Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
852523 Obsługa laboratoryjna na 2024r. Oczyszczalnia ścieków 2023-12-01 11:45:00 - Service Go to
816368 ZK/44/09/23 Dostawa armatury Oczyszczalnia ścieków 2023-09-15 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
637343 Sprzedaż kompletnej linii do odwadniania osadów Oczyszczalnia ścieków 2022-08-11 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
621302 Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Budowa zbiornika wody czystej wraz z pompownią II stopnia na SUW Czarna Wieś Dział Inwestycji 2022-06-14 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
613925 Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Budowa zbiornika wody czystej wraz z pompownią II stopnia na SUW Czarna Wieś Dział Inwestycji 2022-05-24 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
543541 Usługi laboratoryjne Oczyszczalnia ścieków 2021-12-08 10:00:00 - Service Go to
515377 KP07/09/2021 Budowa kanalizacji sanitarnej w Grodzisku Wlkp. na ul. 27 Grudnia (etap II) oraz w m. Słocin (etap II) Dział Inwestycji 2021-10-18 12:00:00 Przetarg regulaminowy - FP Construction work Go to
513493 KP06/09/2021 Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,5kWp na Stacji Uzdatniania Wody ul. Mikołajczyka 28 w Grodzisku Wielkopolskim Dział Inwestycji 2021-10-12 12:00:00 Przetarg regulaminowy - FP Supply Go to
502034 BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRODZISKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. ZA ROK 2021 i 2022 Artur Cyfert 2021-09-14 15:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
499718 KP04/08/2021 Dostawy wapna o bardzo wysokiej reaktywności Dział Inwestycji 2021-09-06 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
800234 Dostawa używanego samochodu dostawczego – wywrotki trójstronnej, DMC do 3,5 t Dział Inwestycji 2023-08-21 08:16:33 Zapytanie ofertowe Supply Go to
774575 KP04/05/2023 Budowa kanalizacji sanitarnej w Grodzisku Wlkp. na ul. 27 Grudnia (etap III) oraz w m. Słocin (etap III) Dział Inwestycji 2023-07-07 14:22:29 Przetarg regulaminowy - FP Construction work Go to
730259 KP02/02/2023 Dostawa używanego ciągnika oraz przyczepy dla oczyszczalni ścieków w Grodzisku Wielkopolskim Dział Inwestycji 2023-11-16 13:11:31 Przetarg regulaminowy - FP Supply Go to
632070 KP07/06/2022 Dostawy wapna o bardzo wysokiej reaktywności Dział Inwestycji 2022-07-07 07:13:03 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
601906 Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Budowa zbiornika wody czystej wraz z pompownią II stopnia na SUW Czarna Wieś Dział Inwestycji 2024-02-27 12:16:46 Zapytanie ofertowe Service Go to
556715 KP09/12/2021 Dostawa, montaż oraz rozruch technologiczny kompletnego systemu do odwadniania komunalnych osadów ściekowych z zastsowaniem wirówki deknatacyjnej Dział Inwestycji 2024-02-27 11:36:59 Przetarg regulaminowy - FP Supply Go to
480348 Obsługa serwisowa dmuchaw na oczyszczalni ścieków Oczyszczalnia ścieków 2021-07-09 10:42:20 Zapytanie ofertowe Service Go to
376728 Remont dachu - położenie blachodachówki BHP 2020-09-17 15:11:45 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
875578 KP01/01/2024 Odbiór i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków w Grodzisku Wielkopolskim: skratek (kod odpadu: 19 08 01); zawartości piaskowników (kod odpadu: 19 08 02); odpadów ze studzienek kanalizacyjnych (kod odpadu 20 03 06) . Dział Inwestycji 2024-02-23 12:07:00 Przetarg regulaminowy - FP Service Go to
831806 KP08/10/2023 Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego - wywrotki trójstronnej Dział Inwestycji 2023-11-06 12:47:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
822285 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa zbiornika wody czystej oraz pompowni II stopnia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na stacji uzdatniania wody Czarna Wieś Dział Inwestycji 2023-10-05 12:58:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
818765 KP07/09/2023 Budowa zbiornika wody czystej oraz pompowni II stopnia wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na Stacji Uzdatniania Wody Czarna Wieś Dział Inwestycji 2023-10-24 13:02:00 Przetarg regulaminowy - FP Construction work Go to
777885 KP05/06/2023 "Budowa kanalizacji sanitarnej w Grodzisku Wlkp. na ul. Winnej 3120/1, 3120/4, 3120/5, 3120/6, 3120/8, 3121/4” Dział Inwestycji 2023-06-28 14:00:00 Przetarg regulaminowy - FP Construction work Go to
723813 KP 01/02/2023 Odbiór i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków w Grodzisku Wielkopolskim: skratek (kod odpadu: 19 08 01); zawartości piaskowników (kod odpadu: 19 08 02); odpadów ze studzienek kanalizacyjnych (kod odpadu 20 03 06) Dział Inwestycji 2023-02-24 13:17:00 Przetarg regulaminowy - FP Service Go to
717338 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania Budowa farmy fotowoltaicznej 2x400 kWp dla oczyszczalni ścieków w Grodzisku Wlkp. Dział Inwestycji 2023-03-17 13:07:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
608725 Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Budowa zbiornika wody czystej wraz z pompownią II stopnia na SUW Czarna Wieś Dział Inwestycji 2022-05-17 12:06:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
577561 KP06/02/2022 Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z oczyszczalni ścieków w Grodzisku Wielkopolskim z podziałem na 5 pakietów (części) Dział Inwestycji 2022-03-21 09:00:00 Przetarg regulaminowy - FP Service Go to
577297 KP 05/02/2022 Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Grodzisku Wlkp. Dział Inwestycji 2022-03-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to