Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
470117 DL.4231.18.2021.AM Obsługa całoroczna instalacji i urządzeń elektrycznych Miejski Zarząd Nieruchomości 2021-06-22 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
469556 DL.4231.19.2021.AWP „Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostępem do internetu dla potrzeb Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju” Miejski Zarząd Nieruchomości 2021-06-22 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
469758 2021/BZP 00080583/02 Dostawa i montaż szyb ochronnych na lodowisko Jastor w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Jana Pawła II 6A, 44-335 Jastrzębie-Zdrój Jastrzębie-Zdrój Miasto na prawach powiatu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju 2021-06-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
470190 BZP.271.18.2021 Przewóz uczniów niepełnosprawnych Biuro ds. zamówień publicznych 2021-06-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
472570 G.271.4.2.2021 Terenowe prace geodezyjne związane z regulacją stanów prawnych dróg publicznych. Wydział Geodezji i Kartografii 2021-06-22 11:00:00 - Service Go to
464375 BZP.271.20.2021 Modernizacja ul. 3 Maja Biuro ds. zamówień publicznych 2021-06-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
472389 BZP.271.24.2021 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów. Biuro ds. zamówień publicznych 2021-06-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
472746 Projekt, wykonanie oraz dostawa tablic pamiątkowych oraz tabliczek w alfabecie Braille'a w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn.: "Profesjonalne Pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju". Wydział Funduszy Pomocowych 2021-06-25 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
470156 BZP.271.27.2021 Modernizacja ul. Zdziebły Biuro ds. zamówień publicznych 2021-06-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
471050 BZP.271.21.2021 Remont chodnika przy ul. Powstańców Śl. od nr 52 w stronę wiaduktu Biuro ds. zamówień publicznych 2021-06-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
467601 Opracowanie kompletnej z punktu widzenia Prawa budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych wielobranżowej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz kosztorysów inwestorskich, służących opisowi przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane dla przedsięwzięcia pn.: „Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jastrzębiu – Zdroju” Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji 2021-06-17 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
468060 DL.4231.20.2021.AM Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania hydrantu wewnętrznego zamontowanego w budynku użyteczności publicznej przy ul. Zielonej 20 w Jastrzębiu-Zdroju do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych Miejski Zarząd Nieruchomości 2021-06-17 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
469020 DL.4242.130.2021.AM Zakup pojemników na odpady komunalne wraz z dostawą do Zamawiającego Miejski Zarząd Nieruchomości 2021-06-17 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
468808 Dostawa dysków SSD dla Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój Wydział Informatyki 2021-06-15 09:00:00 - Supply Go to
464876 DL.4221.3.2021.AS Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w zakresie wod.-kan., gaz, c.o., elektryczne w budynkach i wokół budynków mieszkalnych i użytkowych Miejski Zarząd Nieruchomości 2021-06-15 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
459997 BZP.271.14.2021 Budowa oświetlenia w Jastrzębiu-Zdroju – ul. Malczewskiego Biuro ds. zamówień publicznych 2021-06-11 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
464791 DL.4231.17.2021.AWP Modernizacja budynku przy ul. Rostków 7 w Jastrzębiu-Zdroju Miejski Zarząd Nieruchomości 2021-06-10 09:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
462765 BZP.271.17.2021 Przebudowa schodów terenowych wraz z ciągiem pieszym od ul. Wrocławskiej do ul. Opolskiej Biuro ds. zamówień publicznych 2021-06-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
459996 BZP.271.16.2021 Remont chodnika przy ul. Rybnickiej od nr 146 w stronę ronda im. Władysława Ostaszewskiego Biuro ds. zamówień publicznych 2021-06-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
461222 BZP.271.19.2021 Modernizacja ul. Ranoszka Biuro ds. zamówień publicznych 2021-06-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
438627 Dostawa dysków SSD dla Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój Wydział Informatyki 2021-04-14 14:59:31 - Supply Go to
438569 Dostawa skanerów do dokumentów - 4 szt. Wydział Informatyki 2021-03-23 14:40:51 - Supply Go to
348029 Zakup i dostawa tonerów oraz tuszy do urządzeń biurowych Jastrzębski Zakład Komunalny 2020-06-17 09:45:41 Zapytanie ofertowe Supply Go to
354588 DL.4261.4.2020.AM Wykonanie wraz z dostawą do Zamawiającego 1 szt. tablicy informacyjnej dla Wspólnoty Mieszkaniowej Szarych Szeregów 2-4 w Jastrzębiu-Zdroju Miejski Zarząd Nieruchomości 2020-06-15 11:00:55 Zapytanie ofertowe Service Go to
265875 Przegląd kotłów gazowych przez autoryzowany serwis TERMET w budynkach użytkowych gminnych administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju Miejski Zarząd Nieruchomości 2019-10-17 09:07:17 - - Go to
256571 Dostawa zestawu do czyszczenia powierzchni tylko przy użyciu wody wraz z transportem do Zamawiającego Miejski Zarząd Nieruchomości 2019-10-01 10:09:11 - - Go to
255134 Dostawa 30 szt. skrzyń na piasek o pojemności 1000 litrów wraz z transportem do Zamawiającego Miejski Zarząd Nieruchomości 2019-09-11 12:27:38 - - Go to
245182 Wykonanie aktualizacji opracowanej w 2017 roku Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (2 egz.) w budynku użytkowym przy ul. 1 Maja 61 w Jastrzębiu-Zdroju Miejski Zarząd Nieruchomości 2019-08-19 08:17:48 - - Go to
242668 Zakup i dostawa tonerów do urządzeń biurowych Jastrzębski Zakład Komunalny 2019-08-07 07:16:37 - - Go to
229550 „Zakup materiałów biurowych wraz z dostawą do Zamawiającego” - Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wybrany asortyment. Miejski Zarząd Nieruchomości 2019-06-05 09:42:24 - - Go to