Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.1.2.2022 Budowa i przebudowa dróg w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu – etap I.” z podziałem na pięć części

Deadlines:
Published : 13-01-2022 16:20:00
Placing offers : 17-03-2022 12:00:00
Offers opening : 17-03-2022 12:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS009-016679-pl.pdf pdf 211.56 2022-01-13 16:20:00 Proceeding
JEDZ.pdf pdf 83.91 2022-01-13 16:20:00 Proceeding
zal_1_Formularz Oferty_.doc doc 135.5 2022-01-13 16:20:00 Proceeding
zal_1a_Zał_doFO_ Doświadczenie Personelu.doc doc 132.5 2022-01-13 16:20:00 Proceeding
zal_3_Wykaz_robot.docx docx 68.55 2022-01-13 16:20:00 Proceeding
zal_4_Wykaz_osob.doc doc 86.5 2022-01-13 16:20:00 Proceeding
zal_5_zobow_do_oddania_zasobow.docx docx 71.21 2022-01-13 16:20:00 Proceeding
zal_6_oświadczenie_gr_kapita.docx docx 71.07 2022-01-13 16:20:00 Proceeding
zal_7_oświadczenie_wyk_wspólnie.docx docx 71.1 2022-01-13 16:20:00 Proceeding
projekt umowy_pielęgnacja.doc doc 63.5 2022-01-13 16:20:00 Proceeding
TOM II.5 Wzór gwarancji należytego wyk.doc doc 50.5 2022-01-13 16:20:00 Proceeding
TOM II.7 Dokument Gwarancji- wzór.docx docx 26.92 2022-01-13 16:20:00 Proceeding
TOM III - opis przedmiotu zamówienia.doc doc 93.5 2022-01-13 16:20:00 Proceeding
UMOWA-POWIERZENIA-PROCESOR_WIM.docx docx 30.64 2022-01-13 16:20:00 Proceeding
czesc_1_Zad. 3b.xlsx xlsx 57.95 2022-01-13 16:20:00 Proceeding
czesc_2_Zad. 4.xlsx xlsx 62.11 2022-01-13 16:20:00 Proceeding
czesc_3_Zad. 1 — 1etap.xlsx xlsx 149.14 2022-01-13 16:20:00 Proceeding
czesc_3_Zad. 3a.xlsx xlsx 104.8 2022-01-13 16:20:00 Proceeding
czesc_4_Zad. 1 — 2etap.xlsx xlsx 123.58 2022-01-13 16:20:00 Proceeding
czesc_5_Zad. 2.xlsx xlsx 168.1 2022-01-13 16:20:00 Proceeding
wiata3modulowa.pdf pdf 218.93 2022-01-13 16:20:00 Proceeding
00 20220110 SPECYFIKACJE DO PRZETARGU Zad. 1 i Zad. 3a.zip zip 14247.68 2022-01-13 16:20:00 Proceeding
01 20220111 SPECYFIKACJE DO PRZETARGU Zad. 1.zip zip 13768.66 2022-01-13 16:20:00 Proceeding
czesc_1_PB.7z 7z 349701.53 2022-01-13 16:20:00 Proceeding
czesc_1_PW I SST PROJEKT ZIELEŃ.7z 7z 8809.45 2022-01-13 16:20:00 Proceeding
czesc_2_PB.7z 7z 171826.14 2022-01-13 16:20:00 Proceeding
czesc_2_PW.7z 7z 151551.54 2022-01-13 16:20:00 Proceeding
czesc_3 i 4_PB zad. 1.7z 7z 246530.96 2022-01-13 16:20:00 Proceeding
czesc_3 i 4_PB Zad. 3a.7z 7z 102949.77 2022-01-13 16:20:00 Proceeding
czesc_3 i 4_PW - zad.1.7z 7z 229401.76 2022-01-13 16:20:00 Proceeding
czesc_3 i 4_PW zad 3a.7z 7z 67303.66 2022-01-13 16:20:00 Proceeding
czesc_5_PB zad.2 (1).7z 7z 106141.62 2022-01-13 16:20:00 Proceeding
czesc_5_PW_ zad.2 (2).7z 7z 148059.32 2022-01-13 16:20:00 Proceeding
SPECYFIKACJEzad.2 (1).zip zip 15365.03 2022-01-13 16:20:00 Proceeding
SWZ_SiP080122.docx docx 178.85 2022-01-13 16:20:00 Proceeding
Zał. 5_DOŚ_zanieczyszczenia_I.pdf pdf 9692.91 2022-01-19 11:54:07 Public message
Zał.5_DOŚ_zanieczyszczenia_II.pdf pdf 4884.47 2022-01-19 11:54:07 Public message
1_DR_2021_ Obwodnica Bazy Las.pdf pdf 1558.67 2022-01-19 11:54:07 Public message
3_DR_2021_ Ludzi Morza.pdf pdf 1389.71 2022-01-19 11:54:07 Public message
Raport.7z 7z 45245.06 2022-01-19 11:54:07 Public message
TOM II warunki kontraktu wer1 (002).docx docx 367.64 2022-01-19 11:54:07 Public message
TOM III - opis przedmiotu zamówienia.doc doc 97 2022-01-19 11:54:07 Public message
przekazanie_524.pdf pdf 59.52 2022-01-25 12:47:15 Public message
2022 01 24 Eurovia.pdf pdf 494.16 2022-01-25 12:47:15 Public message
Załącznik nr 01 - Informacja z KRS.pdf pdf 47.44 2022-01-25 12:47:15 Public message
Załącznik nr 02 - Pełnomocnictwo.pdf pdf 83.76 2022-01-25 12:47:15 Public message
Załącznik nr 03 - Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.pdf pdf 59.6 2022-01-25 12:47:15 Public message
Załącznik nr 04 - Wpis.pdf pdf 85.69 2022-01-25 12:47:15 Public message
odp_1_zmiana_2.pdf pdf 79.61 2022-01-26 15:05:04 Public message
odpowiedzi_1_zmiana_2.docx docx 66.55 2022-01-26 15:05:04 Public message
Raport260122.7z 7z 79966.16 2022-01-26 15:05:04 Public message
PW Zad. 3b część 1.7z 7z 273762.1 2022-01-26 15:05:04 Public message
odpowiedzi na pytania 3.pdf pdf 1075.85 2022-02-07 13:50:37 Public message
Cennik detaliczny drewna 2022 I półrocze.pdf pdf 312.27 2022-02-07 13:50:37 Public message
Cz.3.ST- D_00.00.00-zad. 1+zad. 3a_v.02_zmiana.doc doc 624.5 2022-02-07 13:50:37 Public message
Cz.4.ST- D_00.00.00-zad. 1v.02_zmiana.docx docx 223.24 2022-02-07 13:50:37 Public message
Cz.5 ST- D_00.00.00-zad. 2v.02_zmiana.docx docx 222.81 2022-02-07 13:50:37 Public message
DOR.7z 7z 208447.19 2022-02-07 13:50:37 Public message
Zad. 1 - 1etap zmiana.xlsx xlsx 152.71 2022-02-07 13:50:37 Public message
Zad. 1 - 2etap zmiana.xlsx xlsx 127.45 2022-02-07 13:50:37 Public message
Zad. 2 - zmiana.xlsx xlsx 170.45 2022-02-07 13:50:37 Public message
Zad. 3a - zmiana.xlsx xlsx 107.41 2022-02-07 13:50:37 Public message
Zad. 4 - zmiana.xlsx xlsx 61.81 2022-02-07 13:50:37 Public message
zal_1_Formularz Oferty_zmiana.doc doc 140.5 2022-02-07 13:50:37 Public message
Zarzadzenie_677_2014.pdf pdf 527.45 2022-02-07 13:50:37 Public message
odpowiedzin na pytania 3.docx docx 93.47 2022-02-07 13:50:37 Public message
ENOTICES_n0037nlo (external)-2022-021115-NF14-PL.pdf pdf 111.92 2022-02-14 15:14:55 Public message
odp i zmiana 4.docx docx 72.99 2022-02-14 15:14:55 Public message
odp i zmiana 4.pdf pdf 307.38 2022-02-14 15:14:55 Public message
SWZ_SiP140222.docx docx 178.97 2022-02-14 15:14:55 Public message
ENOTICES_n0037nlo (external)-2022-025507-NF14-PL.pdf pdf 71.67 2022-02-22 15:13:07 Public message
espd-request.pdf pdf 88.18 2022-02-22 15:13:07 Public message
espd-request.xml xml 125.59 2022-02-22 15:13:07 Public message
odp i zmiana 5.docx docx 68.63 2022-02-22 15:13:07 Public message
