Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00442644/01 z dnia 2022-11-16 „SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANYCH PRZEZ ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W KATOWICACH ” TP

Aleksandra Poznańska
Śląski Zarząd Nieruchomości Department: Zespół Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 16-11-2022 15:59:00
Placing offers : 24-11-2022 13:30:00
Offers opening : 24-11-2022 13:35:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie BZP.pdf pdf 78.51 2022-11-16 15:59:00 Proceeding
SWZ dostawa energii elektrycznej - TP-11.2022.pdf pdf 1011.96 2022-11-16 15:59:00 Proceeding
Załącznik nr 1 -Wykaz punktów.docx docx 16.28 2022-11-16 15:59:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - OFERTA.docx docx 27.71 2022-11-16 15:59:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - oświadczenia.docx docx 21.82 2022-11-16 15:59:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - projektowe postanowienia umowy .docx docx 54.27 2022-11-16 15:59:00 Proceeding
Unieważnienie postępowania - brak ofert.pdf pdf 281.89 2022-11-24 15:19:17 Public message

Announcements

2022-11-24 15:19 Zespoł Zamówień Publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie ze względu na brak złożonych ofert

Unieważnienie postęp [...].pdf

2022-11-24 13:30 Buyer message Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotu zamówienia 653.571,14 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 236