Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
392750 BZP.271.96.2020 Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój Biuro ds. zamówień publicznych 2020-12-07 10:50:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
401054 Przeglądy budowlane poszczególnych budynków Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego Jastrzębski Zakład Komunalny 2020-12-07 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
400143 DL.4232.8.2020.AWP Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do celów grzewczych i bytowych do budynków administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju Miejski Zarząd Nieruchomości 2020-12-07 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
401474 DL.4231.52.2020.AS Utrzymanie czystości budynku Dworca Autobusowego przy ul. Sybiraków 2 w Jastrzębiu-Zdroju Miejski Zarząd Nieruchomości 2020-12-09 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
402654 DL.4232.10.2020.DI "Dostawa paliwa w roku 2021 dla środków transportu oraz urządzeń Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju" Miejski Zarząd Nieruchomości 2020-12-10 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
401634 DL.4241.90.2020.DI „Usługa zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej" Miejski Zarząd Nieruchomości 2020-12-04 13:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
400326 DL.4231.50.2020.AM "Konserwacja instalacji AZART w budynkach mieszkalnych gminnych w Jastrzębiu-Zdroju" Miejski Zarząd Nieruchomości 2020-12-04 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
395929 PSM.271.3.2020 dostawa urządzenia medycznego- wanny do hydromasażu – 1 sztuka, na użytek Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla dzieci w Jastrzębiu-Zdroju. Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej 2020-11-30 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
397009 DL.4231.46.2020.DI "Montaż nasad kominowych na przewodach kominowych w budynkach mieszalnych gminnych administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju" Miejski Zarząd Nieruchomości 2020-11-27 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
396044 DL.4231.41.2020.AWP Bieżące utrzymanie budynków przy ul. Wyspiańskiego 2, Wyspiańskiego 4, Wyspiańskiego 6 w Jastrzębiu-Zdroju oraz terenów przyległych. Miejski Zarząd Nieruchomości 2020-11-27 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
397743 Dostawa i montaż budynku gospodarczego z płyt warstwowych w Schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Norwida 50 w Jastrzębiu-Zdroju Jastrzębski Zakład Komunalny 2020-11-26 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
397936 IKI.042.1.27.2017.WF Wykonanie i dostawa na adres Zamawiającego, 401 szt. (czterystu jeden sztuk) nowych i nieużywanych sportowych koszulek rowerowych z nadrukiem typu fullprint Wydział Infrastruktury Komunalnej 2020-11-25 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
396369 DL.4231.44.2020.AM Sukcesywny wynajem podnośnika koszowego wraz z operatorem na terenach pozostających w administrowaniu MZN w Jastrzębiu-Zdroju (budynki mieszkalne i użytkowe gminne). Miejski Zarząd Nieruchomości 2020-11-25 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
394854 Prace remontowe alejek w Parku Zdrojowym im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju Jastrzębski Zakład Komunalny 2020-11-20 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
395143 BZP.271.101.2020 Druk wydawnictw informacyjno-promocyjnych Biuro ds. zamówień publicznych 2020-11-20 09:50:00 Przetarg nieograniczony Service Go to