Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 40/2021 Modernizacja instalacji ozonowania w ZPW Miedwie – Etap II

Deadlines:
Published : 24-09-2021 08:59:00
Placing offers : 02-11-2021 11:45:00
Offers opening : 02-11-2021 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

       Ofertę i oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.docx docx 91.38 2021-09-24 08:59:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ.doc doc 57 2021-09-24 08:59:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.docx docx 21.45 2021-09-24 08:59:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.docx docx 21.01 2021-09-24 08:59:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ.doc doc 37 2021-09-24 08:59:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ.docx docx 18.49 2021-09-24 08:59:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ.docx docx 44.02 2021-09-24 08:59:00 Proceeding
modyfikacja1.docx docx 16.61 2021-10-14 10:25:15 Public message
Pyt. i odp. nr 1.docx docx 13.39 2021-10-14 10:25:15 Public message
CCE11102021.pdf pdf 697 2021-10-19 12:39:39 Public message
modyfikacja 2.docx docx 18.82 2021-10-19 12:39:39 Public message
Pyt. i odp. nr 2.docx docx 16.97 2021-10-19 12:39:39 Public message
schemat uzdatniania.pdf pdf 4986.12 2021-10-19 12:39:39 Public message
wizja lokalna.docx docx 12.28 2021-10-19 14:37:23 Public message
modyfikacja 3.docx docx 17.81 2021-10-21 08:53:44 Public message
Pyt. i odp. nr 3.docx docx 17.14 2021-10-21 08:53:44 Public message
Pyt. i odp. nr 4.docx docx 15.44 2021-10-25 14:36:56 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 37 2021-11-04 09:03:43 Public message
inf. z wyboru .doc doc 34.5 2021-11-23 11:34:57 Public message

Announcements

2021-11-23 11:34 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

inf. z wyboru .doc

2021-11-04 09:03 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].doc

2021-11-02 11:45 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 850.000,00 zł netto.
2021-10-25 14:36 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje treść pytań i odpowiedzi do SWZ.

Pyt. i odp. nr 4.doc [...].docx

2021-10-21 08:53 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje treść pytań i odpowiedzi oraz modyfikację SWZ.

modyfikacja 3.docx

Pyt. i odp. nr 3.doc [...].docx

2021-10-19 14:37 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje informację dot. terminu wizji lokalnej.

wizja lokalna.docx

2021-10-19 12:39 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje treść pytań i odpowiedzi oraz modyfikację SWZ.

CCE11102021.pdf

modyfikacja 2.docx

Pyt. i odp. nr 2.doc [...].docx

schemat uzdatniania. [...].pdf

2021-10-14 10:25 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje treść pytań i odpowiedzi oraz modyfikację SWZ.

modyfikacja1.docx

Pyt. i odp. nr 1.doc [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1165