Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
472782 DZ.271.44.2021 Dostawa wyposażenia diagnostycznego medycznego dla poziomów budynku: -1, 0 oraz 1 w ramach realizacji projektu pn. Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Leczenia Zaawansowanej Niewydolności Narządowej”, nr RPMP.12.01.02-12-0607/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1. Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia. Jolanta Ciepiela 2021-08-06 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
481832 DZ.271.40.2021 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Pawilon A-IV: zmiana funkcji budynku administracyjnego na budynek pełniący funkcję budynku gastronomicznego w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II wraz z nadzorami autorskimi Małgorzata Błachut 2021-08-09 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
481351 Dz.271.54.2021 Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Sali Hybrydowej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi w Pawilonie M-V w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II Jolanta Ciepiela 2021-08-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
490833 DZ.271.63.2021 Usługa świadczenia transportu pomiędzy obiektami Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II Nina Zamojska 2021-08-11 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
481812 DZ.271.55.2021 Wyposażenie Pracowni i Oddziałów Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego w aparaturę diagnostyczną i zabiegową Anna Gorgon 2021-08-12 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
482429 DZ.271.27.2021 Dostawa produktów leczniczych przeznaczonych do diagnostyki Małgorzata Błachut 2021-08-16 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
476808 DZ.271.46.2021 pn. Dostawa produktów leczniczych oraz usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji i wyprodukowaniu, magazynowaniu i dystrybucji produktów leczniczych w ramach realizacji projektu pt.: „Wpływ sakubitrylu/walsartanu w porównaniu z ramiprylem na przebudowę i funkcję lewej komory u pacjentów z niewydolnością serca o etiologii niedokrwiennej i pośrednią frakcją wyrzutową”, akronim CRACOVIA-HF dla trzech ośrodków w trzech miastach (Kraków, Warszawa, Zabrze). Jolanta Ciepiela 2021-08-16 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
480517 Dz.271.56.2021 pn. Usługa monitorowania badania klinicznego i wsparcia merytorycznego w związku z realizacją projektu pt.: „Wpływ sakubitrylu/walsartanu w porównaniu z ramiprylem na przebudowę i funkcję lewej komory u pacjentów z niewydolnością serca o etiologii niedokrwiennej i pośrednią frakcją wyrzutową”, akronim CRACOVIA-HF dla trzech ośrodków w trzech miastach (Kraków, Warszawa, Zabrze). Jolanta Ciepiela 2021-08-18 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
480617 DZ.271.42.2021 pn. Prace remontowo-budowlane na kondygnacji parteru (Oddział Kliniczny Elektrokardiologii), oraz kondygnacji pierwszego piętra i poddasza (Oddział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego) w Pawilonie M-VIII Jolanta Ciepiela 2021-08-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
486087 DZ.271.53.2021 dostawa obłożeń pacjenta jednorazowego użytku do zabiegów chirurgii klatki piersiowej, chirurgii naczyń i zabiegów elektrokardiologicznych Wojciech Sypek 2021-08-23 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
484917 DZ.271.60.2021 Dostawa sterylnych łat filcowych PTFE do zabiegów dla Sali operacyjnej Kardiochirurgii Nina Zamojska 2021-07-30 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
481843 DZ.271.57.2021 Dostawa kaniul i zestawów do wprowadzania ECMO Nina Zamojska 2021-07-23 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
481325 DZ.271.59.2021 Dostawa wyrobów medycznych: membran, akcesoriów do aparatu do znieczulania, czujników oraz głowic do pompy certyfugalnej, elektrod dwupłaszczyznowych oraz innych wyrobów medycznych Nina Zamojska 2021-07-21 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
451004 DZ.271.32.2021 pn. Dostawa wraz z montażem wyposażenia zgodnie z projektem aranżacji wnętrz Pawilonu M VIII, w ramach Projektu pn. „Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Leczenia Zaawansowanej Niewydolności Narządowej”, nr RPMP.12.01.02-12-0607/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1. Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia. Jolanta Ciepiela 2021-07-20 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
472897 DZ.271.31.2021 Dostawa energii elektrycznej dla Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II Jolanta Ciepiela 2021-07-20 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
465409 DZ.271.25.2021 DZ.271.25.2021 pn. Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach projektu pn. Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Leczenia Zaawansowanej Niewydolności Narządowej, nr RPMP.12.01.02-12-0607/16 współfinansowanego przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1. Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia Jolanta Ciepiela 2021-07-15 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
468600 DZ.271.43.2021 dostawa rękawic medycznych Wojciech Sypek 2021-07-12 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
458586 DZ.271.29.2021 pn. „Dostawa wyposażenia ogólnego medycznego dla poziomów budynku: -1, 0 oraz 1 w ramach realizacji projektu pn. Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Leczenia Zaawansowanej Niewydolności Narządowej”, nr RPMP.12.01.02-12-0607/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1. Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia”. Jolanta Ciepiela 2021-07-12 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
465512 DZ.271.41.2021 DZ.271.41.2021 - Dostawa wszczepialnych pomp serca typu LVAD Anna Gorgon 2021-07-05 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
475423 DZ.271.50.2021 dostawa samorozprażalnych stentów przełykowych, tchawicznych i oskrzelowych Maciej Rożek 2021-07-02 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
449826 TI.221.1.2021najem pięciu pomieszczeń w celu prowadzenia Banku Komórek i Tkanek. Anna Wojtas 2021-04-27 07:22:18 Zapytanie ofertowe Service Go to
450145 TI.2230.17.2021 Wykonanie robót remontowo-budowlanych w Ośrodku Diagnostyki – Pawilon M-IV Paweł Bednarz 2021-04-23 14:11:11 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
450161 TI.2230.18.2021 Wykonanie robót remontowo-budowlanych w Pracowni Radiologii Klasycznej – Pawilon M-III Paweł Bednarz 2021-04-23 14:00:01 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
449234 TI.2230.18.2021 Wykonanie robót remontowo-budowlanych w Pracowni Radiologii Klasycznej – Pawilon M-III Paweł Bednarz 2021-04-23 13:34:02 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
450111 TI.2230.17.2021 Wykonanie robót remontowo-budowlanych w Ośrodku Diagnostyki – Pawilon M-IV Paweł Bednarz 2021-04-23 13:25:50 Zapytanie ofertowe Construction work Go to