Plan of proceedings for a year 2022

Purchase items Order type Order procedure Order value CPV code Initiation date Social clauses? Additional information Update information Updated date Created date
Dostawa materiału opałowego do nieruchomości zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości Delivery Basic mode - no negotiation 280081.3 09111000-0 III quarter No Show content - 2022-02-08 12:12:21 2022-02-08 12:12:21
Usługa administrowania i dozorowania nieruchomościami zarządzanymi przez Śląski Zarząd Nieruchomości Service Basic mode - no negotiation 168535.7 70330000-3 February No Show content - 2022-02-08 12:23:08 2022-02-08 12:23:08
Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz usług portierskich w budynku Urzedu Marszałkowskiego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach Service Basic mode - no negotiation 210027.1 79710000-4 February Yes Show content - 2022-02-08 12:32:52 2022-02-08 12:32:52
Usługa utrzymania czystości w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach Service Basic mode - no negotiation 287940 90910000-9 February No Show content - 2022-02-08 12:43:34 2022-02-08 12:43:34
Usługa administrowania i dozorowania nieruchomościami zarządzanymi przez Śląski Zarząd Nieruchomości Service Basic mode - no negotiation 48200 70300000-4 February No Show content Show content 2022-02-25 11:03:31 2022-02-25 11:03:31