zmiana 5 i odp.pdf pdf 63.94 2022-02-22 15:13:07 Public message
2022-OJS043-110622-pl.pdf pdf 67.11 2022-03-02 09:33:11 Public message
odp i zmiana 20220302.pdf pdf 5072.57 2022-03-03 14:52:30 Public message
TOM II warunki kontraktu wer2 ze zmianami 01.03.docx docx 381.13 2022-03-03 14:52:30 Public message
TOM III - opis przedmiotu zamówienia_zm.doc doc 97.5 2022-03-03 14:52:30 Public message
UM_odp i zmiana 20220302_pyt_1-237.docx docx 865.04 2022-03-03 14:52:30 Public message
Część 1 Zad. 3b PR - zmiana 1.xlsx xlsx 65.68 2022-03-03 14:52:30 Public message
Część 2_Zad. 4 - zmiana 2.xlsx xlsx 68.31 2022-03-03 14:52:30 Public message
Część 3_Zad. 1+3a Przedmiar Robót v.2.xlsx xlsx 93.1 2022-03-03 14:52:30 Public message
Część 4_Zad. 1 Przedmiar Robót v.2.xlsx xlsx 68.64 2022-03-03 14:52:30 Public message
Część 5_Zad. 2 Przedmiar Robót v.2.xlsx xlsx 99.16 2022-03-03 14:52:30 Public message
I część załączniki.7z 7z 159208.52 2022-03-03 14:52:30 Public message
II część załączniki.7z 7z 2119.61 2022-03-03 14:52:30 Public message
IV część załączniki.7z 7z 441706.53 2022-03-03 14:52:30 Public message
III część załczniki.7z 7z 218850.18 2022-03-03 14:52:30 Public message
TOM II warunki kontraktu wer2 ze zmianami 01.03.pdf pdf 1880.13 2022-03-04 12:01:57 Public message
Część 5_Zad. 2 Przedmiar Robót v.2_sprostowanie.xlsx xlsx 97.1 2022-03-04 15:30:23 Public message
pismo.pdf pdf 97.89 2022-03-04 15:30:23 Public message
do pyt 1_zal_1a_Zał_doFO_ Doświadczenie Personelu v.2.doc doc 140.5 2022-03-12 09:06:45 Public message
do pyt 4_Część 2_Zad. 4 - zmiana 3.xlsx xlsx 68.58 2022-03-12 09:06:45 Public message
KLAUZULA 18. ver 10.03.2022 część 1 i 2.docx docx 36.66 2022-03-12 09:06:45 Public message
KLAUZULA 18. ver 10.03.2022 część 3.docx docx 35.34 2022-03-12 09:06:45 Public message
KLAUZULA 18. ver 10.03.2022 część 4 i 5.docx docx 35.48 2022-03-12 09:06:45 Public message
zmiana 10_odp.docx docx 109.66 2022-03-12 09:06:45 Public message
zmiana 10_odp.pdf pdf 239.18 2022-03-12 09:06:45 Public message
0+200_wzmocnienia_1400x420_210916-D4.1.pdf pdf 668.74 2022-03-12 09:06:45 Public message
0+501.88_wzmocnienia_210916-D4.2.pdf pdf 583.46 2022-03-12 09:06:45 Public message
D.02.03.01c_wzmocnienie nasypów.pdf pdf 339.88 2022-03-12 09:06:45 Public message
TOM II warunki kontraktu wer3.docx docx 381.61 2022-03-07 16:33:54 Public message
zmiana 8_k18.docx docx 100.5 2022-03-07 16:33:54 Public message
zmiana 8_k18.pdf pdf 878.82 2022-03-07 16:33:54 Public message
Część 3_Zad. 1+3a Przedmiar Robót v.3.xlsx xlsx 93.01 2022-03-10 07:23:28 Public message
odpowiedzi_9.pdf pdf 142.67 2022-03-10 07:23:28 Public message
zmiana 9_odp.docx docx 71.33 2022-03-10 07:23:28 Public message
ENOTICES_n0037nlo (external)-2022-034051-NF14-PL.pdf pdf 71.67 2022-03-10 07:23:28 Public message
informacja_z_otwarcia.pdf pdf 63.4 2022-03-17 13:45:33 Public message

