Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
No proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
341674 IT.271.26.2020.MM Przebudowa sięgaczy na ul. Hetmańskiej – etap I Tomasz Witaszczyk 2020-05-21 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
341652 IM.721.2.2020.WNK Budowa kortów tenisowych na terenie MOSiR Tomasz Witaszczyk 2020-05-20 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
333391 ZEOŚ.GOK.271.3.2020.MK „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Zduńska Wola w terminie: od 01.06.2020 r. - 31.12.2020 r.” Marcin Alberczak 2020-05-08 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
333816 IM.271.14.2020.JP „Przebudowa ul. Prostej wraz z odcinkiem ul. Kaczej - etap I” Marcin Alberczak 2020-05-07 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
332041 IM.271.15.2020.JU Przebudowa ulicy Borowej (etap I na odcinku od ul. Leśnej do ul. Świerkowej) oraz ulicy Społecznej w Zduńskiej Woli Tomasz Witaszczyk 2020-04-16 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
317599 ZEOŚ.GOK.271.1.2020 Odbiór. i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Zduńska Wola w latach 2020-2021 Marcin Alberczak 2020-03-26 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
259460 Utrzymanie i zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu miasta Zduńska Wola od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku Tomasz Witaszczyk 2019-10-29 10:00:00 - - Go to
248834 Zakup energii elektrycznej dla Miasta Zduńska Wola na rok 2020 Tomasz Witaszczyk 2019-09-23 10:00:00 - - Go to
247687 Utrzymanie i zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu miasta Zduńska Wola od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2021 roku Tomasz Witaszczyk 2019-09-16 10:00:00 - - Go to