Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZGKiM.IiZP/2/1/2022 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Poziomkowej 6 w Sierpcu.

Deadlines:
Published : 25-04-2022 13:26:00
Placing offers : 18-05-2022 12:00:00
Offers opening : 18-05-2022 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf pdf 166.3 2022-04-25 13:26:00 Proceeding
SWZ.docx docx 103.12 2022-04-25 13:26:00 Proceeding
Załącznik A do Umowy OWU.doc doc 280.5 2022-04-25 13:26:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx docx 39.71 2022-04-25 13:26:00 Proceeding
Załącznik nr 1a - Opis przedmiotu zamówienia.doc doc 171.5 2022-04-25 13:26:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oświadczenie dot. wykluczenia wykonawcy.docx docx 23.38 2022-04-25 13:26:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. warunków udziału.docx docx 22.6 2022-04-25 13:26:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Projektowane postanowienia umowy.doc doc 134 2022-04-25 13:26:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wykaz robót.docx docx 21.66 2022-04-25 13:26:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Wykaz osób.docx docx 20 2022-04-25 13:26:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Dokumentacja techniczna_1.zip zip 25335.88 2022-04-25 13:26:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Dokumentacja techniczna_2.zip zip 179905.41 2022-04-25 13:26:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Dokumentacja techniczna_3.zip zip 79825.71 2022-04-25 13:26:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Dokumentacja techniczna_4.zip zip 321.24 2022-04-25 13:26:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Dokumentacja techniczna_5.zip zip 647.86 2022-04-25 13:26:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Dokumentacja techniczna_6.zip zip 5950.36 2022-04-25 13:26:00 Proceeding
Wyjaśnienie_treści_SWZ_04.05.2022r.docx docx 30.98 2022-05-04 13:39:22 Public message
Zmiana_tresci_SWZ_04.05.2022r.doc doc 26.17 2022-05-04 13:39:22 Public message
SWZ_modyfikacja_04.05.2022r..docx docx 104.71 2022-05-04 13:39:22 Public message
Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_10.05.2022r.pdf pdf 42.18 2022-05-10 10:14:36 Public message
SWZ_modyfikacja_10.05.2022r..docx docx 103.67 2022-05-10 10:14:36 Public message
Wyjaśnienie_treści_SWZ_10.05.2022r.docx docx 29.88 2022-05-10 10:14:36 Public message
Załącznik nr 1 - Formularz oferty - modyfikacja_10.05.2022r.docx docx 40.48 2022-05-10 10:14:36 Public message
Zmiana_tresci_SWZ_10.05.2022r.doc doc 26.55 2022-05-10 10:14:36 Public message
SWZ_modyfikacja_10.05.2022r..docx docx 103.7 2022-05-10 12:24:38 Public message
Wyjaśnienie_treści_SWZ_12.05.2022r.docx docx 30.7 2022-05-12 13:08:59 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 24.38 2022-05-18 12:38:47 Public message

Announcements

2022-05-18 12:38 Krzysztof Makowski Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].docx

2022-05-18 12:08 Krzysztof Makowski Wysokość posiadanych środków na sfinansowanie zamówienia - 3 289 310,40 zł brutto.
2022-05-12 13:08 Krzysztof Makowski Wyjaśnienie treści SWZ z dn. 12.05.2022r

Wyjaśnienie_treści_S [...].docx

2022-05-10 12:24 Krzysztof Makowski Modyfikacja SWZ (2) z dn. 10.05.2022r

SWZ_modyfikacja_10.0 [...].docx

2022-05-10 10:14 Krzysztof Makowski Wyjaśnienia treści SWZ z dn. 10.05.2022r

Ogłoszenie_o_zmianie [...].pdf

SWZ_modyfikacja_10.0 [...].docx

Wyjaśnienie_treści_S [...].docx

Załącznik nr 1 - For [...].docx

Zmiana_tresci_SWZ_10 [...].doc

2022-05-04 13:39 Krzysztof Makowski Wyjaśnienia treści SWZ.

Wyjaśnienie_treści_S [...].docx

Zmiana_tresci_SWZ_04 [...].doc

SWZ_modyfikacja_04.0 [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1819