Announcements

2022-03-17 13:45 Monika Kaczmarek Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

informacja_z_otwarci [...].pdf

2022-03-17 12:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia planuje przeznaczyć:
- dla części I - 9 200 000,00 zł brutto,
- dla części II - 10 500 000 zł brutto,
- dla części III - 5 170 000 zł brutto,
- dla części IV - 28 000 000 zł brutto,
- dla części V - 64 660 000 zł brutto

2022-03-12 09:06 Ewa Bimkiewicz W załączniku publikuję:
1) odpowiedzi na pytania Wykonawców wraz ze zmienionymi załącznikami;
2) STWIORB wraz z rysunkami w zakresie wzmocnienia nasypów dla części 5 - Zadanie 2 „ Budowa nowego odcinka drogi łączącej ulicę Barlickiego z drogą krajową nr 3”.

do pyt 1_zal_1a_Zał_ [...].doc

do pyt 4_Część 2_Zad [...].xlsx

KLAUZULA 18. ver 10. [...].docx

KLAUZULA 18. ver 10. [...].docx

KLAUZULA 18. ver 10. [...].docx

zmiana 10_odp.docx

zmiana 10_odp.pdf

0+200_wzmocnienia_14 [...].pdf

0+501.88_wzmocnienia [...].pdf

D.02.03.01c_wzmocnie [...].pdf

2022-03-10 07:23 Ewa Bimkiewicz Publikuję odpowiedzi na pytania i informację o zmianie terminu składania/otwarcia/ związania ofert.

Część 3_Zad. 1+3a Pr [...].xlsx

odpowiedzi_9.pdf

zmiana 9_odp.docx

ENOTICES_n0037nlo (e [...].pdf

2022-03-07 16:33 Ewa Bimkiewicz W załączniku publikuję zmianę dokumentów zamówienia wraz z tekstem jednolitym zmienionego załącznika

TOM II warunki kontr [...].docx

zmiana 8_k18.docx

zmiana 8_k18.pdf

2022-03-04 15:30 Monika Kaczmarek Zamawiający publikuje pytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią i sprostowaniem załącznika. Zamawiający dodaje poprawny plik, który uwzględnia sprostowanie pozycji w Przedmiarze Robót.

Część 5_Zad. 2 Przed [...].xlsx

pismo.pdf

2022-03-04 12:01 Ewa Bimkiewicz Załączam plik pn. "TOM II warunki kontraktu wer2 ze zmianami 01.03.pdf", który nie zawiera żadnych zmian w stosunku do załącznika zamieszczonego wczoraj, tj. 03.03.2022 r.
Z dokumentu przesłanego wczoraj usunięto jedynie komentarze i "tryb zmian".

TOM II warunki kontr [...].pdf

2022-03-03 14:52 Ewa Bimkiewicz Przekazuję odpowiedzi na pytania Wykonawców wraz z załącznikami

odp i zmiana 2022030 [...].pdf

TOM II warunki kontr [...].docx

TOM III - opis przed [...].doc

UM_odp i zmiana 2022 [...].docx

Część 1 Zad. 3b PR [...].xlsx

Część 2_Zad. 4 - zmi [...].xlsx

Część 3_Zad. 1+3a Pr [...].xlsx

Część 4_Zad. 1 Przed [...].xlsx

Część 5_Zad. 2 Przed [...].xlsx

I część załączniki.7 [...].7z

II część załączniki. [...].7z

IV część załączniki. [...].7z

III część załczniki. [...].7z

2022-03-02 09:33 Ewa Bimkiewicz Publikuję ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2022-OJS043-110622-p [...].pdf

2022-02-22 15:13 Ewa Bimkiewicz W załączniku publikuję odpowiedź na pytanie Wykonawcy oraz zmianę ogłoszenia o zamówieniu.

