Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZO - 26/2022 „Sporządzenie sprawozdania technicznego z obmiaru 3 pryzm węgla ( ekogroszku )”

Beata Bujak
Śląski Zarząd Nieruchomości Department: Zespół Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 28-10-2022 12:07:00
Placing offers : 10-11-2022 12:00:00
Offers opening : 10-11-2022 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZO.26.2022 - Sporządzenie sprawozdania technicznego z obmiaru 3 pryzm.pdf pdf 1518.68 2022-10-28 12:07:00 Proceeding
załącznik nr 1 - opis przedmiotu zapytania ofertowego.pdf pdf 252.71 2022-10-28 12:07:00 Proceeding
załącznik nr 2- formularz oferty.docx docx 34.99 2022-10-28 12:07:00 Proceeding
załącznik nr 3 - projekt umowy inwentaryzacja węgla.pdf pdf 246.72 2022-10-28 12:07:00 Proceeding
ZO - 26.2022 - Unieważnienie zapytania ofertowego.pdf pdf 460.03 2022-11-15 14:18:31 Public message

Announcements

2022-11-15 14:18 Beata Bujak Unieważnienie zapytania ofertowego.

ZO - 26.2022 - Uniew [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Istebna os. Kubalonka pryzma w bunkrze piwnicznym – 300 ton. 1 pc. - (0)
2 Zawiercie, ul. Paderewskiego 112 pryzma w piwnicy – 10 ton. 1 pc. - (0)
3 Górki Wielkie, ul. Bielska 54 pryzma w piwnicy – 16 ton. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Termin płatności – do 7 dni kalendarzowych od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury jest dokonanie przez Zamawiającego odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. (0)
3 Termin realizacji - .Termin wykonania pomiarów w terenie winien się odbywać w okresie 20-23 grudnia 2022r. a dostarczenie sprawozdania technicznego do siedziby Zamawiającego, najpóźniej do 27 grudnia 2022r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Warunki udziału w postępowaniu - Potwierdzam spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapytaniem ofertowym (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 243