Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
362841 FB.271.1.2020 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Zduńska Wola i instytucji kultury w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2024 roku oraz zaciągnięcie przez miasto Zduńska Wola kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w latach 2021-2024 Tomasz Witaszczyk 2020-08-13 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
363638 OA.I.271.33.2020 Asysta techniczna, usługi serwisowe oraz usługi wsparcia dla oprogramowania dostarczonego w ramach projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola Tomasz Witaszczyk 2020-08-17 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
358207 IM.271.31.2020.JP Przebudowa ul. Zielonogórskiej Tomasz Witaszczyk 2020-07-14 11:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
357441 IM.271.28.2020.JP Przebudowa budynku USC – etap I; II i VI Tomasz Witaszczyk 2020-07-14 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
341674 IT.271.26.2020.MM Przebudowa sięgaczy na ul. Hetmańskiej – etap I Tomasz Witaszczyk 2020-05-21 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
341652 IM.721.2.2020.WNK Budowa kortów tenisowych na terenie MOSiR Tomasz Witaszczyk 2020-05-20 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
333391 ZEOŚ.GOK.271.3.2020.MK „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Zduńska Wola w terminie: od 01.06.2020 r. - 31.12.2020 r.” Marcin Alberczak 2020-05-08 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
333816 IM.271.14.2020.JP „Przebudowa ul. Prostej wraz z odcinkiem ul. Kaczej - etap I” Marcin Alberczak 2020-05-07 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
332041 IM.271.15.2020.JU Przebudowa ulicy Borowej (etap I na odcinku od ul. Leśnej do ul. Świerkowej) oraz ulicy Społecznej w Zduńskiej Woli Tomasz Witaszczyk 2020-04-16 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
317599 ZEOŚ.GOK.271.1.2020 Odbiór. i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Zduńska Wola w latach 2020-2021 Marcin Alberczak 2020-03-26 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
259460 Utrzymanie i zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu miasta Zduńska Wola od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku Tomasz Witaszczyk 2019-10-29 10:00:00 - - Go to
248834 Zakup energii elektrycznej dla Miasta Zduńska Wola na rok 2020 Tomasz Witaszczyk 2019-09-23 10:00:00 - - Go to