Proceeding: WZ.271.16.2021 Remont odcinka drogi gminnej nr 224005G wraz z mostem przez rzekę Wda w miejscowości Wojtal

Wioletta Rostankowska
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 08-04-2021 12:02:00
Placing offers : 27-04-2021 10:00:00
Offers opening : 27-04-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Most Wojtal - BRD przedmiar.xlsx xlsx 14.55 2021-04-08 12:02:00 Proceeding
Most Wojtal - część główna przedmiar.xlsx xlsx 17.17 2021-04-08 12:02:00 Proceeding
projekt stałej organizacji ruchu.zip zip 6615.68 2021-04-08 12:02:00 Proceeding
PW_Wojtal Młyn.pdf pdf 3314.66 2021-04-08 12:02:00 Proceeding
SST_Wojtal.pdf pdf 2068.7 2021-04-08 12:02:00 Proceeding
ogloszenie-o-zamowieniu.pdf pdf 130.27 2021-04-08 12:02:00 Proceeding
SWZ.docx docx 698.79 2021-04-08 12:02:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 2309.68 2021-04-08 12:02:00 Proceeding
zal. 1-formularz ofertowy..docx docx 628.59 2021-04-08 12:02:00 Proceeding
zal. 2- oswiadczenie..docx docx 625.89 2021-04-08 12:02:00 Proceeding
zal. 3- wykaz robót.docx docx 573.71 2021-04-08 12:02:00 Proceeding
zal. 4-wykaz osób.docx docx 623.82 2021-04-08 12:02:00 Proceeding
zal. 5 - zobowiązanie.pod..docx docx 621.77 2021-04-08 12:02:00 Proceeding
zal. 6-pełnomocnictwo.docx docx 621.07 2021-04-08 12:02:00 Proceeding
zal. 7 - PPU..docx docx 659.88 2021-04-08 12:02:00 Proceeding
zal. 8-OPZ Wojtal 29.03.2021.docx docx 540.75 2021-04-08 12:02:00 Proceeding
zal. 8-OPZ.pdf pdf 190.87 2021-04-08 12:02:00 Proceeding
zal.do_umowy_KLAUZ INFO dla osob zatrud przez Wykonawce_IOD_2021-04-07.docx docx 573.57 2021-04-08 12:02:00 Proceeding
Zał. 1 do OPZ Wojtal.docx docx 204.95 2021-04-08 12:02:00 Proceeding
Zał. 2 do OPZ Wojtal.docx docx 78.46 2021-04-08 12:02:00 Proceeding
zal. 9 informacja o grupie kapitałowej.docx docx 622.88 2021-04-08 12:02:00 Proceeding
zal. 10- oswiadczenie.art.125.ust.5.docx docx 625.44 2021-04-08 12:02:00 Proceeding
zal. 11- oswiadczenie.art.117.ust.4.docx docx 626.72 2021-04-08 12:02:00 Proceeding
zmiana -SWZ.pdf pdf 112.8 2021-04-20 11:21:29 Public message
ogloszenie-02.pdf pdf 130.25 2021-04-20 11:21:29 Public message
ogloszenie-o-zmianie-20.04..pdf pdf 75.25 2021-04-20 11:21:29 Public message
zal. 4-wykaz osób-zmieniony20.04..docx docx 623.92 2021-04-20 11:21:29 Public message
zal. 7 - PPU.zmieniony.20.04..docx docx 661.2 2021-04-20 11:21:29 Public message
zal. 8-OPZ Wojtal-zmieniony-20.04.docx docx 541.09 2021-04-20 11:21:29 Public message
M-20.01.05_Dylina drewniana pomostu_zmiana 20.04.2021.pdf pdf 177.59 2021-04-20 14:42:06 Public message
wyjasnienie-SWZ-20.04..pdf pdf 62.52 2021-04-20 14:42:06 Public message
informacja.pdf pdf 60.03 2021-04-27 16:08:14 Public message

Announcements

2021-04-27 16:08 Wioletta Rostankowska W załączeniu na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Pzp zamawiający przekazuje informacje o złożonych ofertach.

informacja.pdf

2021-04-27 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 618.654,99 zł
2021-04-20 14:42 Wioletta Rostankowska W załączeniu pismo - wyjaśnienie treści SWZ z załącznikiem SST M-20.01.05 dylina drewniana na jezdni.

M-20.01.05_Dylina dr [...].pdf

wyjasnienie-SWZ-20.0 [...].pdf

2021-04-20 11:21 Wioletta Rostankowska Zamawiający informuje o zmianie treści SWZ, niektórych jej załączników oraz ogłoszenia. Pismo wraz z załącznikami w załączeniu. UWAGA. Przedłużony termin składania ofert do 27 kwietnia 2021 r. do godz. 10:00

zmiana -SWZ.pdf

ogloszenie-02.pdf

ogloszenie-o-zmianie [...].pdf

zal. 4-wykaz osób-zm [...].docx

zal. 7 - PPU.zmienio [...].docx

zal. 8-OPZ Wojtal-zm [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 861