List of proceedings: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

The following list is presenting inquiries and auctions are taking place at the Open Nexus purchasing platform

ACTUAL PROCEEDINGSPROCEEDINGS ENDED

id Transaction name Buyer Ends at Kind Actions
337143 Dostawa płynów infuzyjnych i immunoglobiny ludzkie... Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 2020-05-21 10:00:00 - go to
333658 Dostawa szczepionek oraz produktu leczniczego stos... Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 2020-05-12 08:00:00 - go to
319444 Dostawa elementów infrastruktury informatycznej w... Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 2020-04-07 10:00:00 - go to
320616 Dostawa odczynników, czynników, kultur mikrobiolog... Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 2020-04-01 08:15:00 - go to
316450 Dostawa przełączników sieciowych Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 2020-03-25 10:00:00 - go to
317792 dostawa oksygenatorów wraz z zestawami drenów Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 2020-03-24 11:00:00 - go to
316033 dostawa wyrobów medycznych do krioablacji Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 2020-03-20 09:00:00 - go to
296531 DZ.271.136.2019 – dostawa wyrobów medycznych jedno... Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 2020-01-30 11:00:00 - go to
296446 DZ.271.134.2019 pn. Dostawa „Aparatu do wykonywan... Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 2020-01-29 10:00:00 - go to
288474 Dostawa leków stosowanych programach lekowych, che... Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 2020-01-10 08:00:00 - go to
263470 DZ.271.106.2019 - Utrzymanie stanu epidemiologiczn... Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 2019-12-19 11:00:00 - go to
288473 - Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 2019-12-10 12:12:35 - go to
269624 DZ.271.118.2019 – dostawa kardiowerterów, elektrod... Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 2019-11-28 11:00:00 - go to
265744 DZ.271.114.2019 - dostawa wyrobów medycznych do wy... Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 2019-11-18 09:00:00 - go to
262461 DZ.271.105.2019 - dostawa wyrobów medycznych Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 2019-11-05 11:00:00 - go to
253137 DZ.271.97.2019 pn. „Modernizacja energetyczna budy... Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 2019-11-05 10:00:00 - go to
253291 DZ.271.61.2019 pn. Dostawa licencji Oracle Enterpr... Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 2019-10-31 10:00:00 - go to
243689 DZ.271.86.2019 – dostawa stymulatorów i kardiowert... Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 2019-08-28 11:00:00 - go to
239026 DZ.271.60.2019 – dzierżawa systemu do mapowania el... Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 2019-08-21 11:00:00 - go to
239535 DZ.271.70.2019 – Dostawa leków stosowanych w ramac... Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 2019-08-12 08:00:00 - go to
217762 DZ.271.2.2019 „Modernizacja energetyczna budynków ... Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 2019-07-16 10:00:00 - go to
227985 DZ.271.56.2019 – Dostawa diagnostycznych urządzeń ... Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 2019-07-16 09:00:00 - go to
227959 DZ.271.20.2019 - Zakup energii elektrycznej dla K... Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 2019-07-01 11:00:00 - go to
225618 DZ.271.44.2019 – Dostawa leków i żywienia Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 2019-06-26 08:00:00 - go to
221018 DZ.271.24.2019 – Dostawa produktów leczniczych prz... Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 2019-06-11 09:30:00 - go to
215678 DZ.271.43.2019 - Usługa ochrony osób i mienia oraz... Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 2019-05-23 11:00:00 - go to
217302 DZ.271.39.2019– Dostawa szczepionek i leków stosow... Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 2019-05-20 08:00:00 - go to
216849 DZ.271.40.2019 – dostawa wyrobów medycznych jednor... Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 2019-05-16 11:00:00 - go to
215588 DZ.271.27.2019 – Dostawa obłożeń operacyjnych dla ... Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 2019-05-13 09:30:00 - go to
215293 DZ.271.29.2019 - dostawa wyrobów medycznych do wys... Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 2019-05-10 09:00:00 - go to