Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
899057 DZ.271.24.2024 Dostawa wyrobów medycznych do systemu mapowania elektroanatomicznego 3D + dzierżawy Aneta Ambroży 2024-04-18 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
902737 DZ.271.31.2024 Całodobowa obsługa kotłowni, rezerwowej wymiennikowni, sieci i instalacji cieplnych, ciepła technologicznego Eliza Skalmierska 2024-04-19 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
914504 DZ.271.39.2024 Dostawa macierzy dyskowej, dostawa serwera oraz przedłużenie subskrypcji dla oprogramowania TSM, przedłużenie subskrypcji Watchguard Edyta Skrzyszewska 2024-04-22 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
901684 DZ.271.27.2024 Dostawa produktów leczniczych wykorzystywanych przez oddziały szpitala, leki stosowane w ramach programów lekowych oraz chemioterapii (część 1) Anna Gorgon 2024-04-22 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
910947 DZ.271.37.2024 Dostawa rękawic medycznych Nina Zamojska 2024-04-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
911335 TTI.2232.19.2024 Modernizacja systemów telewizji dozorowej CCTV (kamery, rejestratory, dyski) Dostawa +montaż + konfiguracja” Sabina Kurdziel 2024-04-22 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
914416 DZ.271.40.2024 Dostawa wyrobów medycznych m.in., akcesoriów do aparatu do znieczulania, czujników dla dzieci, systemu do wykonywania ablacji migotania przedsionków, cewników wewnątrznaczyniowych Aneta Ambroży 2024-04-23 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
893987 DZ.271.10.2024 DZ.271.10.2024 PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU HOTELOWEGO, KTÓRA BĘDZIE POLEGAĆ NA BUDOWIE WINDY ZEWNĘTRZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z BUDYNKU HOTELOWEGO NA BUDYNEK ADMINISTRACJI NA TERENIE KRAKOWSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. ŚW. JANA PAWŁA II PRZY ULICY PRĄDNICKIEJ 80 31-202 W KRAKOWIE. Jolanta Ciepiela 2024-04-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
913231 DZ.271.33.2024 Zakup ambulansów Eliza Skalmierska 2024-04-25 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
903569 DZ.271.34.2024 DZ.271.34.2024 pn. Dostawa: zestawu do prób wysiłkowych, aparatów USG i ich wyposażenia, aparatu RTG z ramieniem C, systemów do rejestracji parametrów hemodynamicznych, aparatów EKG, aparatu do masażu pneumatycznego, diatermii chirurgicznej, videogastroskopu, zewnętrznych stymulatorów serca oraz wyposażenia Pracowni Biologii Molekularnej. Jolanta Ciepiela 2024-04-25 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
895692 DZ.271.23.2024 Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów Anna Gorgon 2024-04-17 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
909190 TTR.2232.55.2024 Dostosowanie pomieszczenia zlokalizowanego w budynku A V na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II w celu utworzenia SIND (Składu Informatycznych Nośników Danych)”- Roboty adaptacyjno – budowlane zgodnie z przedmiarem oraz dostawa, montaż i uruchomienie szafy klimatyzacji precyzyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą. Jarosław Kula 2024-04-16 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
896468 DZ.271.20.2024 Dostawa wyrobów medycznych Eliza Skalmierska 2024-04-15 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
908469 DZ.271.28.2024 DZ.271.28.2024 pn. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy Pawilonu M-III Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, dz. nr 50/18, obr. 44, jedn. ewid. Krowodrza Jolanta Ciepiela 2024-04-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
889469 DZ.271.16.2024 Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych, kultur mikrobiologicznych, odczynników diagnostycznych, wyrobów diagnostycznych Aneta Ambroży 2024-04-08 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
903633 TTI.2232.38.2024 Wykonanie identyfikacji wizualnej Szpitala w formie pylonu jednostronnego oraz wykonanie aktualizacji nazw na istniejących pylonach Monika Czapnik 2024-04-05 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
908329 DZ.271.17.2024 Cykliczna, bezgotówkowa sprzedaż paliwa dla taboru samochodowego Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II Eliza Skalmierska 2024-04-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
902463 DZ.271.32.2024 Dostawa materiałów eksploatacyjno - montażowych instalacji wodnych, cieplnych, gazu ziemnego, gazów medycznych i technicznych oraz dostawa dozowników i akcesoriów do gazów medycznych Anna Gorgon 2024-04-04 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
