-01 14:45:51 Public message
PN_7_22 zał. nr 2 do SWZ- zaktualizowany wzór formularza 01.06.2022.docx docx 80.25 2022-06-01 14:45:51 Public message
PN_7_22 Zał. nr 3 do SWZ -aktualne parametry techniczne 01.06.2022.doc doc 1047 2022-06-01 14:45:51 Public message
PN_7_22 zał. nr 7 do SWZ Projekt miejsc montażu 31.05.zip zip 10962.57 2022-06-01 14:45:51 Public message
PN_7_22_odpowiedzi_02.06_2022.BES.pdf pdf 225.97 2022-06-02 14:42:13 Public message
PN_7_22_zmiany Wadium.BES.pdf pdf 238.04 2022-06-02 19:50:50 Public message
PN_7_22_ogłoszenie przesłane do dziennika zmiany Wadium.pdf pdf 93.56 2022-06-02 19:50:50 Public message
PN-7_22 Ogłoszenie o zmianie opublikowane 2022-OJS107-298612-pl.pdf pdf 92.69 2022-06-03 14:54:50 Public message
PN_7_22_informacja z otwarcia.pdf pdf 179.68 2022-06-07 12:40:39 Public message

Announcements

2022-06-07 12:40 Dział Zamówień Publicznych PN-7/22 Informacja z otwarcia znajduje się w załączonym pliku.

PN_7_22_informacja z [...].pdf

2022-06-07 10:00 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć 5 052 092,69 EURO brutto, w tym:
Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia podstawowego: 3 650 440,09 EURO brutto
Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie prawa opcji: 1 401 652,60 EURO brutto
2022-06-03 14:54 Dział Zamówień Publicznych PN-7/22 Opublikowane ogłoszenie o zmianach (wprowadzonych pismem DZP-316/22) znajduje się w załączonym pliku.

PN-7_22 Ogłoszenie o [...].pdf

2022-06-02 19:50 Dział Zamówień Publicznych PN-7/22 Informacja o zmianie treści SWZ wraz z ogłoszeniem przesłanym do publikacji znajdują się w załączonych plikach.

PN_7_22_zmiany Wadiu [...].pdf

PN_7_22_ogłoszenie p [...].pdf

2022-06-02 14:42 Dział Zamówień Publicznych PN-7/22 Odpowiedź na pytanie znajduje się w załączonym pliku.

PN_7_22_odpowiedzi_0 [...].pdf

2022-06-01 14:45 Dział Zamówień Publicznych PN-7/22 Informacja o zmianach treści SWZ znajduje się w załączonych plikach.

PN_7_22_zmiany SWZ k [...].pdf

PN_7_22 zał. nr 2 do [...].docx

PN_7_22 Zał. nr 3 do [...].doc

PN_7_22 zał. nr 7 do [...].zip

2022-05-27 09:33 Dział Zamówień Publicznych PN-7/22 Opublikowane ogłoszenie o zmianach (wprowadzonych pismem DZP-298/22) znajduje się w załączonym pliku.

PN-7_22 Ogłoszenie o [...].pdf

2022-05-26 18:09 Dział Zamówień Publicznych PN-7/22 Odpowiedzi na pytania i informacja o zmianach treści SWZ wraz z ogłoszeniem przesłanym do publikacji znajdują się w załączonych plikach.

PN_7_22_odpowiedzi_2 [...].pdf

PN-7_22 Ogłoszenie o [...].pdf

PN-7_22 Umowa _dosta [...].pdf

PN_7_22 Zał. nr 3 do [...].doc

PN_7_22 zał. nr 2 do [...].docx

PN_7_22 zał. nr 7 do [...].zip

2022-05-25 15:00 Dział Zamówień Publicznych PN-7/22 Opublikowane ogłoszenie o zmianach (wprowadzonych pismem DZP-270/22) znajduje się w załączonym pliku.

PN-7_22 Ogłoszenie o [...].pdf

2022-05-23 22:36 Dział Zamówień Publicznych PN-7/22 Informacja o zmianach treści SWZ wraz z ogłoszeniem przesłanym do publikacji znajdują się w załączonych plikach.

PN_7_22_zmiany SWZ - [...].pdf

PN_7_22 Ogłoszenie o [...].pdf

PN_7_22 zał. nr 2 do [...].docx

PN_7_22 Zał. nr 3 do [...].doc

PN_7_22 zał. nr 7 do [...].zip

PN-7_22 Umowa _dosta [...].pdf

2022-05-19 14:25 Dział Zamówień Publicznych PN-7/22 Kolejny pakiet odpowiedzi na pytania wraz ze zaktualizowanym wykazem parametrów technicznych znajdują się w załączonych plikach.

PN_7_22_odpowiedzi_1 [...].pdf

PN_7_22 Zał. nr 3 do [...].doc

2022-05-16 14:57 Dział Zamówień Publicznych PN-7/22 Opublikowane ogłoszenie o zmianach (wprowadzonych pismem DZP-251/22) znajduje się w załączonym pliku.

PN_7_22 Ogłoszenie o [...].pdf

2022-05-13 11:23 Dział Zamówień Publicznych PN-7/22 Informacja zmianie terminów wraz z ogłoszeniem przesłanym do publikacji znajdują się w załączonych plikach.

