Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
927240 ZO-16/2024 Wykonanie okresowego przeglądu urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości Zespół Zamówień Publicznych 2024-05-22 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
927241 ZO –17/2024 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi w postępowaniu TP. 5 -2024 prowadzonym pn.: „Wymiana rynien, obróbek blacharskich z robotami towarzyszącymi Istebna os. Kubalonka” Zespół Zamówień Publicznych 2024-05-23 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
927819 ZO -18/2024 Usługa koszenia terenów zielonych oraz usługa uporządkowania terenów zielonych na nieruchomościach zarządzanych przez ŚZN Zespół Zamówień Publicznych 2024-05-23 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
924644 2024/BZP 00315256 Wymiana rynien, obróbek blacharskich z robotami towarzyszącymi Istebna os. Kubalonka Zespół Zamówień Publicznych 2024-05-23 12:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
924513 ZO –15/ 2024 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi w postępowaniu TP. 4 -2024 prowadzonym pn.: „Naprawa pomieszczenia po zalaniu (szkoda wodociągowa) w budynku zarządzanym przez Śląski Zarząd Nieruchomości znajdującym się pod adresem : ul. Korfantego 32 w Cieszynie.” Zespół Zamówień Publicznych 2024-05-15 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
921381 2024/BZP 00303883 „Naprawa pomieszczenia po zalaniu (szkoda wodociągowa) w budynku zarządzanym przez Śląski Zarząd Nieruchomości znajdującym się pod adresem : ul. Korfantego 32 w Cieszynie.” Zespół Zamówień Publicznych 2024-05-13 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
922492 ZO - 13/2024 Usługa koszenia terenów zielonych oraz usługa uporządkowania terenów zielonych na nieruchomościach zarządzanych przez ŚZN Zespół Zamówień Publicznych 2024-05-10 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
920420 ZO –14/ 2024 „Wykonanie półrocznych, rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości” Zespół Zamówień Publicznych 2024-05-02 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
914347 2024/BZP 00282879/01 Wymiana rynien, obróbek blacharskich z robotami towarzyszącymi Istebna os. Kubalonka Zespół Zamówień Publicznych 2024-04-29 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
917445 ZO –12/ 2024 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi w postępowaniu TP. 3 -2024 prowadzonym pn.: „Wymiana rynien, obróbek blacharskich z robotami towarzyszącymi Istebna os. Kubalonka” Zespół Zamówień Publicznych 2024-04-25 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
915160 ZO - 09/2024 Usługa koszenia terenów zielonych oraz usługa uporządkowania terenów zielonych na nieruchomościach zarządzanych przez ŚZN Zespół Zamówień Publicznych 2024-04-24 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
911903 2024/BZP 00275037 „Naprawa pomieszczenia po zalaniu (szkoda wodociągowa) w budynku zarządzanym przez Śląski Zarząd Nieruchomości znajdującym się pod adresem : ul. Korfantego 32 w Cieszynie.” Zespół Zamówień Publicznych 2024-04-23 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
915911 ZO –11/ 2024 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi w postępowaniu TP. 2 -2024 prowadzonym pn.: „Naprawa pomieszczenia po zalaniu (szkoda wodociągowa) w budynku zarządzanym przez Śląski Zarząd Nieruchomości znajdującym się pod adresem : ul. Korfantego 32 w Cieszynie.” Zespół Zamówień Publicznych 2024-04-23 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
913157 ZO.10.2024 Wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i specyfikacji technicznej i odbioru robót ( STWiOR ) dla prac remontowych Zespół Zamówień Publicznych 2024-04-18 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
807396 2023/BZP 00069930/04/P Roboty budowlane na nieruchomościach zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości z podziałem na 10 części Zespół Zamówień Publicznych 2023-08-29 13:16:34 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
677929 ZO-25.2022 Wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) odświeżenia sektora „B” oraz klatek schodowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach” Zespół Zamówień Publicznych 2022-10-20 23:07:15 Zapytanie ofertowe Service Go to
651169 2022/BZP 00044915/09/P „WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH I ADAPTACYJNYCH W BUDYNKU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 23 W KATOWICACH” TP-7.2022 Zespół Zamówień Publicznych 2022-08-18 15:25:18 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
601432 ZO - 15/2022 Wykonanie okresowego przegladu sprzętu ochrony ppoż. ( tj. gaśnic, hydrantów) znajdujacych się w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 oraz Grabowej 1A w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 2022-04-20 13:18:09 Zapytanie ofertowe Service Go to
576031 ZO-5/2022 Obsługa prawna Śląskiego Zarządu Nieruchomości Zespół Zamówień Publicznych 2022-02-25 11:34:42 Zapytanie ofertowe Service Go to