902611 4/2024/ER Usługa projektowania oraz wykonywania i montażu naklejek, tablic, banerów i innych napisów Stanisław Niemiec 2024-04-02 10:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
902598 3/2024/ER Dostawa środków czystości dla Małopolskiego Centralnego Laboratorium Diagnostyki Prątka Gruźlicy Stanisław Niemiec 2024-04-02 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
834570 II.0401.4.2023 Przedłużenie licencji na Veeam Data Platform Foundation Universal Subscription License i zakup nowych Małgorzata Karmańska - Kaźmierska 2023-10-20 12:26:30 Zapytanie ofertowe Service Go to
774301 TTI.543.1.2023 Usługa dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji w pawilonach oraz na terenie należącym do Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II Monika Czapnik 2023-05-31 11:46:55 Zapytanie ofertowe Service Go to
715840 Wykonywanie testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II Maciej Cyran 2023-01-20 12:52:56 Zapytanie ofertowe Service Go to
650306 LI/5503/028/2022 Świadczenie usług w zakresie napraw i przeglądów myjni - dezynfektorów oraz suszarek produkcji GETINGE w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II Maciej Cyran 2022-08-10 12:03:19 Zapytanie ofertowe Service Go to
650359 LI/5503/028/2022 Świadczenie usług w zakresie napraw i przeglądów myjni - dezynfektorów oraz suszarek produkcji GETINGE w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II Maciej Cyran 2022-08-10 11:57:36 Zapytanie ofertowe Service Go to
449826 TI.221.1.2021najem pięciu pomieszczeń w celu prowadzenia Banku Komórek i Tkanek. Anna Wojtas 2021-04-27 07:22:18 Zapytanie ofertowe Service Go to
450145 TI.2230.17.2021 Wykonanie robót remontowo-budowlanych w Ośrodku Diagnostyki – Pawilon M-IV Paweł Bednarz 2021-04-23 14:11:11 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
450161 TI.2230.18.2021 Wykonanie robót remontowo-budowlanych w Pracowni Radiologii Klasycznej – Pawilon M-III Paweł Bednarz 2021-04-23 14:00:01 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
449234 TI.2230.18.2021 Wykonanie robót remontowo-budowlanych w Pracowni Radiologii Klasycznej – Pawilon M-III Paweł Bednarz 2021-04-23 13:34:02 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
450111 TI.2230.17.2021 Wykonanie robót remontowo-budowlanych w Ośrodku Diagnostyki – Pawilon M-IV Paweł Bednarz 2021-04-23 13:25:50 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
882967 LI/5503/4/2024 Świadczenie usług w zakresie napraw, legalizacji i wzorcowania wag lekarskich, aptecznych, analitycznych i dziecięcych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II Maciej Cyran 2024-02-28 09:33:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
882371 LI/5503/02/2024/01 Wykonywanie testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II Maciej Cyran 2024-02-28 09:49:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
811956 LI/5503/021/2023 „Naprawa lamp operacyjnych model Marled V10 /V16 produkcji KLS MARTIN w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II”. Małorzata Stanek 2023-10-26 07:19:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
744778 LI/5503/09/2023 Wykonaywanie obsługi serwisowej urządzeń medycznych produkcji firmy ERBE w Krakowskim Szpitalu im.Jana Pawła II Maciej Cyran 2023-04-13 14:08:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
717205 LI/5503/02/2023 Przetarg ofertowy LI/5503/02/2023 na dostawę ubrań ochronnych RTG Maciej Cyran 2023-02-07 14:10:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
708503 LI/5503/44/2022/01 Wykonywanie testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II Maciej Cyran 2023-01-20 00:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
698901 LI/5503/043/2022 „Modernizację lamp operacyjnych model Marlux X6 / X8 produkcji KLS MARTIN w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II”. Małorzata Stanek 2022-12-17 12:33:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
663684 9/ER/2022 Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych oraz pojemników transportowych na leki i materiały do sterylizacji Paweł Niedzielski 2022-10-11 14:22:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
575013 LI/5503/005/2022 Świadczenie usług w zakresie napraw i przeglądów mammografu LORAD SELENIA oraz stacji lekarskiej model SV00001 w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II Małorzata Stanek 2022-12-11 12:35:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
562537 3.ER.2022 Dostawa środkówczystości i dezynfekcji dla Małopolskiego Centralnego Laboratorium Prądka Gruźlicy Stanisław Niemiec 2022-02-10 07:57:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to