Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
746132 DL.4241.30.2023.AWP Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku przy ul. Pszczyńskiej 134 w Jastrzębiu-Zdroju Miejski Zarząd Nieruchomości 2023-04-03 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
745622 DL.4231.8.2022.AWP Przeprowadzanie przeglądu i konserwacji oraz badania wydajności hydrantów wewnętrznych w budynkach użytkowych Miejski Zarząd Nieruchomości 2023-04-03 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
746211 DL.4231.9.2023.KP Wykonanie przeglądów technicznych obiektów budowlanych w budynku użytkowym przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju (szkoła podstawowa). Dział Logistyki 2023-04-03 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
742043 BZP.271.26.2023 Przebudowa schodów w Jastrzębiu-Zdroju - ul. Krasickiego Biuro ds. zamówień publicznych 2023-04-04 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
736073 BZP.271.14.2023 Podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Józefa Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym Biuro ds. zamówień publicznych 2023-04-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
743753 BZP.271.28.2023 Poprawa parametrów technicznych ul. Ruchu Oporu 1-11 w Jastrzębiu-Zdroju Biuro ds. zamówień publicznych 2023-04-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
746316 BZP.271.31.2023 Wyposażenie pracowni Lokalnych Sieci Komputerowych i Sieciowych Systemów Operacyjnych dla technika informatyka w Zespole Szkół nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju w ramach projektu Profesjonalne pracownie 3 Biuro ds. zamówień publicznych 2023-04-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
746842 Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej wokół kawiarenki w Parku Zdrojowym im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju Jastrzębski Zakład Komunalny 2023-04-05 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
746836 BZP.271.29.2023 Dostawa urządzeń zabawowych Biuro ds. zamówień publicznych 2023-04-07 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
746569 BZP.271.32.2023 Poprawa parametrów technicznych ul. Katowickiej przy bud. nr 24 w Jastrzębiu-Zdroju Biuro ds. zamówień publicznych 2023-04-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
744738 DL.4241.26.2023.KP Przegląd wentylacji mechanicznej bytowej w budynku szkoły przy ul. Kaszubskiej 2 i Szkolnej 1 w Jastrzębiu-Zdroju Miejski Zarząd Nieruchomości 2023-03-31 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
740100 BZP.271.18.2023 Dostosowanie i wyposażenie sali lekcyjnej do potrzeb nauki zawodu technik hotelarstwa Biuro ds. zamówień publicznych 2023-03-30 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
741750 SG.270.1.2023 Wdrożenie i obsługa systemu rowerów miejskich SRM JASkółka w Jastrzębiu-Zdroju Jastrzębski Zakład Komunalny 2023-03-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
739397 BZP.271.24.2023 Remont chodnika przy ul. Wielkopolskiej bud. 109 w Jastrzębiu-Zdroju Biuro ds. zamówień publicznych 2023-03-29 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
740356 DL.4221.2.2023.JTB Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu) przy ul. Brzechwy 4/7 w Jastrzębiu-Zdroju Dział Logistyki 2023-03-29 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
739828 BZP.271.23.2023 „Poprawa parametrów technicznych części ul. Komuny Paryskiej w Jastrzębiu-Zdroju” Biuro ds. zamówień publicznych 2023-03-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
743514 DL.4231.10.2023.AWP Przeprowadzenie kontroli sprawności działania systemów oddymiania, instalacji oddymiających oraz urządzeń oddymiających w budynkach użytkowych i mieszkalnych w Jastrzębiu-Zdroju Miejski Zarząd Nieruchomości 2023-03-28 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
739301 BZP.271.25.2023 Remont chodnika na Os. 1000 lecia w Jastrzębiu-Zdroju Biuro ds. zamówień publicznych 2023-03-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
739316 BZP.271.22.2023 Remont chodnika przy ul. Norwida w Jastrzębiu-Zdroju Biuro ds. zamówień publicznych 2023-03-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
741081 Dostawa piasku płukanego o granulacji ziaren do 2mm Jastrzębski Zakład Komunalny 2023-03-24 10:00:00 - Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
734332 Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej wokół kawiarenki w Parku Zdrojowym im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju Jastrzębski Zakład Komunalny 2023-03-27 13:25:08 Zapytanie ofertowe Service Go to
728651 "Modernizacja lodowiska JASTOR" w Jastrzębiu-Zdroju Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji 2023-02-27 09:17:36 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
689793 Wykonanie traktów komunikacyjnych na terenie zabytkowego parku Zdrojowego im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju Jastrzębski Zakład Komunalny 2022-11-24 08:16:15 Zapytanie ofertowe Service Go to
670417 Zakup kosiarki Kubota Jastrzębski Zakład Komunalny 2022-10-31 12:42:09 - Supply Go to
585630 OŚ-II.6232.001.2022 Zasady finansowania przez Miasto Jastrzębie-Zdrój w 2022 roku odbioru, transportu i przekazania do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, powstałych przy demontażu pokryć dachowych i elewacji z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój, stanowiących własność osób fizycznych Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2022-03-14 14:11:38 Zapytanie ofertowe Service Go to
507090 SC.273.1.2021 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej Jastrzębski Zakład Komunalny 2021-10-19 12:53:41 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
438627 Dostawa dysków SSD dla Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój Wydział Informatyki 2021-04-14 14:59:31 - Supply Go to
438569 Dostawa skanerów do dokumentów - 4 szt. Wydział Informatyki 2021-03-23 14:40:51 - Supply Go to
348029 Zakup i dostawa tonerów oraz tuszy do urządzeń biurowych Jastrzębski Zakład Komunalny 2020-06-17 09:45:41 Zapytanie ofertowe Supply Go to
354588 DL.4261.4.2020.AM Wykonanie wraz z dostawą do Zamawiającego 1 szt. tablicy informacyjnej dla Wspólnoty Mieszkaniowej Szarych Szeregów 2-4 w Jastrzębiu-Zdroju Miejski Zarząd Nieruchomości 2020-06-15 11:00:55 Zapytanie ofertowe Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
559239 2022/BZP 00002865/01 „Kompleksowe zabezpieczenie ratownicze Krytej Pływalni „ Laguna” przy ul. Warszawskiej 11 oraz Kąpieliska „ Zdrój” przy ul. Witczaka 6 w Jastrzębiu-Zdroju przez ratowników wodnych.” Jastrzębie-Zdrój Miasto na prawach powiatu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju 2022-02-10 09:24:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
536248 SM.271.00004.2021 Zakup sprzętu na potrzeby stworzenia multimedialnej komórki w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój Straż Miejska, Zarządzanie Kryzysowe i Sprawy Obronne 2021-11-23 12:49:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
482460 DL.4251.14.2021.AS Modernizacja instalacji c.o. na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Kopernika 5 w Jastrzębiu-Zdroju Miejski Zarząd Nieruchomości 2021-07-19 13:18:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
475113 DL.4221.4.2021.AS Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w zakresie wod.-kan., gaz, c.o., elektryczne w budynkach i wokół budynków mieszkalnych i użytkowych Miejski Zarząd Nieruchomości 2021-07-12 13:20:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
464876 DL.4221.3.2021.AS Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w zakresie wod.-kan., gaz, c.o., elektryczne w budynkach i wokół budynków mieszkalnych i użytkowych Miejski Zarząd Nieruchomości 2021-06-18 13:22:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
456739 DL.4221.1.2021.AS Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w zakresie wod.-kan., gaz, c.o., elektryczne w budynkach i wokół budynków mieszkalnych i użytkowych Miejski Zarząd Nieruchomości 2021-05-28 13:25:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to