Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
893911 DL.4231.12.2024.DI „Zagospodarowanie terenów zielonych – dotyczy dz. nr 1722/61 przy ul. Szarych Szeregów w Jastrzębiu-Zdroju” Miejski Zarząd Nieruchomości 2024-03-06 09:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
893825 DL.4231.11.2024.AWP Kontrola i pomiary stanu technicznego instalacji elektrycznych, oświetlenia awaryjnego, przeciwpożarowych wyłączników prądu i urządzeń piorunochronnych Miejski Zarząd Nieruchomości 2024-03-06 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
889213 BZP.271.8.2024 Rozbudowa i przebudowa ulicy Połomskiej w Jastrzębiu-Zdroju Biuro ds. zamówień publicznych 2024-03-06 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
893959 DL.4231.8.2024.JTB Wymiana stolarki okiennej wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju. Dział Logistyki 2024-03-06 09:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
895100 DL.4251.8.2024.AWP „Okresowa kontrola i ocena stanu technicznego elementów budowlanych obiektów mieszkalnych budynków Wspólnot Mieszkaniowych w Jastrzębiu-Zdroju (przegląd roczny) Miejski Zarząd Nieruchomości 2024-03-07 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
891980 BZP.271.5.2024 Budowa oświetlenia przy ul. Biadoszek w Jastrzębiu-Zdroju Biuro ds. zamówień publicznych 2024-03-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
891732 BZP.271.6.2024 Remonty cząstkowe nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju Biuro ds. zamówień publicznych 2024-03-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
895133 DL.4251.7.2024.AWP Wykonanie przeglądów technicznych obiektów budowlanych (przegląd 5-letni) w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Jastrzębiu-Zdroju Miejski Zarząd Nieruchomości 2024-03-08 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
895281 DL.4221.6.2024.JTB Cz. 1: Roboty remontowe ogólnobudowlane, przyłączy i instalacji gaz., wod.-kan., c.o., deszczowych w gminnych budynkach mieszkalnych i użytkowych oraz na terenach wokół tych budynków. Cz. 2: Usuwanie usterek ogólnobudowlanych, przyłączy i instalacji gaz., wod.-kan., c.o., deszczowych w gminnych budynkach mieszkalnych i użytkowych oraz na terenach wokół tych budynków. Dział Logistyki 2024-03-15 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
891855 Iki.7013.10.2021.OS Wykonanie audytu dostepności dla budynku przy ul. Kaszubskiej 2 na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji 2024-03-01 14:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
892282 DL.4251.4.2024.DI „Sukcesywny wynajem podnośnika koszowego wraz z operatorem na terenach pozostających w zarządzeniu Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju (budynki Wspólnot Mieszkaniowych)”. Miejski Zarząd Nieruchomości 2024-02-29 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
890936 DL.4242.49.2024.JTB Zakup sprzętu kserograficznego i komputerowego oraz oprogramowania dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju Dział Logistyki 2024-02-27 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
889588 DL.1.2024.AWP Bieżące utrzymanie budynków Wspólnot Mieszkaniowych Miodowa 1-3 oraz Poznańska 14-28 i terenów przyległych do nieruchomości wg załączników (Miodowa i Poznańska tereny) Miejski Zarząd Nieruchomości 2024-02-23 09:00:00 Zapytanie o propozycję Service Go to
888872 DL.4251.3.2024.JTB Okresowa kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych w budynkach mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych w Jastrzębiu-Zdroju Dział Logistyki 2024-02-23 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
878345 BZP.271.1.2024 Budowa przyłącza kablowego SN, kontenerowej stacji transformatorowej oraz przyłącza kablowego nN dla budynku Łaźni przy ul. Towarowej 7 w Jastrzębiu-Zdroju. Biuro ds. zamówień publicznych 2024-02-20 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
881124 SG.270.1.2024 Budowa hali na pojazdy i sprzęt w formule zaprojektuj i wybuduj Jastrzębski Zakład Komunalny 2024-02-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
886360 G.271.3.2.2024 Prace geodezyjne związane z regulacją stanów prawnych dróg publicznych. Wydział Geodezji i Kartografii 2024-02-14 10:00:00 - Service Go to
879939 DL.4221.4.2024.AS „Remont lokali mieszkalnych (pustostany)” Miejski Zarząd Nieruchomości 2024-02-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
886387 DL.4251.5.2024.DI „Montaż bądź wymiana kratek wentylacyjnych usytuowanych w gzymsach budynków Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju” Miejski Zarząd Nieruchomości 2024-02-13 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
859856 S.2600.2.2023 Ochrona obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju Jastrzębie-Zdrój Miasto na prawach powiatu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju 2024-01-08 09:22:47 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
