Proceeding: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy (ZNAK SPRAWY: SE/27.1.2021)

Michał Adranowicz
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
Deadlines:
Published : 05-08-2021 16:01:00
Placing offers : 17-08-2021 09:00:00
Offers opening : 17-08-2021 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1.1 do SWZ.docx docx 53.16 2021-08-05 16:01:00 Proceeding
FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1.2 do SWZ.docx docx 35.91 2021-08-05 16:01:00 Proceeding
FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1.3 do SWZ.docx docx 32.09 2021-08-05 16:01:00 Proceeding
FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1.4 do SWZ.docx docx 31.16 2021-08-05 16:01:00 Proceeding
FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1.5 do SWZ.docx docx 31.17 2021-08-05 16:01:00 Proceeding
FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1.6 do SWZ.docx docx 28.04 2021-08-05 16:01:00 Proceeding
FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1.7 do SWZ.docx docx 32.24 2021-08-05 16:01:00 Proceeding
FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1.8 do SWZ.docx docx 35.72 2021-08-05 16:01:00 Proceeding
FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1.9 do SWZ.docx docx 36.92 2021-08-05 16:01:00 Proceeding
SWZ KPCKZ.docx docx 62.26 2021-08-05 16:01:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia.docx docx 17.99 2021-08-05 16:01:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące podwykonawcy.docx docx 19.75 2021-08-05 16:01:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Dokument składany na wezwanie Zamawiającego.docx docx 18.63 2021-08-05 16:01:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Umowa.docx docx 53.85 2021-08-05 16:01:00 Proceeding
SWZ KPCKZ.docx.xml xml 94.64 2021-08-05 16:01:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 2021.pdf pdf 574.17 2021-08-17 12:57:44 Public message
Sprostowanie zestawienia złożonych ofert 18.08.2021.pdf pdf 221.14 2021-08-18 10:18:18 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 2021 - po korekcie.pdf pdf 575.29 2021-08-18 10:20:52 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 2674.49 2021-08-19 11:33:40 Public message

Announcements

2021-08-19 11:33 Michał Adranowicz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-08-18 10:20 Michał Adranowicz ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT PO KOREKCIE 18.08.2021

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2021-08-18 10:18 Michał Adranowicz Sprostowanie zestawienia złożonych ofert.

Sprostowanie zestawi [...].pdf

2021-08-17 12:57 Michał Adranowicz Zestawienie złożonych ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2021-08-17 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 378 000,00 PLN

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 512