Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 35/ZP/21 Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy budynku wielofunkcyjnego (dydaktyka, szkolenie, zakwaterowanie, żywienie) z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Zamówienia Publiczne
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Department: Sekcja Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 07-07-2021 09:41:00
Placing offers : 09-08-2021 09:00:00
Offers opening : 09-08-2021 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ 35.docx docx 409.09 2021-07-07 09:41:00 Proceeding
SWZ 35.pdf pdf 2050.84 2021-07-07 09:41:00 Proceeding
OGŁOSZENIE.pdf pdf 102.66 2021-07-07 09:41:00 Proceeding
espd-request.pdf pdf 88.78 2021-07-07 09:41:00 Proceeding
espd-request.xml xml 154 2021-07-07 09:41:00 Proceeding
README.txt txt 0.93 2021-07-07 09:41:00 Proceeding
z1 uproszczony wypis i wyrys z rejestru gruntów.pdf pdf 327.56 2021-07-07 09:41:00 Proceeding
z2 Decyzja A_1859.pdf pdf 938.26 2021-07-07 09:41:00 Proceeding
z3_a_DLCP.pdf pdf 843.55 2021-07-07 09:41:00 Proceeding
z3_b_DLCP.pdf pdf 316.85 2021-07-07 09:41:00 Proceeding
z3_c_DLCP.pdf pdf 7887.9 2021-07-07 09:41:00 Proceeding
z4 RDOŚ.pdf pdf 1533.17 2021-07-07 09:41:00 Proceeding
z5 Zatwierdzenie dok geolog inż.pdf pdf 206.17 2021-07-07 09:41:00 Proceeding
z6 PEWIK_AMW_WT KS.pdf pdf 4019.75 2021-07-07 09:41:00 Proceeding
z7 PEWIK_AMW_Uzgodninie KS.pdf pdf 3808.26 2021-07-07 09:41:00 Proceeding
z8a WT AMW_wody opadowe UM Gdynia.pdf pdf 4131.59 2021-07-07 09:41:00 Proceeding
z8b ZDiZ_WT_tab_informacja o sposobie zagospodarowania.pdf pdf 1054.31 2021-07-07 09:41:00 Proceeding
z9 WT_uzg_AMW_RZI_wod_kan.pdf pdf 79.29 2021-07-07 09:41:00 Proceeding
z10 WT_OPEC_AMW_311G WT_zamienne.pdf pdf 2775.33 2021-07-07 09:41:00 Proceeding
z11 WP Polenergia.pdf pdf 153.96 2021-07-07 09:41:00 Proceeding
dokumentacja geolog_inż_pdf.pdf pdf 15130.87 2021-07-07 09:41:00 Proceeding
TOM 1.1 pzt.pdf pdf 28549.51 2021-07-07 09:41:00 Proceeding
TOM 1.2 pzt.pdf pdf 6394.42 2021-07-07 09:41:00 Proceeding
TOM 1.3 projekt drogowy.pdf pdf 4013.82 2021-07-07 09:41:00 Proceeding
TOM 2.1 - architektura.pdf pdf 25951.74 2021-07-07 09:41:00 Proceeding
TOM 2.2 - konstrukcja.pdf pdf 17313.22 2021-07-07 09:41:00 Proceeding
TOM 2.2 - instalacje sanitarne oraz wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.pdf pdf 27625.97 2021-07-07 09:41:00 Proceeding
TOM 2.3 - instalacje elektryczne.pdf pdf 33506.56 2021-07-07 09:41:00 Proceeding
zapytania II.pdf pdf 316.63 2021-07-22 10:44:43 Public message
zapytania III.pdf pdf 368.87 2021-07-22 10:44:43 Public message
zapytania I.pdf pdf 315.85 2021-07-22 11:12:50 Public message
UMOWA PROJEKT INWESTOR ZASTĘPCZY wielofunkcyjny - zmiana pakiet V.docx docx 48.52 2021-07-27 07:12:55 Public message
zapytania V.pdf pdf 407.7 2021-07-27 07:12:55 Public message
zapytania IV.pdf pdf 397.05 2021-07-28 14:26:51 Public message
zapytania VI.pdf pdf 559.42 2021-07-28 14:26:51 Public message
UMOWA zmiana pakiet VI.docx docx 48.62 2021-07-28 14:26:51 Public message
ZAŁĄCZNIK NR 1 ze zmianami.docx docx 17.1 2021-07-28 14:26:51 Public message
informacja z otwarcia 35.pdf pdf 344.96 2021-08-09 10:08:48 Public message
Zawiadomienie o wyborze 35.pdf pdf 572.7 2021-10-07 14:40:28 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu.pdf pdf 400.89 2021-12-16 13:07:14 Public message
2021.11.30_Rozwiązanie umów dotacyjnych ACTP i BW w 2021 (002).tif tif 201.37 2021-12-16 13:07:14 Public message
35 Informacja o finansowaniu.pdf pdf 264.05 2021-08-09 09:00:00 Public message

Announcements

2021-12-16 13:07 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2021.11.30_Rozwiązan [...].tif

2021-10-07 14:40 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-08-09 10:08 Zamówienia Publiczne Informacja z sesji otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-09 09:00 Buyer message Informacja o wysokości środków finansowych

35 Informacja o fina [...].pdf

2021-07-28 14:26 Zamówienia Publiczne Zapytania IV
Zapytania VI
projekt umowy po zmianach
formularz ofertowy (załącznik nr 1) po zmianach

zapytania IV.pdf

zapytania VI.pdf

UMOWA zmiana pakiet [...].docx

ZAŁĄCZNIK NR 1 ze zm [...].docx

2021-07-27 07:12 Zamówienia Publiczne Zapytania V projekt umowy po zmianach

UMOWA PROJEKT INWEST [...].docx

zapytania V.pdf

2021-07-22 11:12 Zamówienia Publiczne Zapytania I

zapytania I.pdf

2021-07-22 10:44 Zamówienia Publiczne Zapytania II
Zapytania III

zapytania II.pdf

zapytania III.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1571