Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.13.2023 Jastrzębscy strażacy ochotnicy razem dla bezpieczeństwa mieszkańców - zakup pojazdu dla ratowników, psów ratowniczych i potrąconych zwierząt

Marta Sobczak
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Department: Biuro ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 20-04-2023 11:25:00
Placing offers : 09-05-2023 09:00:00
Offers opening : 09-05-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie oraz dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 110.36 2023-04-20 11:25:00 Proceeding
Specyfikacja - pojazd ratowniczy.pdf pdf 1731.57 2023-04-20 11:25:00 Proceeding
edytowalne załączniki.docx docx 61.11 2023-04-20 11:25:00 Proceeding
Informacja o unieważnieniu.pdf pdf 668.39 2023-05-09 13:40:48 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 50.44 2023-05-09 13:48:52 Public message
Informacja o środkach na realizację zamówienia.pdf pdf 758.28 2023-05-09 09:00:00 Public message

Announcements

2023-05-09 13:48 Marta Sobczak W załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania.

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-05-09 13:40 Marta Sobczak W załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania.

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-05-09 09:00 Buyer message W załączeniu informacja o środkach jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o środkac [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 626