Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
715189 Konserwacje i naprawy systemów sygnalizacji pożaru Sabina Kurdziel 2023-01-30 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
713336 DZ.271.1.2023 DZ.271.1.2023 pn. Adaptacja pomieszczenia 306 w pawilonie M-V, 3 piętro, Czerwona Kardiochirurgia, I Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Jolanta Ciepiela 2023-01-31 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
716496 TTI.2230.9.2023 Montaż i serwis rolet, żaluzji, moskitier Adam Wardyński-Maniscalco 2023-02-01 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
708395 DZ.271.106.2022 Wyposażenie w aparaturę diagnostyczno-zabiegową dla potrzeb Szpitala Nina Zamojska 2023-02-02 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
717205 LI/5503/02/2023 Przetarg ofertowy LI/5503/02/2023 na dostawę ubrań ochronnych RTG Maciej Cyran 2023-02-03 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
717473 TTI.2230.12.2023 Wykonanie Dokumentacji Projektowej : ,,Pawilon M-IX : Dobudowa dźwigu osobowego zewnętrznego wraz z maszynownią” Numer ogłoszenia TTI.2230.12.2023 Paweł Bednarz 2023-02-03 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
711608 DZ.271.107.2022 Dostawa wkłuć centralnych, ła, zastawek, serwet, oksygenatorów oraz zestawów obłożeń dla Kardiochirurgii Nina Zamojska 2023-02-06 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
717472 TTI.2232.12.2023 Wykonanie kompleksowej usługi kominiarskiej w budynkach i pomieszczeniach Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II Anna Wojtas 2023-02-06 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
713745 DZ.271.112.2022. dostawa wyrobów medycznych do krążenia pozaustrojowego Maciej Rożek 2023-02-10 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
707241 DZ.271.104.2022 Dostawa różnych wyrobów medycznych m.in. łaty naczyniowe, wkłady do wstrzykiwacza kontrastu, mankiety, cewniki Nina Zamojska 2023-01-27 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
715171 DZ.271.3.2023 Dostawa materiałów elektrycznych Anna Gorgon 2023-01-25 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
712833 LR.073.1.2023 Usługa wykonania testów podstawowych aparatury rtg Szpitala oraz objęcia nadzorem Inspektora Ochrony Radiologicznej IOR-R, IOR-3, prowadzenia dokumentacji systemu zarządzania jakością wymaganej przepisami z zakresu ochrony radiologicznej Marta Bazanek 2023-01-23 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
712581 Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji Pawilonu A-VI do pełnienia funkcji administracyjnej Bartłomiej Łoboz 2023-01-23 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
712464 Wykonanie dokumentacji projektowej „Wydzielenia pomieszczenia socjalnego, wymiany i/lub modernizacji świetlika dachu, modernizacji wentylacji/klimatyzacji w sali gimnastycznej Pawilonu M-V” Bartłomiej Łoboz 2023-01-23 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
710876 12/ER/2022 Dostawa wraz z montażem mebli medycznych i biurowych Paweł Niedzielski 2023-01-20 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
712628 TTI.2230.4.2023 Renowacja mebli tapicerowanych Adam Wardyński-Maniscalco 2023-01-19 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
714458 DZ.271.4.2023 Dostawa stentgraftów Aneta Ambroży 2023-01-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
715891 DZ.271.111.2022 Usługa odprowadzania ścieków ze studni głębinowej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznym im. Jana Pawła II Eliza Skalmierska 2023-01-18 09:00:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to
704751 DZ.271.105.2022 DZ.271.105.2022 - Dostawa wyrobów medycznych do wysokospecjalistycznych procedur kardiologicznych i naczyniowych Anna Gorgon 2023-01-16 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
715840 Wykonywanie testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II Maciej Cyran 2023-01-20 12:52:56 Zapytanie ofertowe Service Go to
650306 LI/5503/028/2022 Świadczenie usług w zakresie napraw i przeglądów myjni - dezynfektorów oraz suszarek produkcji GETINGE w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II Maciej Cyran 2022-08-10 12:03:19 Zapytanie ofertowe Service Go to
650359 LI/5503/028/2022 Świadczenie usług w zakresie napraw i przeglądów myjni - dezynfektorów oraz suszarek produkcji GETINGE w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II Maciej Cyran 2022-08-10 11:57:36 Zapytanie ofertowe Service Go to
449826 TI.221.1.2021najem pięciu pomieszczeń w celu prowadzenia Banku Komórek i Tkanek. Anna Wojtas 2021-04-27 07:22:18 Zapytanie ofertowe Service Go to
450145 TI.2230.17.2021 Wykonanie robót remontowo-budowlanych w Ośrodku Diagnostyki – Pawilon M-IV Paweł Bednarz 2021-04-23 14:11:11 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
450161 TI.2230.18.2021 Wykonanie robót remontowo-budowlanych w Pracowni Radiologii Klasycznej – Pawilon M-III Paweł Bednarz 2021-04-23 14:00:01 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
449234 TI.2230.18.2021 Wykonanie robót remontowo-budowlanych w Pracowni Radiologii Klasycznej – Pawilon M-III Paweł Bednarz 2021-04-23 13:34:02 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
450111 TI.2230.17.2021 Wykonanie robót remontowo-budowlanych w Ośrodku Diagnostyki – Pawilon M-IV Paweł Bednarz 2021-04-23 13:25:50 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
698901 LI/5503/043/2022 „Modernizację lamp operacyjnych model Marlux X6 / X8 produkcji KLS MARTIN w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II”. Małorzata Stanek 2022-12-17 12:33:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
663684 9/ER/2022 Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych oraz pojemników transportowych na leki i materiały do sterylizacji Paweł Niedzielski 2022-10-11 14:22:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
575013 LI/5503/005/2022 Świadczenie usług w zakresie napraw i przeglądów mammografu LORAD SELENIA oraz stacji lekarskiej model SV00001 w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II Małorzata Stanek 2022-12-11 12:35:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
562537 3.ER.2022 Dostawa środkówczystości i dezynfekcji dla Małopolskiego Centralnego Laboratorium Prądka Gruźlicy Stanisław Niemiec 2022-02-10 07:57:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
562186 2.ER.2022 Dostawa soli tabletkowej, worków i woreczków foliowych, folii stretch, foli aluminiowej, ręczników kuchennych w rolkach, proszku do prania, płynu do płukania tkanin Stanisław Niemiec 2022-02-10 07:55:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
562056 1.ER.2022 Dostawa pieluchomajtek jednorazowych dla dorosłych Stanisław Niemiec 2022-02-10 07:47:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to