Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
585945 ZO-10.2022 „Wykonanie kompleksowego projektu wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (w skrócie: STWiOR) wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na rozbiórkę budynku portierni w Gliwicach przy ul. Ślusarskiej 4” Zespół Zamówień Publicznych 2022-03-21 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
585214 ZO-11.2022 Obsługa prawna Śląskiego Zarządu Nieruchomości Zespół Zamówień Publicznych 2022-03-18 13:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
584543 ZO-8/2022 „Wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) dla prac remontowych i adaptacyjnych w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach” Zespół Zamówień Publicznych 2022-03-18 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
578592 2022/BZP 00068093/01 „USŁUGA ADMINISTROWANIA I DOZOROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI” TP-2.2022 Zespół Zamówień Publicznych 2022-03-07 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
580702 ZO-4/2022 Przeprowadzenie przeglądów kwartalnych oraz usługa serwisowa urządzeń systemu sygnalizacji pożaru oraz urządzeń systemu oddymiania w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach” Zespół Zamówień Publicznych 2022-03-04 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
578708 ZO- 7/2022 Przeprowadzenie rocznej kontroli stanu technicznego sprawności przewodów kominowych (wentylacyjnych, spalinowych, dymowych) oraz prawidłowości podłączeń w budynku przy ul. Częstochowska 1 w Parzymiechach Zespół Zamówień Publicznych 2022-03-01 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
578249 Artykuły spożywcze Sekretariat 2022-03-01 10:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
578217 Artykuły biurowe Sekretariat 2022-02-28 13:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
578199 Wykonanie pieczątek Sekretariat 2022-02-28 12:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
577770 ZO - 06/2022 Jednorazowe sprzątanie terenu nieruchomości przy ul. Szczyrkowskiej 75 w Bystrej Zespół Zamówień Publicznych 2022-02-25 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
807396 2023/BZP 00069930/04/P Roboty budowlane na nieruchomościach zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości z podziałem na 10 części Zespół Zamówień Publicznych 2023-08-29 13:16:34 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
677929 ZO-25.2022 Wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) odświeżenia sektora „B” oraz klatek schodowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach” Zespół Zamówień Publicznych 2022-10-20 23:07:15 Zapytanie ofertowe Service Go to
651169 2022/BZP 00044915/09/P „WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH I ADAPTACYJNYCH W BUDYNKU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 23 W KATOWICACH” TP-7.2022 Zespół Zamówień Publicznych 2022-08-18 15:25:18 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
601432 ZO - 15/2022 Wykonanie okresowego przegladu sprzętu ochrony ppoż. ( tj. gaśnic, hydrantów) znajdujacych się w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 oraz Grabowej 1A w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 2022-04-20 13:18:09 Zapytanie ofertowe Service Go to
576031 ZO-5/2022 Obsługa prawna Śląskiego Zarządu Nieruchomości Zespół Zamówień Publicznych 2022-02-25 11:34:42 Zapytanie ofertowe Service Go to