Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00416136/01 „ODŚWIEŻENIE BOCZNYCH KLATEK SCHODOWYCH W OŚMIOKONDYGNACYJNYM BUDYNKU WRAZ ZE SPOCZNIKAMI (8 PIĘTER+8 PÓŁPIĘTER) URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO”

Aleksandra Poznańska
Śląski Zarząd Nieruchomości Department: Zespół Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 28-10-2022 14:36:00
Placing offers : 14-11-2022 12:00:00
Offers opening : 14-11-2022 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - TP-10.2022 - oświeżenie klatek schodowych.pdf pdf 695.06 2022-10-28 14:36:00 Criterion
Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY.docx docx 27.69 2022-10-28 14:36:00 Criterion
Załącznik nr 2 - poświadczenie wizji lokalnej.doc doc 35.5 2022-10-28 14:36:00 Criterion
Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.docx docx 26.03 2022-10-28 14:36:00 Criterion
Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu.docx docx 24.47 2022-10-28 14:36:00 Criterion
Załącznik nr 5 - Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów.docx docx 27.1 2022-10-28 14:36:00 Criterion
Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art 117 Pzp.docx docx 24.15 2022-10-28 14:36:00 Criterion
Załącznik nr 7 - Wykaz robót - doświadczenie.docx docx 19.42 2022-10-28 14:36:00 Criterion
Załącznik nr 8 - Wykaz osób.docx docx 25.58 2022-10-28 14:36:00 Criterion
Załącznik nr 9 do SWZ-Oświadczenie aktualizacyjne i o grupie kapitałowej.docx docx 20.84 2022-10-28 14:36:00 Criterion
Załącznik nr 10 - Przedmiar.pdf pdf 464.81 2022-10-28 14:36:00 Criterion
Załącznik nr 11 - STWiOR .pdf pdf 115.54 2022-10-28 14:36:00 Criterion
Załącznik nr 12 - Projekt umowy.docx docx 68.84 2022-10-28 14:36:00 Criterion
Załącznik nr 13 - Karta Gwarancyjna.docx docx 18.39 2022-10-28 14:36:00 Criterion
Załącznik nr 14 - Przykład oświadczenia składanego przez wykonawcę.docx docx 18.95 2022-10-28 14:36:00 Criterion
Ogłoszenie BZP.pdf pdf 81.86 2022-10-28 14:36:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert - TP-10.2022.pdf pdf 443.95 2022-11-14 12:44:00 Public message

Announcements

2022-11-14 12:44 Aleksandra Poznańska W załączeniu do komunikatu, Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu TP-10.2022.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-14 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 230.467,49 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

SWZ - TP-10.2022 - o [...].pdf

Załącznik nr 1 - FOR [...].docx

Załącznik nr 2 - poś [...].doc

Załącznik nr 3 – ośw [...].docx

Załącznik nr 4 - oś [...].docx

Załącznik nr 5 - Wzó [...].docx

Załącznik nr 6 - Ośw [...].docx

Załącznik nr 7 - Wyk [...].docx

Załącznik nr 8 - Wyk [...].docx

Załącznik nr 9 do SW [...].docx

Załącznik nr 10 - Pr [...].pdf

Załącznik nr 11 - ST [...].pdf

Załącznik nr 12 - Pr [...].docx

Załącznik nr 13 - Ka [...].docx

Załącznik nr 14 - Pr [...].docx

Ogłoszenie BZP.pdf

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 348