Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.29.2022 Usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg powiatu pruszkowskiego na podstawie art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz demontaż pojazdów, dla których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu

Zespół Zamówień Publicznych
Starostwo Powiatowe w Pruszkowie Department: Zespół Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 21-11-2022 16:54:00
Placing offers : 19-12-2022 09:30:00
Offers opening : 19-12-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_ZP.272.29.pdf pdf 1274.83 2022-11-21 16:54:00 Proceeding
ogłoszenie o zp_2022-OJS224-644897-pl.pdf pdf 116.07 2022-11-21 16:54:00 Proceeding
Zał. 1 - FO.29.22.docx docx 32.97 2022-11-21 16:54:00 Proceeding
zał. 2 JEDZ_espd-request.zip zip 87.08 2022-11-21 16:54:00 Proceeding
Zał. 3 - Oświadczenie GK.docx docx 23.52 2022-11-21 16:54:00 Proceeding
Zał. 4 - Wykaz osób.docx docx 24.67 2022-11-21 16:54:00 Proceeding
Zał. 5 - wykaz sprzętu.docx docx 22.3 2022-11-21 16:54:00 Proceeding
Zał. 6 - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich.docx docx 22.79 2022-11-21 16:54:00 Proceeding
Zał. 7 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie.doc doc 41 2022-11-21 16:54:00 Proceeding
Zał. 8 - Wzór oświadczenia o aktualności.docx docx 22.09 2022-11-21 16:54:00 Proceeding
zał. A projekt umowy.pdf pdf 9724.6 2022-11-21 16:54:00 Proceeding
Załącznik 2_wykaz przechowywanych pojazdów.docx docx 16.05 2022-11-21 16:54:00 Proceeding
Załącznik 3_Potwierdzenie wydania pojazdu.docx docx 15.42 2022-11-21 16:54:00 Proceeding
Załącznik 4_wzór dokumentu opłaty.xls po zmianie konta.xls xls 45 2022-11-21 16:54:00 Proceeding
Załącznik 5_wykaz do faktury.xlsx xlsx 15.8 2022-11-21 16:54:00 Proceeding
Załącznik 6_powierzenie przetwarzania danych osobowych.docx docx 25.97 2022-11-21 16:54:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert ZP.272.29.pdf pdf 566.08 2022-12-19 11:18:46 Public message
Informacja o unieważnieniu ZP.29.22.pdf pdf 675.43 2023-01-09 16:32:25 Public message

Announcements

2023-01-09 16:32 Zespół Zamówień Publicznych

Zamawiający zgodnie z art. 260 ust. 2 ustawy PZP publikuje informację o unieważnieniu postępowania ZP.272.29.2022 pn. Usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg powiatu pruszkowskiego na podstawie art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz demontaż pojazdów, dla których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-12-19 11:18 Zespół Zamówień Publicznych informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-19 09:30 Buyer message Zamawiający – Powiat Pruszkowski działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych , informuje, że na realizację zamówienia pn. Usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg powiatu pruszkowskiego na podstawie art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz demontaż pojazdów, zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 1 500 000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 514