Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
721102 DL.4261.2.2023.AWP Wycinka drzewa wraz z frezowaniem korzeni z terenu Wspólnoty Mieszkaniowej Wyspiańskiego 17-19 w Jastrzębiu-Zdroju Miejski Zarząd Nieruchomości 2023-01-30 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
717733 DL.4231.2.2023.JTB Okresowa kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych w budynkach mieszkalnych i użytkowych gminnych w Jastrzębiu-Zdroju. Dział Logistyki 2023-01-31 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
717682 DL.4251.1.2023.JTB Okresowa kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych w budynkach mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych w Jastrzębiu-Zdroju. Dział Logistyki 2023-01-31 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
715939 BZP.271.4.2023 Zakup oraz dostawa sprzętu ICT w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - JASTRZĘBIE-ZDRÓJ MIASTO NA PRAWACH POWIATU" Biuro ds. zamówień publicznych 2023-02-01 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
719594 FP.271.00001.2023 Dostawa zestawu fachowej literatury serwisowej dla Zespołu Szkół Techniczno-Branżowych w Jastrzębiu-Zdroju, w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn.: „Profesjonalne pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju” Wydział Funduszy Pomocowych 2023-02-01 14:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
721067 DL.4231.3.2023.AWP Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy rodzinnego parku rekreacji na działce nr 1662/226 przy ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju – II etap Miejski Zarząd Nieruchomości 2023-02-03 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
720995 BZP.271.7.2023 „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów” Biuro ds. zamówień publicznych 2023-02-07 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
721108 BZP.271.5.2023 Druk gazety "Jastrząb" Biuro ds. zamówień publicznych 2023-02-07 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
721119 DL.4221.9.2022.AWP Remont lokali mieszkalnych (pustostany) Miejski Zarząd Nieruchomości 2023-02-13 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
716862 BZP.271.2.2023 Przewóz uczniów niepelnosprawnych Biuro ds. zamówień publicznych 2023-02-16 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
715864 DL.4241.2.2023.AWP Wycinka drzew wraz z frezowaniem korzeni rosnących na terenach gminnych w Jastrzębiu-Zdroju Miejski Zarząd Nieruchomości 2023-01-24 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
715873 DL.4261.1.2023.AWP Wycinka drzew wraz z frezowaniem korzeni z terenu Wspólnot Mieszkaniowych w Jastrzębiu-Zdroju Miejski Zarząd Nieruchomości 2023-01-24 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
708561 BZP.271.96.2022 Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP4 w Jastrzębiu-Zdroju Biuro ds. zamówień publicznych 2023-01-18 11:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
707983 Sprzatanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Arki Bożka w Jastrzębiu-Zdroju. Jastrzębski Zakład Komunalny 2022-12-27 10:01:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to
706308 Bieżąca obsługa szaletów miejskich w Jastrzębiu-Zdroju. Jastrzębski Zakład Komunalny 2022-12-27 08:30:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to
705308 Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz odpadów zebranych selektywnie z targowiska miejskiego przy ul. Arki Bożka w Jastrzębiu- Zdroju. Jastrzębski Zakład Komunalny 2022-12-21 10:00:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to
706059 DL.4231.61.2022.JTB Konserwacja i serwis instalacji domofonowych oraz utrzymywanie drzwi wejściowych w pełnej sprawności w budynkach mieszkalnych gminnych administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju Dział Logistyki 2022-12-21 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
706195 DL.4241.99.2022.AWP Montaż systemu monitoringu pojazdów GPS wraz z usługą lokalizacji Miejski Zarząd Nieruchomości 2022-12-19 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