PN_7_22_zmiana termi [...].pdf

PN_7_22_ogłoszenie o [...].pdf

2022-05-06 14:59 Dział Zamówień Publicznych PN-7/22 Informacja o zmianach treści SWZ znajduje się w załączonym pliku.

PN_7_22_zmiany sankc [...].pdf

PN_22_22 załącznik n [...].docx

2022-05-04 10:11 Dział Zamówień Publicznych PN-7/22 Kolejny pakiet odpowiedzi na pytania wraz ze zaktualizowanym wykazem parametrów technicznych i ogłoszeniem o zmianach znajdują się w załączonych plikach.

PN_7_22_odpowiedzi_2 [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

PN_7_22 Zał. nr 3 do [...].doc

2022-04-29 09:07 Dział Zamówień Publicznych PN-7/22 Opublikowane ogłoszenie o zmianach (wprowadzonych pismem DZP-222/22) znajduje się w załączonym pliku.

PN_7_22 Ogłoszenie o [...].pdf

2022-04-27 14:20 Dział Zamówień Publicznych PN-7/22 Zamawiający publikuje kolejny pakiet odpowiedzi na zadane pytania oraz informacje o zmianach wraz z załącznikami. Kolejność numeracji pytań nie jest zachowana.

PN_7_22_odpowiedzi_2 [...].pdf

PN_7_22 zał. nr 2 do [...].docx

PN_7_22 Zał. nr 3 do [...].doc

PN_7_22 ośw_wyklucze [...].docx

2022-04-15 12:00 Dział Zamówień Publicznych PN-7/22 Informacje o zmianach i odpowiedź na pytanie znajdują się w załączonych plikach.

PN_7_22 ogłoszenie o [...].pdf

PN_7_22_zmiany SWZ k [...].pdf

PN_7_22_zmiany - od [...].pdf

PN_7_22 Zał. nr 3 do [...].doc

2022-04-13 11:15 Dział Zamówień Publicznych PN-7/22 Korekta odpowiedzi z dnia 12.04.2022 r. znajduje się w załączonym pliku.

PN_7_22_ sprostowani [...].pdf

2022-04-12 15:03 Dział Zamówień Publicznych PN-7/22 Zamawiający publikuje kolejny pakiet odpowiedzi na zadane pytania. Kolejność numeracji pytań nie jest zachowana.

PN_7_22_odpowiedzi 3 [...].pdf

2022-04-08 14:31 Dział Zamówień Publicznych PN-7/22 Zamawiający publikuje drugi pakiet odpowiedzi na zadane pytania oraz zmiany. Kolejność numeracji pytań nie jest zachowana.

PN_7_22_odpowiedzi i [...].pdf

PN_7_22_Ogłoszenie o [...].pdf

PN_7_22 zał. nr 2 do [...].docx

PN_7_22 Zał. nr 3 do [...].doc

2022-04-01 15:03 Dział Zamówień Publicznych PN-7/22 Zamawiający publikuje pierwszy pakiet odpowiedzi na zadane pytania.
Kolejność numeracji pytań nie jest zachowana.

PN_7_22_odpowiedzi 1 [...].pdf

Zał. nr 1 do porozum [...].pdf

2022-03-22 11:46 Dział Zamówień Publicznych PN-7/22 Informacja zmianie terminów wraz z opublikowanym ogłoszeniem znajdują się w załączonych plikach.

PN_7_22_ogłoszenie o [...].pdf

PN_7_22_zmiana termi [...].pdf

2022-03-18 11:53 Dział Zamówień Publicznych PN-7/22 Informacja o zmianach SWZ (2) znajduje się w załączonych plikach.

PN_7_22_zmiany 2.BES [...].pdf

Zaktualizowany OPZ ( [...].doc

2022-03-17 14:57 Dział Zamówień Publicznych PN-7/22 Informacja o zmianach SWZ znajduje się w załączonych plikach.

PN_7_22_zmiany do SW [...].pdf

Zaktualizowany OPZ ( [...].docx

PN_7_22 zał. nr 7 do [...].zip

2022-03-16 10:13 Dział Zamówień Publicznych PN-7/22 Informacja zmianie terminów wraz z ogłoszeniem znajdują się w załączonych plikach.

PN_7_22_zmiana termi [...].pdf

PN-7_22_ ogłoszenie [...].pdf

2022-03-04 11:36 Dział Zamówień Publicznych PN-7/22 Informacja o wniesieniu odwołania (4) oraz jego kopia znajdują się w załączonych plikach.

PN_7_22_informacja o [...].pdf

Odwolanie 4.zip

2022-03-04 11:33 Dział Zamówień Publicznych PN-7/22 Informacja o wniesieniu odwołania (3) oraz jego kopia znajdują się w załączonych plikach.

PN_7_22_informacja o [...].pdf

Odwołanie 3.zip

2022-03-03 12:33 Dział Zamówień Publicznych PN-7/22 Informacja o wniesieniu odwołania oraz jego kopia znajdują się w załączonych plikach.

Wyszukiwanie_pBatno[ [...].pdf

Wyszukiwanie_pBatno[ [...].pdf

odpis KRS.pdf

Odwolanie.pdf

pełnomocnictwo KIO_ [...].pdf

PN_7_22_informacja o [...].pdf

2022-02-25 14:05 Dział Zamówień Publicznych PN-7/22 Informacja o wniesieniu odwołania oraz jego kopia znajdują się w załączonych plikach.

PN_7_22_informacja o [...].pdf

Odwołanie KIO.zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 8136