Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.77.2023 Poprawa parametrów technicznych ul. Zdziebły w Jastrzębiu-Zdroju

Marta Sobczak
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Department: Biuro ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 01-06-2023 13:42:00
Placing offers : 21-06-2023 09:00:00
Offers opening : 21-06-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
tablica_80x120cm.pdf pdf 396.67 2023-06-01 13:42:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 121.78 2023-06-01 13:42:00 Proceeding
edytowalne załączniki.docx docx 88.29 2023-06-01 13:42:00 Proceeding
PP4 Cieszyńska-Zdziebly projekt.zip zip 4373.82 2023-06-01 13:42:00 Proceeding
przedmiary.zip zip 896.69 2023-06-01 13:42:00 Proceeding
specyfikacja - Zdziebły.pdf pdf 1897.64 2023-06-01 13:42:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 50.32 2023-06-12 09:53:53 Public message
Modyfikacja z dnia 12.06.2023.pdf pdf 770.68 2023-06-12 09:53:53 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 758.01 2023-06-21 11:56:12 Public message
Inormacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 828.23 2023-07-11 14:39:17 Public message
Ogłoszenie o wyniku.pdf pdf 68.21 2023-07-28 10:52:23 Public message
Informacja o środkach.pdf pdf 743.55 2023-06-21 09:00:00 Public message

Announcements

2023-07-28 10:52 Marta Sobczak W załączeniu przekazuję ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku. [...].pdf

2023-07-11 14:39 Marta Sobczak W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Inormacja o wyborze [...].pdf

2023-06-21 11:56 Marta Sobczak W załączeniu informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-06-21 09:00 Buyer message Szanowni Państwo
W załączeniu informacja o środkach jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o środkac [...].pdf

2023-06-12 09:53 Marta Sobczak W załączeniu modyfikacja specyfikacji warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Modyfikacja z dnia 1 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 708