Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00044915/09/P „WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH I ADAPTACYJNYCH W BUDYNKU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 23 W KATOWICACH” TP-7.2022

Aleksandra Poznańska
Śląski Zarząd Nieruchomości Department: Zespół Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 11-08-2022 17:36:00
Placing offers : 18-08-2022 15:25:18
Offers opening : 26-08-2022 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - REMONT ORAZ PRACE ADAPTYCYJNE W BUDYNKU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W KATOWICACH.pdf pdf 1072.43 2022-08-11 17:36:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY.docx docx 23.19 2022-08-11 17:36:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - poświadczenie wizji lokalnej.doc doc 34.5 2022-08-11 17:36:00 Proceeding
Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.docx docx 24.18 2022-08-11 17:36:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu.docx docx 22.26 2022-08-11 17:36:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów.docx docx 24.32 2022-08-11 17:36:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art 117 Pzp.docx docx 21.29 2022-08-11 17:36:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Wykaz robót - doświadczenie.docx docx 17.22 2022-08-11 17:36:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Wykaz osób.docx docx 23.53 2022-08-11 17:36:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ-Oświadczenie aktualizacyjne i o grupie kapitałowej.docx docx 19.48 2022-08-11 17:36:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - Budynek Urzędu Marszałkowskiego Katowice roboty remontowe i adaptacyjne przedmiar.pdf pdf 480.67 2022-08-11 17:36:00 Proceeding
Załącznik nr 11 - STWiOR prace remontowe i adaptacyjne Urząd Marszałkowski.pdf pdf 124.94 2022-08-11 17:36:00 Proceeding
Załącznik nr 12 - Projekt umowy.docx docx 70.24 2022-08-11 17:36:00 Proceeding
Załącznik nr 13 - Karta Gwarancyjna.docx docx 16.59 2022-08-11 17:36:00 Proceeding
Załącznik nr 14 - Przykład oświadczenia składanego przez wykonawcę.docx docx 17.01 2022-08-11 17:36:00 Proceeding
Ogłoszenie BZP.pdf pdf 86.65 2022-08-11 17:36:00 Proceeding
TP-7.2022 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.pdf pdf 573.6 2022-08-18 15:13:12 Public message
TP-7.2022 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.pdf pdf 573.6 2022-08-18 15:21:15 Public message

Announcements

2022-08-26 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć za sfinansowanie zamówienia kwotę ok. 261 006,81 zł netto.
2022-08-18 15:25 Aleksandra Poznańska Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Śląski Zarząd Nieruchomości w załączeniu przesyła unieważnienie postępowania.

TP-7.2022 UNIEWAŻNIE [...].pdf

2022-08-18 15:13 Aleksandra Poznańska Śląski Zarząd Nieruchomości przekazuje w załączeniu unieważnienie postępowania.

TP-7.2022 UNIEWAŻNIE [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 370