Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MZZ-361-9/2022 Budowa nowej siedziby Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie Sp. z o. o. II

Deadlines:
Published : 09-09-2022 08:52:00
Placing offers : 03-10-2022 10:00:00
Offers opening : 03-10-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 15 Dokumentacja geologiczna.7z 7z 35555.63 2022-09-09 08:52:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu budowa nowej siedziby MZZ II.pdf pdf 164.91 2022-09-09 08:52:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 33944.94 2022-09-09 08:52:00 Proceeding
SWZ budowa nowej siedziby II.pdf pdf 24805.37 2022-09-09 08:52:00 Proceeding
Załącznik nr 9 Dokumentacja techniczna 2.zip zip 99285.36 2022-09-12 14:56:47 Proceeding
Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1 Budowa siedziby II.pdf pdf 184.49 2022-09-14 12:55:43 Public message
Zestaw pytań i odpowiedzi nr 2.pdf pdf 465.12 2022-09-15 09:45:22 Public message
Załącznik nr 1 Budowa siedziby II.docx docx 34.32 2022-09-15 09:50:11 Public message
Załącznik nr 2 Budowa siedziby II.docx docx 28.78 2022-09-15 09:50:11 Public message
Załącznik nr 3 Budowa siedziby II.docx docx 27.12 2022-09-15 09:50:11 Public message
Załącznik nr 4 Budowa siedziby II.docx docx 21.74 2022-09-15 09:50:11 Public message
Załącznik nr 5 Budowa siedziby II.docx docx 16.84 2022-09-15 09:50:11 Public message
Załącznik nr 6 Budowa siedziby II.docx docx 27.16 2022-09-15 09:50:11 Public message
Załącznik nr 7 Budowa siedziby II.docx docx 19.38 2022-09-15 09:50:11 Public message
Załącznik nr 8 Budowa siedziby II.docx docx 153.81 2022-09-15 09:50:11 Public message
Załącznik nr 10 Budowa siedziby II.docx docx 20.06 2022-09-15 09:50:11 Public message
Załącznik nr 11 Budowa siedziby II.docx docx 19.89 2022-09-15 09:50:11 Public message
Załącznik nr 12 Budowa siedziby II.doc doc 47.5 2022-09-15 09:50:50 Public message
Załącznik nr 13 Budowa siedziby II.docx docx 17.37 2022-09-15 09:50:50 Public message
Załącznik nr 14 Budowa siedziby II.docx docx 17.28 2022-09-15 09:50:50 Public message
Przedłuzenie TSO.pdf pdf 612.78 2022-09-22 18:45:16 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia budowa siedziby II.pdf pdf 36.26 2022-09-22 18:45:16 Public message
Projekt wykonawczy konstrukcje.zip zip 1881.6 2022-09-22 23:39:57 Public message
Zestaw pytań i odpowiedzi nr 3.pdf pdf 773.31 2022-09-22 23:39:57 Public message
Karta katalogowa_wiata parkingowa_carport v2[265101].pdf pdf 338.64 2022-09-22 23:39:57 Public message
Schemat instalacji oświetlenia zewnętrznego.pdf pdf 278.21 2022-09-22 23:39:57 Public message
Instrukcja v2[265100].pdf pdf 565.12 2022-09-22 23:39:57 Public message
Zestaw pytań i odpowiedzi nr 4.pdf pdf 768.4 2022-09-29 12:50:07 Public message
Rys E6-A schemat teeltechniki.pdf pdf 157.41 2022-09-29 12:50:07 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 703.03 2022-10-03 11:19:01 Public message
Wniosek o przedłużenie TZO.pdf pdf 1587.47 2022-10-21 09:21:51 Public message
Zawiadomienie o wyborze ogólne budowa nowej siedziby MZZ.pdf pdf 60.48 2022-11-24 11:23:19 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia budowa siedziby.pdf pdf 67.92 2022-12-05 12:13:45 Public message

Announcements

2022-12-05 12:13 Anna Woźniak-Majer Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-11-24 11:23 Anna Woźniak-Majer Szanowni Państwo, w załączeniu Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-10-21 09:21 Anna Woźniak-Majer Szanowni Państwo, w załączeniu Zamawiający przesyła Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą.

Wniosek o przedłużen [...].pdf

2022-10-03 11:19 Anna Woźniak-Majer Szanowni Państwo, Zamawiający działając zgodnie z dyspozycją art. 222 ust.5 ustawy Pzp udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-03 10:00 Buyer message Szanowni Państwo, Zamawiający Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o., zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 7.500.000,00 zł brutto.
2022-09-29 12:50 Anna Woźniak-Majer Szanowni Państwo, w załączeniu Zestaw pytań i odpowiedzi nr 4 wraz z niezbędnymi dokumentami.

Zestaw pytań i odpow [...].pdf

Rys E6-A schemat tee [...].pdf

2022-09-22 23:39 Anna Woźniak-Majer Szanowni Państwo, w załączeniu Zestaw pytań i odpowiedzi nr 3 oraz stosowne dokumenty.

Projekt wykonawczy k [...].zip

Zestaw pytań i odpow [...].pdf

Karta katalogowa_wia [...].pdf

Schemat instalacji o [...].pdf

Instrukcja v2[265100 [...].pdf

2022-09-22 23:38 Anna Woźniak-Majer The message was withdrawn by the Buyer.
2022-09-22 18:45 Anna Woźniak-Majer Szanowni Państwo, w załączeniu Zamawiający przesyła ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczące terminu składania ofert w postępowaniu.

Przedłuzenie TSO.pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-09-15 09:50 Anna Woźniak-Majer Załączniki do SWZ edytowalne od nr 12 do nr 14.

Załącznik nr 12 Budo [...].doc

Załącznik nr 13 Budo [...].docx

Załącznik nr 14 Budo [...].docx

2022-09-15 09:50 Anna Woźniak-Majer Załączniki do SWZ edytowalne od nr 1 do nr 11.

Załącznik nr 1 Budow [...].docx

Załącznik nr 2 Budow [...].docx

Załącznik nr 3 Budow [...].docx

Załącznik nr 4 Budow [...].docx

Załącznik nr 5 Budow [...].docx

Załącznik nr 6 Budow [...].docx

Załącznik nr 7 Budow [...].docx

Załącznik nr 8 Budow [...].docx

Załącznik nr 10 Budo [...].docx

Załącznik nr 11 Budo [...].docx

2022-09-15 09:48 Anna Woźniak-Majer The message was withdrawn by the Buyer.
2022-09-15 09:47 Anna Woźniak-Majer The message was withdrawn by the Buyer.
2022-09-15 09:45 Anna Woźniak-Majer Szanowni Państwo, w załączeniu Zestaw pytań i odpowiedzi nr 2.

Zestaw pytań i odpow [...].pdf

2022-09-14 12:55 Anna Woźniak-Majer Szanowni Państwo, w załączeniu Zamawiający przesyła Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1.

Zestaw pytań i odpow [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2123