Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZO-25.2022 Wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) odświeżenia sektora „B” oraz klatek schodowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach”

Aleksandra Poznańska
Śląski Zarząd Nieruchomości Department: Zespół Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 18-10-2022 15:20:00
Placing offers : 20-10-2022 23:07:15
Offers opening : 24-10-2022 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZO-25.2022 - Dokumentacj techniczna Dąbrowskiego.pdf pdf 546.91 2022-10-18 15:20:00 Proceeding
PROJEKT UMOWY.docx docx 38.34 2022-10-18 15:20:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Oświadczenia Wykonawcy.docx docx 21.12 2022-10-18 15:20:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.docx docx 26.33 2022-10-18 15:20:00 Proceeding

Announcements

2022-10-20 23:07 Aleksandra Poznańska Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Z uwagi na zmianę terminów i zawężenie przedmiotu zamówienia, postępowanie zostało unieważnione.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 „Wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) odświeżenia sektora „B” oraz klatek schodowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach” 2 dokumentacje techniczne 1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 60% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji 30% • Za zadeklarowanie terminu zakończenia realizacji zamówienia do 27 października 2022 r. do godz. 15.30. – 30 pkt. • Za zadeklarowanie terminu zakończenia realizacji zamówienia do 31 października 2022 r. do godz. 15.30 – 15 pkt. • Za zadeklarowanie terminu zakończenia realizacji zamówienia do 3 listopada 2022 do godz. 15.30 – 0 pkt. (0)
4 Doświadczenie 10% Zamawiający przyzna następujące punkty: • za 1 wykonany projekt – 0 punktów, • za 2 i więcej wykonanych projektów – 10 punktów (0)
(0)

The number of page views: 368