791980 DL.4242.194.2023.ŻF „Zakup teleskopu Celestron NexStar 8 SE SCT 2023/2030 GO-TO z bazą 40 000 obiektów ((SKU: 11069) oraz kamery ZWO ASI 585MC (8,29 Mpix, 3840x2160px, 2,9um)”. Miejski Zarząd Nieruchomości 2023-07-11 14:39:57 Zapytanie ofertowe Supply Go to
759467 IKI.7013.9.2022.BSZ „Utworzenie strefy przystankowej – wiata rowerowa wraz ze stacją naprawczą dla rowerów w Jastrzębiu-Zdroju” Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji 2023-05-16 09:08:29 Zapytanie ofertowe Supply Go to
759438 "Strategia rozwoju Kultury i Turystyki Miasta Jastrzębie-Zdrój" Wydział Kultury, Sportu i Turystyki 2023-05-22 12:59:12 Zapytanie ofertowe Service Go to
734332 Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej wokół kawiarenki w Parku Zdrojowym im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju Jastrzębski Zakład Komunalny 2023-03-27 13:25:08 Zapytanie ofertowe Service Go to
728651 "Modernizacja lodowiska JASTOR" w Jastrzębiu-Zdroju Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji 2023-02-27 09:17:36 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
689793 Wykonanie traktów komunikacyjnych na terenie zabytkowego parku Zdrojowego im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju Jastrzębski Zakład Komunalny 2022-11-24 08:16:15 Zapytanie ofertowe Service Go to
670417 Zakup kosiarki Kubota Jastrzębski Zakład Komunalny 2022-10-31 12:42:09 - Supply Go to
585630 OŚ-II.6232.001.2022 Zasady finansowania przez Miasto Jastrzębie-Zdrój w 2022 roku odbioru, transportu i przekazania do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, powstałych przy demontażu pokryć dachowych i elewacji z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój, stanowiących własność osób fizycznych Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2022-03-14 14:11:38 Zapytanie ofertowe Service Go to
507090 SC.273.1.2021 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej Jastrzębski Zakład Komunalny 2021-10-19 12:53:41 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
864749 S.2600.4.2023 Ochrona obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju Jastrzębie-Zdrój Miasto na prawach powiatu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju 2024-01-08 09:19:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
862652 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zebranych selektywnie z targowiska miejskiego przy ul. Arki Bożka w Jastrzębiu-Zdroju oraz wydzierżawienie kontenerów KP-7 na odpady zmieszane oraz segregowane Jastrzębski Zakład Komunalny 2023-12-15 14:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
858197 Sprzątanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Arki Bożka w Jastrzębiu-Zdroju Jastrzębski Zakład Komunalny 2023-12-15 08:03:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
858170 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zebranych selektywnie z targowiska miejskiego przy ul. Arki Bożka w Jastrzębiu-Zdroju oraz wydzierżawienie kontenerów KP-7 na odpady zmieszane oraz segregowane. Jastrzębski Zakład Komunalny 2023-12-11 12:39:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
784041 BZP.271.83.2023 Jastrzębscy strażacy ochotnicy razem dla bezpieczeństwa mieszkańców - zakup pojazdu dla ratowników, psów ratowniczych i potrąconych zwierząt Biuro ds. zamówień publicznych 2023-07-05 09:58:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
775278 BZP.271.77.2023 Poprawa parametrów technicznych ul. Zdziebły w Jastrzębiu-Zdroju Biuro ds. zamówień publicznych 2023-07-31 06:54:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
756776 BZP.271.13.2023 Jastrzębscy strażacy ochotnicy razem dla bezpieczeństwa mieszkańców - zakup pojazdu dla ratowników, psów ratowniczych i potrąconych zwierząt Biuro ds. zamówień publicznych 2023-05-23 13:08:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
746836 BZP.271.29.2023 Dostawa urządzeń zabawowych Biuro ds. zamówień publicznych 2023-05-23 13:09:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
559239 2022/BZP 00002865/01 „Kompleksowe zabezpieczenie ratownicze Krytej Pływalni „ Laguna” przy ul. Warszawskiej 11 oraz Kąpieliska „ Zdrój” przy ul. Witczaka 6 w Jastrzębiu-Zdroju przez ratowników wodnych.” Jastrzębie-Zdrój Miasto na prawach powiatu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju 2022-02-10 09:24:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
536248 SM.271.00004.2021 Zakup sprzętu na potrzeby stworzenia multimedialnej komórki w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój Straż Miejska, Zarządzanie Kryzysowe i Sprawy Obronne 2021-11-23 12:49:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to