Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: KP08/10/2023 Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego - wywrotki trójstronnej

Anna Grzanowska
Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. Department: Dział Inwestycji
Deadlines:
Published : 12-10-2023 14:32:00
Placing offers : 23-10-2023 12:00:00
Offers opening : 23-10-2023 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2023_BZP 00441723_01.pdf pdf 136.95 2023-10-12 14:32:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - oświadczenie o udostępnieniu zasobów.docx docx 16 2023-10-12 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Oświadczenie grupa kapitałowa.doc doc 33.5 2023-10-12 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Wykaz dostaw.doc doc 31.5 2023-10-12 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 6 Wzór umowy.doc doc 74 2023-10-12 14:32:00 Proceeding
SWZ TP FN samochód dostawczy po zmianach 16.10.23.docx docx 72.23 2023-10-16 14:12:08 Proceeding
2023_BZP 00445893_01.pdf pdf 24.62 2023-10-16 14:12:42 Proceeding
Załącznik nr 2 Oświadczenie wstępne.doc doc 28.5 2023-10-12 14:32:00 Criterion
Załącznik nr 1 FORMULARZ OGÓLNY OFERTY 16.10.23.doc doc 77.5 2023-10-16 14:12:28 Criterion
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 35.9 2023-10-16 14:11:08 Public message
Odpowiedzi na pytania 2.pdf pdf 40.43 2023-10-18 09:34:46 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 252.03 2023-10-23 13:55:59 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 369.46 2023-11-06 13:18:09 Public message

Announcements

2023-11-06 13:18 Anna Grzanowska Szanowni Państwo,
Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2023-10-23 13:55 Anna Grzanowska Szanowni Państwo,
Zamawiajacy zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-10-23 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 129 000 zł netto.
2023-10-18 09:34 Anna Grzanowska Szanowni Państwo,
Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na zapytania do przetargu.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-10-16 14:11 Anna Grzanowska Szanowni Państwo,
Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na zapytania do przetargu oraz w związku z udzielanymi odpowiedziami zamieszcza skorygowane dokumenty postępowania.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załącznik nr 2 Oświa [...].doc

Załącznik nr 1 FORMU [...].doc

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 484