ENOTICES_n0037nlo (e [...].pdf

espd-request.pdf

espd-request.xml

odp i zmiana 5.docx

zmiana 5 i odp.pdf

2022-02-14 15:14 Ewa Bimkiewicz W załączniku publikuję odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany dokumentów zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu.

ENOTICES_n0037nlo (e [...].pdf

odp i zmiana 4.docx

odp i zmiana 4.pdf

SWZ_SiP140222.docx

2022-02-07 13:50 Ewa Bimkiewicz W załączniku publikuję odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany dokumentów zamówienia.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Cennik detaliczny dr [...].pdf

Cz.3.ST- D_00.00.00- [...].doc

Cz.4.ST- D_00.00.00- [...].docx

Cz.5 ST- D_00.00.00- [...].docx

DOR.7z

Zad. 1 - 1etap zmian [...].xlsx

Zad. 1 - 2etap zmian [...].xlsx

Zad. 2 - zmiana.xlsx

Zad. 3a - zmiana.xls [...].xlsx

Zad. 4 - zmiana.xlsx

zal_1_Formularz Ofer [...].doc

Zarzadzenie_677_2014 [...].pdf

odpowiedzin na pytan [...].docx

2022-01-26 15:13 Ewa Bimkiewicz W nawiązaniu do opublikowanej zmiany informuję, że plik o którym mowa w odpowiedzi na pytanie 2 nosi nazwę: PW Zad. 3b część 1.7z
2022-01-26 15:05 Ewa Bimkiewicz Publikuję odpowiedzi na pytania Wykonawcy oraz, w konsekwencji, zmianę dokumentów Zamówienia.

odp_1_zmiana_2.pdf

odpowiedzi_1_zmiana_ [...].docx

Raport260122.7z

PW Zad. 3b część 1.7 [...].7z

2022-01-25 12:47 Ewa Bimkiewicz Zgodnie z art. 524 Pzp przekazuję pismo

przekazanie_524.pdf

2022 01 24 Eurovia.p [...].pdf

Załącznik nr 01 - I [...].pdf

Załącznik nr 02 - P [...].pdf

Załącznik nr 03 - D [...].pdf

Załącznik nr 04 - W [...].pdf

2022-01-19 11:54 Ewa Bimkiewicz Zamawiający w miejsce wycofanego dnia 19 stycznia 2022r. komunikatu z dnia 14 stycznia 2022 r. publikuje wiadomość o treści jak poniżej.
Zamawiający na mocy przysługujących mu, w świetle przepisu art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 roku, 1129 ze zm.), uprawnień: 1) publikuje brakujące dokumenty zamówienia: - Zał. 5_DOŚ_zanieczyszczenia_I.pdf, - Zał.5_DOŚ_zanieczyszczenia_II.pdf, - 1_DR_2021_ Obwodnica Bazy Las.pdf, - 3_DR_2021_ Ludzi Morza.pdf, - Raport.7z, - TOM II warunki kontraktu wer1 (002).docx; 2) prostuje treść załącznika TOM III Opis przedmiotu zamówienia, poprzez zmianę nazwy zadania i załącza aktualny plik: - TOM III - opis przedmiotu zamówienia.doc.

Zał. 5_DOŚ_zanieczys [...].pdf

Zał.5_DOŚ_zanieczysz [...].pdf

1_DR_2021_ Obwodnica [...].pdf

3_DR_2021_ Ludzi Mor [...].pdf

Raport.7z

TOM II warunki kontr [...].docx

TOM III - opis przed [...].doc

2022-01-14 11:35 Ewa Bimkiewicz The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 7754