Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
719816 ZO-2/2023 Serwis i konserwacja stałego urządzenia gaśniczego Zespół Zamówień Publicznych 2023-02-02 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
498488 ZO-10/2021 Wymiana włazu dachowego na dachu w budynku w Raciborzu przy ul. Transportowej 9 Zespół Zamówień Publicznych 2021-09-03 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
490345 ZO-9/2021 Usługa przeprowadzenia rocznej kontroli przewodów kominowych oraz wykonanie czyszczenia przewodów kominowych na nieruchomościach zarządzanych przez ŚZN Zespół Zamówień Publicznych 2021-08-05 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
489568 ZO-8/2021 Wykonanie przeglądu sprzetu ochrony ppoż.(tj. gaśnic,hydrantów) znajdujących się w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 2021-08-05 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
677929 ZO-25.2022 Wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) odświeżenia sektora „B” oraz klatek schodowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach” Zespół Zamówień Publicznych 2022-10-20 23:07:15 Zapytanie ofertowe Service Go to
651169 2022/BZP 00044915/09/P „WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH I ADAPTACYJNYCH W BUDYNKU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 23 W KATOWICACH” TP-7.2022 Zespół Zamówień Publicznych 2022-08-18 15:25:18 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
601432 ZO - 15/2022 Wykonanie okresowego przegladu sprzętu ochrony ppoż. ( tj. gaśnic, hydrantów) znajdujacych się w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 oraz Grabowej 1A w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 2022-04-20 13:18:09 Zapytanie ofertowe Service Go to
576031 ZO-5/2022 Obsługa prawna Śląskiego Zarządu Nieruchomości Zespół Zamówień Publicznych 2022-02-25 11:34:42 Zapytanie ofertowe Service Go to