List of proceedings: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

The following list is presenting inquiries and auctions are taking place at the Open Nexus purchasing platform

ACTUAL PROCEEDINGS

id Transaction name Buyer Ends at Kind Actions
332977 Analiza możliwości technicznych zastosowania sygna... Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji 2020-04-28 13:21:00 Inquiry go to
332932 Analiza możliwości technicznych zastosowania sygna... Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji 2020-04-28 12:54:00 Inquiry go to
334678 Remont chodników na terenie miasta Jastrzębie-Zdró... Biuro ds. zamówień publicznych 2020-04-28 11:20:00 Announcement about order go to
328170 Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego Biuro ds. zamówień publicznych 2020-04-28 10:50:00 Announcement about order go to
330935 Remonty rowów przydrożnych na terenie miasta Jastr... Biuro ds. zamówień publicznych 2020-04-27 11:20:00 Announcement about order go to
332616 „Remont parkingów miejskich (os. Bogoczowiec)” Biuro ds. zamówień publicznych 2020-04-27 10:50:00 Announcement about order go to
334624 „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku ... Biuro ds. zamówień publicznych 2020-04-21 12:50:00 Announcement about order go to
333661 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczne... Biuro ds. zamówień publicznych 2020-04-21 11:50:00 Announcement about order go to
330834 Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Wr... Biuro ds. zamówień publicznych 2020-04-21 10:50:00 Announcement about order go to
332574 Projekt przebudowy wiaduktu w ciągu ul. Traugutta Biuro ds. zamówień publicznych 2020-04-20 10:50:00 Announcement about order go to
326101 Utrzymanie letnie i zimowe miasta Jastrzębie-Zdrój... Biuro ds. zamówień publicznych 2020-04-17 10:50:00 Announcement about order go to
326186 Utrzymanie letnie i zimowe miasta Jastrzębie-Zdrój... Biuro ds. zamówień publicznych 2020-04-17 10:50:00 Announcement about order go to
333558 Modernizacja instalacji c.o. wraz z regulacją na p... Miejski Zarząd Nieruchomości 2020-04-16 09:00:00 Inquiry go to
328031 Przebudowa ul. Północnej Biuro ds. zamówień publicznych 2020-04-15 10:50:00 Announcement about order go to
330475 „Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego” Biuro ds. zamówień publicznych 2020-04-15 10:50:00 Announcement about order go to


PROCEEDINGS ENDED

id Transaction name Buyer Ends at Kind Actions
332130 „Zakup oryginalnych tuszy i tonerów do drukarek i... Miejski Zarząd Nieruchomości 2020-04-08 12:00:00 Inquiry go to
329367 „Utrzymanie gminnych placów zabaw na terenie Miast... Biuro ds. zamówień publicznych 2020-04-06 10:50:00 - go to
329617 „Koszenie traw z obcinaniem żywopłotów i krzewów w... Miejski Zarząd Nieruchomości 2020-04-03 12:00:00 Inquiry go to
328612 Modernizacja instalacji c.o. wraz z regulacją na p... Miejski Zarząd Nieruchomości 2020-03-30 09:00:00 Inquiry go to
328204 „Przegląd i kalibracja przenośnych detektorów gazu... Miejski Zarząd Nieruchomości 2020-03-27 12:00:00 Inquiry go to
323954 Dostawa piasku płukanego o granulacji ziaren do 2m... Jastrzębski Zakład Komunalny 2020-03-27 11:00:00 Inquiry go to
327567 „Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie a... Miejski Zarząd Nieruchomości 2020-03-26 12:00:00 Inquiry go to
326963 "Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie r... Miejski Zarząd Nieruchomości 2020-03-25 12:00:00 Inquiry go to
327695 Odbiór odpadów w budynkach gminnych mieszkalnych i... Miejski Zarząd Nieruchomości 2020-03-25 09:00:00 Inquiry go to
326965 Bieżące utrzymanie budynku Wspólnoty Mieszkaniowej... Miejski Zarząd Nieruchomości 2020-03-24 09:00:00 Inquiry go to
325555 „Wykonanie przeglądu 5-letniego budynków administr... Miejski Zarząd Nieruchomości 2020-03-18 12:00:00 Inquiry go to
325366 „Przegląd i kalibracja przenośnych detektorów gazu... Miejski Zarząd Nieruchomości 2020-03-17 12:00:00 Inquiry go to
325330 Serwis i naprawa drzwi automatycznych w budynku Dw... Miejski Zarząd Nieruchomości 2020-03-17 09:00:00 Inquiry go to
323492 Przegląd wentylacji mechanicznej bytowe w budynku ... Miejski Zarząd Nieruchomości 2020-03-16 09:00:00 Inquiry go to
324961 Wycinka 4 szt. drzew wraz z frezowaniem korzeni ro... Miejski Zarząd Nieruchomości 2020-03-12 12:00:00 Inquiry go to
322470 Dostawa klińca 30-63mm Jastrzębski Zakład Komunalny 2020-03-12 12:00:00 Inquiry go to
322243 "Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie r... Miejski Zarząd Nieruchomości 2020-03-11 12:00:00 Inquiry go to
322562 Wykonanie i dostawa prawdziwej ortofotomapy (true ... Wydział Geodezji i Kartografii 2020-03-10 12:00:00 Inquiry go to
321809 Modernizacja instalacji c.o. wraz z regulacją na p... Miejski Zarząd Nieruchomości 2020-03-10 09:00:00 Inquiry go to
322660 Uformowanie/prześwietlenie drzew liściastych rosną... Miejski Zarząd Nieruchomości 2020-03-09 12:00:00 Inquiry go to
320675 „Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie a... Miejski Zarząd Nieruchomości 2020-03-09 12:00:00 Inquiry go to
319361 „Wykonanie przeglądów technicznych obiektów budowl... Miejski Zarząd Nieruchomości 2020-03-05 12:00:00 Inquiry go to
319450 Odbiór odpadów komunalnych w budynkach gminnych mi... Miejski Zarząd Nieruchomości 2020-03-05 09:00:00 Inquiry go to
318017 Odbiór odpadów budowlanych w budynkach gminnych mi... Miejski Zarząd Nieruchomości 2020-03-02 09:00:00 Inquiry go to
317645 "Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie ... Miejski Zarząd Nieruchomości 2020-02-28 12:00:00 Inquiry go to
317211 Modernizacja instalacji c.o. wraz z regulacją na p... Miejski Zarząd Nieruchomości 2020-02-28 09:00:00 Inquiry go to
317226 Okresowa kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu ... Miejski Zarząd Nieruchomości 2020-02-28 09:00:00 Inquiry go to
315694 Wykonanie przeglądu rocznego obiektów mieszkalnych... Miejski Zarząd Nieruchomości 2020-02-25 12:00:00 Inquiry go to
315695 „Wykonanie kontroli okresowej polegającej na spraw... Miejski Zarząd Nieruchomości 2020-02-25 12:00:00 Inquiry go to
315731 Wykonanie okresowej kontroli i oceny stanu technic... Miejski Zarząd Nieruchomości 2020-02-25 09:00:00 Inquiry go to