Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00069930/04/P Roboty budowlane na nieruchomościach zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości z podziałem na 10 części

Beata Bujak
Śląski Zarząd Nieruchomości Department: Zespół Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 18-08-2023 15:32:00
Placing offers : 05-09-2023 12:00:00
Offers opening : 05-09-2023 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 9 - projekt umowy.pdf pdf 521.41 2023-08-21 09:16:18 Proceeding
załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 287.39 2023-08-18 15:32:00 Proceeding
Załącznik nr 2 formularz ofertowy.docx docx 35.69 2023-08-18 15:32:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.docx docx 27.63 2023-08-18 15:32:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu.docx docx 27.33 2023-08-18 15:32:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów.docx docx 26.79 2023-08-18 15:32:00 Proceeding
Załącznik nr 6- Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art 117 Pzp.docx docx 24.84 2023-08-18 15:32:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Wykaz osób, kwalifikacje.docx docx 27.06 2023-08-18 15:32:00 Proceeding
Załącznik nr 8 -Oświadczenie aktualizacyjne i o grupie kapitałowej.docx docx 20.84 2023-08-18 15:32:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - Karta Gwarancyjna.docx docx 22.08 2023-08-18 15:32:00 Proceeding
załącznik nr 11 Oświadczenie podwykonawcy w zakresie tzw. umów o pracę.docx docx 19.21 2023-08-18 15:32:00 Proceeding
zadanie nr 1 SWiOR.pdf pdf 163.2 2023-08-18 15:32:00 Proceeding
zadanie nr 3 SWiOR.pdf pdf 163.49 2023-08-18 15:32:00 Proceeding
STWIOR Zadanie nr 9.pdf pdf 342.62 2023-08-18 15:32:00 Proceeding
Przedmiar robót Zadanie nr 9.pdf pdf 107.5 2023-08-18 15:32:00 Proceeding
STWIOR Zadanie nr 7.pdf pdf 243.14 2023-08-18 15:32:00 Proceeding
Przedmiar robót Zadanie nr 7.pdf pdf 98.38 2023-08-18 15:32:00 Proceeding
SSTWIOR Zadanie nr 6.pdf pdf 231.08 2023-08-18 15:32:00 Proceeding
Kosztorys inwestorski Zadanie nr 6.pdf pdf 81.3 2023-08-18 15:32:00 Proceeding
zadanie nr 10 przedmiar.pdf pdf 93.09 2023-08-18 15:32:00 Proceeding
zadanie nr 10 SWiOR.pdf pdf 513.93 2023-08-18 15:32:00 Proceeding
STWIOR Zadanie nr 5.pdf pdf 154.7 2023-08-18 15:32:00 Proceeding
Przedmiar robót Zadanie nr 5.pdf pdf 62.93 2023-08-18 15:32:00 Proceeding
STWIOR Zadanie nr 4.pdf pdf 197.34 2023-08-18 15:32:00 Proceeding
Przedmiar robót Zadanie nr 4.pdf pdf 62.14 2023-08-18 15:32:00 Proceeding
Przedmiar robót Zadanie nr 3 wer II.pdf pdf 100.78 2023-08-18 15:32:00 Proceeding
STWIOR Zadanie nr 2.pdf pdf 175.67 2023-08-18 15:32:00 Proceeding
Przedmiar robót Zadanie 2.pdf pdf 68.32 2023-08-18 15:32:00 Proceeding
STWIOR Zadanie nr 8.pdf pdf 194.22 2023-08-18 15:32:00 Proceeding
Przedmiar robót Zadanie nr 8.pdf pdf 78.8 2023-08-18 15:32:00 Proceeding
Przedmiar robót Zadanie nr 1.pdf pdf 66.37 2023-08-18 15:32:00 Proceeding
SWZ roboty budowlane .pdf pdf 595.53 2023-08-29 13:07:53 Proceeding
Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 148.31 2023-09-05 12:00:00 Public message

Announcements

2023-08-29 13:16 Zespoł Zamówień Publicznych Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: TP. 5/2023 - Roboty budowlane na nieruchomościach zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości zostaje anulowane z powodu nie zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu.
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane "Roboty budowlane na nieruchomościach zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości " zostało opublikowane w dniu 29.08.2023r. pod nr 2023/BZP 00371762

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 339