Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 05/23/IR Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ogrodzenia wraz z infrastrukturą teletechniczną na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie – etap II – w formule zaprojektuj i wybuduj

Deadlines:
Published : 13-03-2023 09:48:00
Placing offers : 28-03-2023 09:00:00
Offers opening : 28-03-2023 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 176.57 2023-03-13 09:48:00 Proceeding
SWZ.docx docx 205.17 2023-03-14 14:03:48 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1377.59 2023-03-14 14:03:53 Proceeding
Uzupełnienie do Programu Inwestycji.PDF PDF 811.57 2023-03-14 14:04:04 Proceeding
Wyciąg z Programu Inwestycji.PDF PDF 1997.39 2023-03-14 14:04:08 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 42.18 2023-03-14 14:04:18 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy Podwykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx docx 47.29 2023-03-14 14:04:23 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów ....docx docx 35.75 2023-03-14 14:04:28 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy.docx docx 36.37 2023-03-14 14:04:35 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o osobach zdolnych do wykonania zamówienia.docx docx 35.01 2023-03-14 14:04:40 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu osób zgodnie z art. 95 ustawy.docx docx 35.83 2023-03-14 14:05:25 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych.docx docx 36.25 2023-03-14 14:05:33 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Istotne postanowienia umowy.docx docx 82.47 2023-03-14 14:05:39 Proceeding
Załącznik nr 10-10a - Oświadczenia dotyczące wykluczenia.docx docx 43.11 2023-03-14 14:05:46 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wskazania części zamówienia publicznego, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom.docx docx 35.75 2023-03-14 14:05:58 Proceeding
Pytanie i odpowiedź nr 1.PDF PDF 238.48 2023-03-16 12:48:00 Public message
Pytania i odpowiedź nr 2.pdf pdf 418.05 2023-03-17 15:39:15 Public message
Pytanie i odpowiedź nr 3.PDF PDF 342.13 2023-03-27 11:27:14 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 25.64 2023-03-28 10:39:30 Public message
Informacja o wyborze oferty i odrzuceniu oferty.PDF PDF 399.66 2023-04-25 13:10:34 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 73.62 2023-05-10 14:53:18 Public message

Announcements

2023-05-10 14:53 Adam Kostecki Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-04-25 13:10 Adam Kostecki Informacja o wyborze oferty i odrzuceniu oferty

Informacja o wyborze [...].PDF

2023-03-28 10:39 Adam Kostecki Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2023-03-28 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 4 634 743,45 zł.
2023-03-27 11:27 Adam Kostecki Pytanie i odpowiedź nr 3

Pytanie i odpowiedź [...].PDF

2023-03-17 15:39 Adam Kostecki Pytania i odpowiedź nr 2

Pytania i odpowiedź [...].pdf

2023-03-16 12:48 Adam Kostecki Pytanie i odpowiedź nr 1

Pytanie i odpowiedź [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 827