Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
721067 DL.4231.3.2023.AWP Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy rodzinnego parku rekreacji na działce nr 1662/226 przy ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju – II etap Miejski Zarząd Nieruchomości 2023-02-03 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
722342 DL.4261.3.2023.AWP Wycinka drzewa wraz z frezowaniem korzeni z terenu Wspólnoty Mieszkaniowej Wyspiańskiego 17-19 w Jastrzębiu-Zdroju Miejski Zarząd Nieruchomości 2023-02-03 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
720995 BZP.271.7.2023 „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów” Biuro ds. zamówień publicznych 2023-02-07 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
721108 BZP.271.5.2023 Druk gazety "Jastrząb" Biuro ds. zamówień publicznych 2023-02-07 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
721119 DL.4221.9.2022.AWP Remont lokali mieszkalnych (pustostany) Miejski Zarząd Nieruchomości 2023-02-13 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
716862 BZP.271.2.2023 Przewóz uczniów niepelnosprawnych Biuro ds. zamówień publicznych 2023-02-16 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
719594 FP.271.00001.2023 Dostawa zestawu fachowej literatury serwisowej dla Zespołu Szkół Techniczno-Branżowych w Jastrzębiu-Zdroju, w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn.: „Profesjonalne pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju” Wydział Funduszy Pomocowych 2023-02-01 14:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
715939 BZP.271.4.2023 Zakup oraz dostawa sprzętu ICT w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - JASTRZĘBIE-ZDRÓJ MIASTO NA PRAWACH POWIATU" Biuro ds. zamówień publicznych 2023-02-01 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
717733 DL.4231.2.2023.JTB Okresowa kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych w budynkach mieszkalnych i użytkowych gminnych w Jastrzębiu-Zdroju. Dział Logistyki 2023-01-31 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
717682 DL.4251.1.2023.JTB Okresowa kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych w budynkach mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych w Jastrzębiu-Zdroju. Dział Logistyki 2023-01-31 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
721102 DL.4261.2.2023.AWP Wycinka drzewa wraz z frezowaniem korzeni z terenu Wspólnoty Mieszkaniowej Wyspiańskiego 17-19 w Jastrzębiu-Zdroju Miejski Zarząd Nieruchomości 2023-01-30 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
715864 DL.4241.2.2023.AWP Wycinka drzew wraz z frezowaniem korzeni rosnących na terenach gminnych w Jastrzębiu-Zdroju Miejski Zarząd Nieruchomości 2023-01-24 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
715873 DL.4261.1.2023.AWP Wycinka drzew wraz z frezowaniem korzeni z terenu Wspólnot Mieszkaniowych w Jastrzębiu-Zdroju Miejski Zarząd Nieruchomości 2023-01-24 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
708561 BZP.271.96.2022 Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP4 w Jastrzębiu-Zdroju Biuro ds. zamówień publicznych 2023-01-18 11:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
707983 Sprzatanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Arki Bożka w Jastrzębiu-Zdroju. Jastrzębski Zakład Komunalny 2022-12-27 10:01:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to
706308 Bieżąca obsługa szaletów miejskich w Jastrzębiu-Zdroju. Jastrzębski Zakład Komunalny 2022-12-27 08:30:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
689793 Wykonanie traktów komunikacyjnych na terenie zabytkowego parku Zdrojowego im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju Jastrzębski Zakład Komunalny 2022-11-24 08:16:15 Zapytanie ofertowe Service Go to
670417 Zakup kosiarki Kubota Jastrzębski Zakład Komunalny 2022-10-31 12:42:09 - Supply Go to
585630 OŚ-II.6232.001.2022 Zasady finansowania przez Miasto Jastrzębie-Zdrój w 2022 roku odbioru, transportu i przekazania do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, powstałych przy demontażu pokryć dachowych i elewacji z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój, stanowiących własność osób fizycznych Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2022-03-14 14:11:38 Zapytanie ofertowe Service Go to
507090 SC.273.1.2021 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej Jastrzębski Zakład Komunalny 2021-10-19 12:53:41 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
438627 Dostawa dysków SSD dla Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój Wydział Informatyki 2021-04-14 14:59:31 - Supply Go to
438569 Dostawa skanerów do dokumentów - 4 szt. Wydział Informatyki 2021-03-23 14:40:51 - Supply Go to
348029 Zakup i dostawa tonerów oraz tuszy do urządzeń biurowych Jastrzębski Zakład Komunalny 2020-06-17 09:45:41 Zapytanie ofertowe Supply Go to
354588 DL.4261.4.2020.AM Wykonanie wraz z dostawą do Zamawiającego 1 szt. tablicy informacyjnej dla Wspólnoty Mieszkaniowej Szarych Szeregów 2-4 w Jastrzębiu-Zdroju Miejski Zarząd Nieruchomości 2020-06-15 11:00:55 Zapytanie ofertowe Service Go to
265875 Przegląd kotłów gazowych przez autoryzowany serwis TERMET w budynkach użytkowych gminnych administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju Miejski Zarząd Nieruchomości 2019-10-17 09:07:17 - - Go to
256571 Dostawa zestawu do czyszczenia powierzchni tylko przy użyciu wody wraz z transportem do Zamawiającego Miejski Zarząd Nieruchomości 2019-10-01 10:09:11 - - Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
559239 2022/BZP 00002865/01 „Kompleksowe zabezpieczenie ratownicze Krytej Pływalni „ Laguna” przy ul. Warszawskiej 11 oraz Kąpieliska „ Zdrój” przy ul. Witczaka 6 w Jastrzębiu-Zdroju przez ratowników wodnych.” Jastrzębie-Zdrój Miasto na prawach powiatu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju 2022-02-10 09:24:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
536248 SM.271.00004.2021 Zakup sprzętu na potrzeby stworzenia multimedialnej komórki w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój Straż Miejska, Zarządzanie Kryzysowe i Sprawy Obronne 2021-11-23 12:49:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
482460 DL.4251.14.2021.AS Modernizacja instalacji c.o. na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Kopernika 5 w Jastrzębiu-Zdroju Miejski Zarząd Nieruchomości 2021-07-19 13:18:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
475113 DL.4221.4.2021.AS Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w zakresie wod.-kan., gaz, c.o., elektryczne w budynkach i wokół budynków mieszkalnych i użytkowych Miejski Zarząd Nieruchomości 2021-07-12 13:20:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
464876 DL.4221.3.2021.AS Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w zakresie wod.-kan., gaz, c.o., elektryczne w budynkach i wokół budynków mieszkalnych i użytkowych Miejski Zarząd Nieruchomości 2021-06-18 13:22:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
456739 DL.4221.1.2021.AS Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w zakresie wod.-kan., gaz, c.o., elektryczne w budynkach i wokół budynków mieszkalnych i użytkowych Miejski Zarząd Nieruchomości 2021-05-28 13:25:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to