Proceeding: WT-I.2370.12.2021 Instalacja paneli fotowoltaicznych w obiektach Państwowej Straży Pożarnej

Jacek Urbańczyk
Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach Department: Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach
Deadlines:
Published : 14-06-2021 10:35:00
Placing offers : 15-07-2021 09:00:00
Offers opening : 15-07-2021 09:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 142.81 2021-06-14 10:35:00 Proceeding
SWZ - WT-I.2370.12.2021.docx docx 84.86 2021-06-14 10:35:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia .docx docx 6438.41 2021-06-14 10:35:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz ofertowy .docx docx 26.39 2021-06-14 10:35:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - JEDZ .docx docx 62.56 2021-06-14 10:35:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie .docx docx 23.41 2021-06-14 10:35:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - wykaz dostaw.docx docx 16.25 2021-06-14 10:35:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ -wykaz osób.docx docx 15.59 2021-06-14 10:35:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - oswiadczenie, zobowiązanie .docx docx 24.12 2021-06-14 10:35:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - wzór umowy_.docx docx 31.16 2021-06-14 10:35:00 Proceeding
Załącznik nr 9 a,b,c do SWZ - potwierdzenie wymogów technicznych.docx docx 54.12 2021-06-14 10:35:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - oświadczenie o aktualności informacji .docx docx 23.5 2021-06-14 10:35:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania 1 i 2 fotowoltaika docx.docx docx 22.83 2021-06-17 15:16:05 Public message
Odpowiedzi na pytania 3 i 4 fotowoltaika docx — kopia.docx docx 23 2021-06-24 10:13:54 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia -1.docx docx 6434.78 2021-06-24 10:13:54 Public message
Odpowiedź na pytanie 6.docx docx 21.83 2021-06-28 15:07:13 Public message
Odpowiedź na pytanie z dnia 02.07.2021r_.docx docx 20.95 2021-07-02 12:57:45 Public message
Odpowiedzi na pytania z dnia 05.07.2021r_.docx docx 26.26 2021-07-06 13:49:19 Public message
Załącznik nr 9 abc do SWZ - AKTUALIZACJA - potwierdzenie wymogów technicznych.docx docx 51.44 2021-07-06 13:49:19 Public message
Odpowiedź na pytania 9.07.2021.docx docx 23.44 2021-07-09 09:16:58 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 19.77 2021-07-15 15:10:11 Public message

Announcements

2021-07-15 15:10 Aleksandra Albera Szanowni Państwo

Zamawiający załącza informację z otwarcia ofert.

Z poważaniem
Aleksandra Albera

Informacja z otwarci [...].docx

2021-07-15 09:00 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia , Zamawiający planuje przeznaczyć kwotę:
dla części A - 270 704,38 PLN
dla części B - 267 388,70 PLN
dla części C - 265 458,60 PLN
2021-07-09 09:16 Aleksandra Albera Szanowni Państwo

Zamawiający w załączeniu przesyła odpowiedzi na pytania.

Z poważaniem
Aleksandra Albera
Starszy specjalista ds. zamówień publicznych
Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach

Odpowiedź na pytania [...].docx

2021-07-06 13:49 Aleksandra Albera Szanowni Państwo
Zamawiający w załączeniu przesyła odpowiedzi na pytania oraz zmianę treści SWZ niniejszego postępowania,
UWAGA: Zamawiający zamieszcza aktualizację załącznika nr 9 a,b,c do SWZ.

Z poważaniem
Aleksandra Albera
Starszy specjalista ds. zamówień publicznych
Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach

Odpowiedzi na pytani [...].docx

Załącznik nr 9 abc d [...].docx

2021-07-02 12:57 Aleksandra Albera Szanowni Państwo

Zamawiający w załączeniu przesyła odpowiedź na pytanie.

Z poważaniem

Aleksandra Albera
Starszy specjalista ds. zamówień publicznych
Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach

Odpowiedź na pytanie [...].docx

2021-06-28 15:07 Aleksandra Albera Szanowni Państwo

Zamawiający w załączeniu przesyła odpowiedź na pytanie.


Z poważaniem
Aleksandra Albera
Starszy specjalista ds. zamówień publicznych
Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach

Odpowiedź na pytanie [...].docx

2021-06-24 10:13 Aleksandra Albera Szanowni Państwo
Zamawiający w załączeniu przesyła odpowiedzi na pytania oraz zmianę treści SWZ niniejszego postępowania, wraz z poprawionym załącznikiem nr 1.

Z poważaniem

Aleksandra Albera
Starszy specjalista ds. zamówień publicznych
Wydział Kwatermistrzowski
Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach
ul. Wita Stwosza 36 40-042 Katowice

Odpowiedzi na pytani [...].docx

Załącznik nr 1 do SW [...].docx

2021-06-17 15:16 Aleksandra Albera Szanowni Państwo

Zamawiający w załączeniu przesyła odpowiedzi na pytania do niniejszego postępowania.


Z poważaniem
Aleksandra Albera
Starszy specjalista ds. zamówień publicznych
Wydział Kwatermistrzowski
Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach
ul. Wita Stwosza 36
40-042 Katowice

Odpowiedzi na pytani [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1197