702425 DL.4251.29.2022.JTB Zadanie 1: "Opracowanie dokumentacji w zakresie remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Żeromskiego 2-4 w Jastrzębiu-Zdroju". Zadanie 2: "Opracowanie dokumentacji w zakresie remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej 1000-lecia 15CDE w Jastrzębiu-Zdroju". Dział Logistyki 2022-12-16 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
702547 BZP.271.98.2022 Zakup oraz dostawa sprzętu ICT w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - JASTRZĘBIE-ZDRÓJ MIASTO NA PRAWACH POWIATU" Biuro ds. zamówień publicznych 2022-12-16 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
689793 Wykonanie traktów komunikacyjnych na terenie zabytkowego parku Zdrojowego im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju Jastrzębski Zakład Komunalny 2022-11-24 08:16:15 Zapytanie ofertowe Service Go to
670417 Zakup kosiarki Kubota Jastrzębski Zakład Komunalny 2022-10-31 12:42:09 - Supply Go to
585630 OŚ-II.6232.001.2022 Zasady finansowania przez Miasto Jastrzębie-Zdrój w 2022 roku odbioru, transportu i przekazania do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, powstałych przy demontażu pokryć dachowych i elewacji z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój, stanowiących własność osób fizycznych Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2022-03-14 14:11:38 Zapytanie ofertowe Service Go to
507090 SC.273.1.2021 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej Jastrzębski Zakład Komunalny 2021-10-19 12:53:41 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
438627 Dostawa dysków SSD dla Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój Wydział Informatyki 2021-04-14 14:59:31 - Supply Go to
438569 Dostawa skanerów do dokumentów - 4 szt. Wydział Informatyki 2021-03-23 14:40:51 - Supply Go to
348029 Zakup i dostawa tonerów oraz tuszy do urządzeń biurowych Jastrzębski Zakład Komunalny 2020-06-17 09:45:41 Zapytanie ofertowe Supply Go to
354588 DL.4261.4.2020.AM Wykonanie wraz z dostawą do Zamawiającego 1 szt. tablicy informacyjnej dla Wspólnoty Mieszkaniowej Szarych Szeregów 2-4 w Jastrzębiu-Zdroju Miejski Zarząd Nieruchomości 2020-06-15 11:00:55 Zapytanie ofertowe Service Go to
265875 Przegląd kotłów gazowych przez autoryzowany serwis TERMET w budynkach użytkowych gminnych administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju Miejski Zarząd Nieruchomości 2019-10-17 09:07:17 - - Go to
256571 Dostawa zestawu do czyszczenia powierzchni tylko przy użyciu wody wraz z transportem do Zamawiającego Miejski Zarząd Nieruchomości 2019-10-01 10:09:11 - - Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
559239 2022/BZP 00002865/01 „Kompleksowe zabezpieczenie ratownicze Krytej Pływalni „ Laguna” przy ul. Warszawskiej 11 oraz Kąpieliska „ Zdrój” przy ul. Witczaka 6 w Jastrzębiu-Zdroju przez ratowników wodnych.” Jastrzębie-Zdrój Miasto na prawach powiatu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju 2022-02-10 09:24:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
536248 SM.271.00004.2021 Zakup sprzętu na potrzeby stworzenia multimedialnej komórki w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój Straż Miejska, Zarządzanie Kryzysowe i Sprawy Obronne 2021-11-23 12:49:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
482460 DL.4251.14.2021.AS Modernizacja instalacji c.o. na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Kopernika 5 w Jastrzębiu-Zdroju Miejski Zarząd Nieruchomości 2021-07-19 13:18:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
475113 DL.4221.4.2021.AS Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w zakresie wod.-kan., gaz, c.o., elektryczne w budynkach i wokół budynków mieszkalnych i użytkowych Miejski Zarząd Nieruchomości 2021-07-12 13:20:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
464876 DL.4221.3.2021.AS Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w zakresie wod.-kan., gaz, c.o., elektryczne w budynkach i wokół budynków mieszkalnych i użytkowych Miejski Zarząd Nieruchomości 2021-06-18 13:22:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
456739 DL.4221.1.2021.AS Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w zakresie wod.-kan., gaz, c.o., elektryczne w budynkach i wokół budynków mieszkalnych i użytkowych Miejski Zarząd Nieruchomości 2021-05-28 13:25:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to