Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IKI.7013.9.2022.BSZ „Utworzenie strefy przystankowej – wiata rowerowa wraz ze stacją naprawczą dla rowerów w Jastrzębiu-Zdroju”

Beata Studnik – Zabrzewska
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Department: Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
Deadlines:
Published : 26-04-2023 11:33:00
Placing offers : 08-05-2023 08:30:00
Offers opening : 08-05-2023 08:35:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr telefonu 324785311

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - PFU - strefa przystankowa_zaprojektuj wybuduj.pdf pdf 2471.29 2023-04-26 11:33:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - OPZ - strefa przystankowa_zaprojektuj wybuduj.pdf pdf 310.09 2023-04-26 11:33:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Umowa_- strefa przystankowa_wzór.pdf pdf 3905.01 2023-04-26 11:33:00 Proceeding
Zaproszenie- strefa przystankowa_zaprojektuj wybuduj.pdf pdf 542.11 2023-04-26 11:33:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - wykaz kierowanie-strefa przystankowa.docx docx 14.79 2023-04-26 11:33:00 Criterion
Załącznik nr 5_Formularz ofertowy_- strefa przystankowa_zaprojektuj wybuduj.docx docx 27.83 2023-04-26 11:33:00 Criterion
Unieważnienie postępowania_wiata.pdf pdf 112.38 2023-05-16 09:04:23 Public message
Zestawienie złożonych ofert.pdf pdf 126.21 2023-05-16 09:04:23 Public message

Announcements

2023-05-16 09:08 Beata Studnik – Zabrzewska Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zgodnie z zapisami Zaproszenia do składania ofert z dnia 25.04.2023r. „Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania jego przyczyny”.
Mając powyższe na uwadze Zamawiający unieważnia postępowanie i odstępuje od podpisania umowy.

Unieważnienie postęp [...].pdf

Zestawienie złożonyc [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie dokumentacji i robót Zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty. 1 pc. Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
Al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335, Jastrzębie-Zdrój
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3316 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunek udziału w postępowaniu - kierowanie robotami - Z uwagi na to, że roboty prowadzone będą na działce stanowiącej pas drogowy drogi publicznej, Wykonawca winien udokumentować, że dysponuje lub będzie dysponować przy wykonywanych pracach osobą przyjmującą obowiązki kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Uwaga: W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczypospolitej Polski wymaga się od wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.). W tym miejscu Wykonawca zobowiązany jest załączyć wykaz osób wg załącznika nr 4 Attachment required

Załącznik nr 4 - wyk [...].docx

(0)
3 Formularz ofertowy - wymagany załącznik - W tym miejscu Wykonawca zobowiązany jest załączyć formularz ofertowy wg załącznika nr 5 Attachment required

Załącznik nr 5_Formu [...].docx

(0)
4 Termin realizacji - Termin wykonania - do 120 dni od dnia podpisania umowy. Proszę wpisać "Akceptuję" (0)
5 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionych faktur. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 1060