Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DI.SIM.4.1.2023.MO. Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 1961 położonej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie

Deadlines:
Published : 02-10-2023 13:41:00
Placing offers : 24-10-2023 10:00:00
Offers opening : 24-10-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 139.77 2023-10-02 13:41:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 474.02 2023-10-02 13:41:00 Proceeding
zał. nr 1 do SWZ Projektowane postanowienia umowy (1).doc doc 279 2023-10-02 13:41:00 Proceeding
zał. nr 2 do SWZ Formularz oferty .docx docx 34.61 2023-10-02 13:41:00 Proceeding
zał. nr 3 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, spełniania warunku udziału w postępowaniu.docx docx 26.5 2023-10-02 13:41:00 Proceeding
zał. nr 4 do SWZ Zobowiazanie podmiotu udostepniajacego zasoby.doc doc 30 2023-10-02 13:41:00 Proceeding
zał. nr 5 do SWZ Oświadczenie w trybie art. 117 ust. 4.doc doc 30 2023-10-02 13:41:00 Proceeding
zał. nr 7 do SWZ Wzór Harmonogramu rzeczowo-finansowego.pdf pdf 589.67 2023-10-02 13:41:00 Proceeding
Projekt Budowlany.zip zip 52595.56 2023-10-02 13:41:00 Proceeding
Dokumenty - Uzgodnienia.zip zip 170497.92 2023-10-02 13:41:00 Proceeding
Projekt Wykonawczy cz 1.zip zip 139033.59 2023-10-02 13:41:00 Proceeding
Projekt Wykonawczy cz. 2.zip zip 31503.58 2023-10-02 13:41:00 Proceeding
Projekt Wykonawczy cz. 3.zip zip 40281.97 2023-10-02 13:41:00 Proceeding
Projekt Wykonawczy cz. 4.zip zip 36685.45 2023-10-02 13:41:00 Proceeding
Projekt Techniczny.zip zip 68186.6 2023-10-02 13:41:00 Proceeding
Przedmiary robót ATH.zip zip 211.73 2023-10-02 13:41:00 Proceeding
Przedmiary robót PDF.zip zip 4309.07 2023-10-02 13:41:00 Proceeding
STWIORB.zip zip 9306.9 2023-10-02 13:41:00 Proceeding
Przedmiary zagospodarowanie terenu PDF i ATH.zip zip 166.25 2023-10-05 08:23:11 Proceeding
Zawiadomienie nr 1.pdf pdf 467.19 2023-10-05 09:25:31 Public message
Zawiadomienie nr 2 - Wyjaśnienie do treści SWZ nr 1.zip zip 2062.16 2023-10-13 15:33:25 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.84 2023-10-17 15:16:19 Public message
Zawiadomienie nr 3 -Wyjaśnienie do treści SWZ nr 2.zip zip 2621.1 2023-10-17 15:18:54 Public message
Zawiadomienie nr 4 - Wyjaśnienie do treści SWZ nr 3.pdf pdf 335.46 2023-10-19 15:02:09 Public message
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 568.71 2023-10-24 09:32:07 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 331.2 2023-10-24 12:38:08 Public message

Announcements

2023-10-24 12:38 Szymon Łepski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-10-24 09:32 Szymon Łepski Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-10-19 15:02 Szymon Łepski Zawiadomienie nr 4 - Wyjaśnienie Treści SWZ nr 3

Zawiadomienie nr 4 - [...].pdf

2023-10-17 15:18 Szymon Łepski Zawiadomienie nr 3 - Wyjaśnienie treści SWZ nr 2

Zawiadomienie nr 3 - [...].zip

2023-10-17 15:16 Szymon Łepski Ogłoszenie o zmianie zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-10-13 15:33 Szymon Łepski Zawiadomienie nr 2 - Wyjaśnienia Treści SWZ nr 1

Zawiadomienie nr 2 - [...].zip

2023-10-05 09:25 Szymon Łepski Zawiadomienie nr 1

Zawiadomienie nr 1.p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2832