Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 46/L/21 Dostawa stacji roboczych z zakresu informatyki śledczej oraz przeprowadzenie szkoleń

Grażyna Sacharko
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku Department: Zespół ds. Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 07-12-2021 09:30:00
Placing offers : 10-03-2022 09:30:00
Offers opening : 10-03-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 111.21 2021-12-07 09:30:00 Proceeding
1) SWZ Dostawa stacji roboczych.docx docx 75.19 2021-12-07 09:30:00 Proceeding
2) Załącznik nr 1 SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx docx 42.54 2021-12-07 09:30:00 Proceeding
3) Załącznik nr 2 SWZ - Formularz oferty.docx docx 35.7 2021-12-07 09:30:00 Proceeding
4) Załącznik nr 3 SWZ - Wykaz doświadczenia trenera.docx docx 30.76 2021-12-07 09:30:00 Proceeding
5) Załącznik nr 4 SWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx docx 34.09 2021-12-07 09:30:00 Proceeding
6) Załącznik nr 5 SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji.docx docx 24.6 2021-12-07 09:30:00 Proceeding
7) Załącznik nr 6 SWZ - Wzór umowy - cyber.docx docx 64.62 2021-12-07 09:30:00 Proceeding
8) Załącznik nr 7 SWZ - wykaz spełniania parametrów technicznych.docx docx 37.21 2021-12-07 09:30:00 Proceeding
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ.docx docx 37.09 2022-02-04 09:42:45 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.docm docm 89.1 2022-03-10 11:08:10 Public message
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.docx docx 45.44 2022-03-25 10:47:03 Public message

Announcements

2022-03-25 10:47 Grażyna Sacharko Informacja o unieważnieniu postępowania

INFORMACJA O UNIEWAŻ [...].docx

2022-03-10 11:08 Grażyna Sacharko INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].docm

2022-03-10 09:30 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp Zamawiający informuje, że kwota, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 2.591.453,65 zł brutto.
2022-02-04 09:42 Anna Gołko Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ.

Wyjaśnienia i zmiana [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1458