Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IZP.2411.19.2024.AM IZP.2411.19.2024 AM Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych dla Bloku Operacyjnego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.IZP.2411.19.2024 AM

Deadlines:
Published : 24-01-2024 09:29:00
Placing offers : 04-03-2024 09:00:00
Offers opening : 04-03-2024 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 430.15 2024-01-24 09:29:00 Proceeding
02_SWZ.docx docx 102.4 2024-01-24 09:29:00 Proceeding
03_Załącznik nr 1 do SWZ - formularz oferty.docx docx 45.72 2024-01-24 09:29:00 Proceeding
04_Formularz asortymentowo - cenowy Załacznik nr 2 do SWZ.xls xls 43.5 2024-01-24 09:29:00 Proceeding
05_Załącznik nr 3 do SWZ - JEDZ.docx docx 54 2024-01-24 09:29:00 Proceeding
06_Załącznik nr 3a do SWZ - oświadczenie wykonawcy.docx docx 22.33 2024-01-24 09:29:00 Proceeding
07_Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx docx 20.68 2024-01-24 09:29:00 Proceeding
08_Załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 18.78 2024-01-24 09:29:00 Proceeding
09_Załącznik nr 6 do SWZ - wzór umowy.docx docx 30.57 2024-01-24 09:29:00 Proceeding
10_Załącznik nr 7 - Wzór umowy użyczenia.docx docx 52.66 2024-01-24 09:29:00 Proceeding
12_Zmiana treści SWZ.docx docx 31.39 2024-01-31 10:20:22 Public message
13_Aktualny Formularz asortymentowo - cenowy Załacznik nr 2 do SWZ.xls xls 44.5 2024-01-31 10:20:22 Public message
14_Zmiana treści SWZ, oraz terminu składania i otwarcia ofert.docx docx 35.87 2024-02-06 09:47:18 Public message
15_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 85.78 2024-02-06 09:47:18 Public message
16_Pytania-Odpowiedzi.pdf pdf 194.1 2024-02-20 08:21:40 Public message
17_ Pytania- Odpowiedzi.docx docx 32.47 2024-02-21 11:05:19 Public message
18_ Wykaz próbek Załacznik nr 6 do SWZ .docx docx 13.88 2024-02-21 11:05:19 Public message
19_Zbiorcze zestawienie ofert złozonych w terminie.docx docx 13.9 2024-03-04 10:18:30 Public message
22_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 32.28 2024-03-19 10:23:38 Public message
24_Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.docx docx 15.65 2024-03-19 10:23:38 Public message
11_Informacja o kwocie na finansowania zamówienia.docx docx 31.44 2024-03-04 09:00:00 Public message

Announcements

2024-03-19 10:23 Anna Mokosiej 22_ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
24_Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

22_Zawiadomienie o w [...].docx

24_Streszczenie ocen [...].docx

2024-03-04 10:18 Anna Mokosiej 19_Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w terminie

19_Zbiorcze zestawie [...].docx

2024-03-04 09:00 Buyer message Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

11_Informacja o kwoc [...].docx

2024-02-21 11:05 Anna Mokosiej 17_Pytania-Odpowiedzi
18_Wykaz próbek Załącznik nr 6 do SWZ

17_ Pytania- Odpowie [...].docx

18_ Wykaz próbek Zał [...].docx

2024-02-20 08:21 Anna Mokosiej 16_Pytania-Odpowiedzi

16_Pytania-Odpowiedz [...].pdf

2024-02-06 09:47 Anna Mokosiej 14_Zmiana treści SWZ, oraz terminu składania i otwarcia ofert
15_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

14_Zmiana treści SWZ [...].docx

15_Ogłoszenie o zmia [...].pdf

2024-01-31 10:20 Anna Mokosiej 12_Zmiana treści SWZ
13_Aktualny Formularz asortyme4ntowo- cenowy- Załącznik nr 2 do SWZ

12_Zmiana treści SWZ [...].docx

13_Aktualny Formular [...].xls

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1347