Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
390516 ZEOŚ.271.6.2020 Utrzymanie parku miejskiego im. Stefana Złotnickiego w Zduńskiej Woli wraz z pielęgnacją i konserwacją uszczelnionych zbiorników wodnych o zamkniętym obiegu wody Tomasz Witaszczyk 2020-12-07 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
390521 IT.271.67.2020.MM Utrzymane zieleni i czystości na terenach miejskich Tomasz Witaszczyk 2020-11-30 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
390496 ZEOŚ.GOK.271.10.2020.AK Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Zduńska Wola Tomasz Witaszczyk 2020-11-30 08:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
380040 FB.271.2.2020 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Zduńska Wola i instytucji kultury w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku oraz zaciągnięcie przez miasto Zduńska Wola kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w latach 2021-2022 Tomasz Witaszczyk 2020-10-30 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
374845 ZEOŚ.GOK.271.6.2020.MK Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Zduńska Wola Tomasz Witaszczyk 2020-10-06 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
362841 FB.271.1.2020 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Zduńska Wola i instytucji kultury w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2024 roku oraz zaciągnięcie przez miasto Zduńska Wola kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w latach 2021-2024 Tomasz Witaszczyk 2020-08-26 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
363638 OA.I.271.33.2020 Asysta techniczna, usługi serwisowe oraz usługi wsparcia dla oprogramowania dostarczonego w ramach projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola Tomasz Witaszczyk 2020-08-17 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
358207 IM.271.31.2020.JP Przebudowa ul. Zielonogórskiej Tomasz Witaszczyk 2020-07-14 11:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
357441 IM.271.28.2020.JP Przebudowa budynku USC – etap I; II i VI Tomasz Witaszczyk 2020-07-14 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
341674 IT.271.26.2020.MM Przebudowa sięgaczy na ul. Hetmańskiej – etap I Tomasz Witaszczyk 2020-05-21 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings