Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Obsługa serwisowa dmuchaw na oczyszczalni ścieków

Awatar Pracownika
Joanna Krupa
Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. Department: Oczyszczalnia ścieków
Deadlines:
Published : 08-07-2021 10:44:00
Placing offers : 09-07-2021 10:42:20
Offers opening : 23-07-2021 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.z o.o. zaprasza do składania ofert na obsługę serwisową dmuchaw na oczyszczalni ścieków w Grodzisku Wlkp.


Prosimy o przedstawienie oferty cenowej prac związanych z przeglądem technicznym oraz remontem stopnia sprężającego obejmującym 12 dmuchaw:

6 szt. dmuchawy Robuschi typ ES 46/F 30kW

3 szt. dmuchawy DITL 66T silnik C225 M25 22kW;

3 szt. dmuchawy Robuschi typ RBS 65/F 30 kW


1. Przegląd techniczny/serwisowy dmuchaw na stanowisku roboczym wykonywany 2 razy w ciągu roku


CZYNNOŚCI WYKONYWANE PODCZAS PRZEGLĄDU:

- OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA
- REWIZJA KOMORY SPRĘŻAJĄCEJ DMUCHAWY KAMERĄ ENDOSKOPOWĄ ( wynik oględzin można dokumentować fotograficznie lub za pomocą zapisu filmowego. badania te maja na celu ocenę wizualną stanu wewnętrznych i niedostępnych do bezpośredniej obserwacji powierzchni elementów urządzenia co umożliwia ocenę ewentualnych wielkości uszkodzeń, ubytki korozyjne, osady, występowanie ciał obcych wewnątrz armatury i urządzenia, itp.)
-OCENA STANU TECHNICZNEGO STOPNIA SPRĘŻAJĄCEGO
-SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI USZCZELNIENIA WAŁU NAPĘDOWEGO
- SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI USZCZELNIEŃ LABIRYNTOWYCH PO STRONIE NAPĘDOWEJ ORAZ PRZEKŁADNI ZĘBATEJ
-POMIAR LUZÓW ROBOCZYCH:
                     -MIĘDZY ROTORAMI
                     -MIĘDZY ROTOREM A KORPUSEM DMUCHAWY
                     -MIĘDZY ROTORAMI A POKRYWAMI BOCZNYMI DMUCHAW
-WYMIANA OLEJU (MOBIL VACUOLINE 533)
-WYMIANA MATY FILTRACYJNEJ
-CZYSZCZENIE OCZEK OLEJOWSKAZÓW
- SPRAWDZENIE ZUŻYCIA PASÓW KLINOWYCH

-SPRAWDZENIE ZUŻYCIA PRZEKŁADNI PASOWEJ
-SPRAWDZENIE I USTAWIENIE OSIOWOŚCI KÓŁ PASOWYCH
-SPRAWDZENIE I REGULACJA NACIĄGU PASÓW KLINOWYCH
- RUCH PRÓBNY URZĄDZENIA W OBECNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO
-DIAGNOSTYKA DRGAŃ ŁOŻYSK STOPNIA SPRĘŻAJĄCEGO ORAZ SILNIKA
-POMIAR CIŚNIENIA PRACY DMUCHAWY NA KRÓĆCU TŁOCZNYM I SSAWNYM (manometry i wakuometry o klasie dokładności 0,4)
-POMIAR PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ WAŁU SILNIKA ORAZ STOPNIA SPRĘŻAJĄCEGO
-POMIAR TEMPERATURY PRACY DMUCHAWY
- POMIAR PRĄDÓW SILNIKA ORAZ WYZNACZENIE MOCY POBIERANEJ PRZEZ SILNIK
-SPRAWDZENIE ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA
- SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO KLAPY ZWROTNEJ
- OPRACOWANIE PROTOKOŁU Z WYKONANEGO PRZEGLĄDU DLA KAŻDEJ DMUCHAWY, KTÓRY BĘDZIE ZAWIERAŁ:
                    - DANE TECHNICZNE DMUCHAWY
                    - OPIS POMIARU
                    - TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WIELKOŚCI MIERZONYCH I OBLICZENIOWYCH
                   - GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE WIELKOŚCI MIERZONYCH I OBLICZENIOWYCH
                   - KOŃCOWA OCENA PRACY ORAZ STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA
                   - ZESTAWIENIE UŻYTYCH CZĘŚCI I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH
                   - ZALECENIA I WSKAZÓWKI DALSZEJ EKSPLOATACJI URZĄDZENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM JEGO SERWISOWANIA


Koszt przeglądu na stanowisku roboczym obejmuje koszt robocizny, podstawowych materiałów użytych podczas przeglądu (olej, filtry, itp.).

Serwis wszystkich dmuchaw należy zaplanować w jednym czasie.

2. Dojazd na serwis

W pozycji należy podać koszt dojazdu ekipy serwisowej na czas trwania serwisu wszystkich dmuchaw. Jeśli Wykonawca uzna, że serwis będzie trwał więcej niż 1 dzień to należy to uwzględnić i zsumować.


3. Remont stopnia sprężającego (wymuszony stanem faktycznym dmuchawy):

· OGÓLNE OGLĘDZINY ORAZ OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA (pomiar luzów kół zębatych)

·  DEMONTAŻ DMUCHAWY DO CZĘŚCI NIEROZBIERALNYCH

·  CZYSZCZENIE ORAZ MYCIE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW SKŁADOWYCH URZĄDZENIA

·  OCENA MATERIAŁOWA ROTORÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW KORPUSU DMUCHAWY METODĄ NIEINWAZYJNĄ –PENETRACYJNĄ (badania penetracyjne pozwalają wykryć nieciągłości, rozwarstwienia, pęknięcia i mikropęknięcia materiału sięgające powierzchni materiału lub rozpoczynające się od jego powierzchni)

·  SPRAWDZENIE OSIOWOŚCI GNIAZD ŁOŻYSK

·  SPRAWDZENIE OSIOWOŚCI CZOPÓW WAŁÓW PO STRONIE PRZEKŁADNI ZĘBATEJ ORAZ PO STRONIE NAPĘDOWEJ

·  DYNAMICZNE WYWAŻENIE ORGANÓW ROBOCZYCH

·  OCENA STOPNIA ZUŻYCIA URZĄDZENIA ORAZ OSZACOWANIE OPŁACALNOŚCI WYKONANIA JEGO REMONTU

·  WYMIANA USZCZELNIEŃ PO STRONIE PRZEKŁADNI ZĘBATEJ ORAZ PO STRONIE NAPĘDOWEJ

·  WYMIANA KOMPLETU ŁOŻYSK

·  WYMIANA USZCZELNIENIA WAŁU NAPĘDOWEGO WRAZ Z JEGO TULEJĄ OCHRONNĄ

·  REGULACJA LUZÓW ROBOCZYCH PO STRONIE PRZEKŁADNI ZĘBATEJ

·  REGULACJA LUZÓW ROBOCZYCH PO STRONIE NAPĘDOWEJ

 ·  REGULACJA LUZÓW ROBOCZYCH MIĘDZY ROTORAMI

·  ZALANIE JEDNOSTKI OLEJEM

·  WYKONANIE RUCHU PRÓBNEGO URZĄDZENIA

·  MALOWANIE DMUCHAWY

·  OPRACOWANIE PROTOKOŁU Z WYKONANEGO REMONTU URZĄDZENIA WRAZ Z ZALECENIAMI DALSZEJ EKSPLOATACJI

 

ZESTAWIENIE WYMIENIANYCH ELEMENTÓW

· komplet łożysk 4 szt.

· komory uszczelniające 4 szt.

· tuleje uszczelniające 4 szt.

· pierścienie uszczelniające 16 szt.

· nakrętki hakowe kół zębatych 2 szt.

· podkładki dystansowe i regulacyjne po 2 szt.

· tuleja ochronna wału napędowego 1szt.

· uszczelniacz wału napędowego 1 szt.

4. Koszt dojazdu serwisu na dodatkowe zlecenie.

Poza okresowymi przeglądamy technicznymi umowa obejmuje bieżące naprawy dmuchaw.

Zamawiający wymaga przesłania cennika materiałów eksploatacyjnych, na podstawie których będzie wyceniał prace dodatkowe np. uszczelnienie wału napędowego dla dmuchaw RBS 46/F oraz RBS 65/F (zakup z wymianą); olej do dmuchaw MOBIL VACUOLINE 533; wymiana pasów napędowych OPTIBELT XPA 1582; OPTIBELT XPA 2120; WYMIANA ŁOŻYSK SILNIKA simens 1lg4 200l 30 kW


Czas trwania umowy serwisowej 3 lata od dnia podpisania umowy.


Oferty należy przesyłać do dnia 23 lipca 2021., rozpoczęcie współpracy zgodnie z datą podpisania umowy, natomiast pierwszy przegląd w połowie m-ca października.

Realizacja umowy według harmonogramu przeglądów.

Bieżące naprawy według zaleceń serwisu po akceptacji Zamawiającego.

Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii: 2 dni robocze.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty.

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

2021-07-09 10:42 Joanna Krupa Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Z uwagi na konieczność naniesienia zmian w treści postępowania Zamawiający anuluje to postępowanie.
W najbliższym czasie zostanie wystawione nowe postępowanie.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przegląd dmuchawy ES 46/F 30 kW Przegląd techniczny na stanowisku roboczym z wymiana materiałów eksploatacyjnych 6 dmuchaw x 2 razy w roku 12 pc. Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o.
Kościańska 32
62-065, Grodzisk Wielkopolski
(0)
2 Przegląd dmuchawy Robuschi typ RBS 65/F 30 kW Przegląd techniczny na stanowisku roboczym z wymiana materiałów eksploatacyjnych 3 dmuchaw x 2 razy w roku 6 pc. Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o.
Kościańska 32
62-065, Grodzisk Wielkopolski
(0)
3 DITL 66T silnik C225 M25 22kW Przegląd techniczny na stanowisku roboczym z wymiana materiałów eksploatacyjnych 3 dmuchaw x 2 razy w roku 6 pc. Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o.
Kościańska 32
62-065, Grodzisk Wielkopolski
(0)
4 Dojazd na serwis Całkowity koszt dojazdu na serwis - 2 razy w roku 2 route Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o.
Kościańska 32
62-065, Grodzisk Wielkopolski
(0)
5 Remont stopnia sprężającego dmuchawy ES 46/2P 30 kW - 1 pc. Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o.
Kościańska 32
62-065, Grodzisk Wielkopolski
(0)
6 Remont stopnia sprężającego dmuchawy Robuschi typ RBS 65/F 30 kW - 1 pc. Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o.
Kościańska 32
62-065, Grodzisk Wielkopolski
(0)
7 Koszt przyjazdu zespołu serwisowego Koszt dojazdu serwisu na dodatkowe zlecenie 1 route Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o.
Kościańska 32
62-065, Grodzisk Wielkopolski
(0)
8 Uszczelnienie wału napędowego zakup z wymianą dla dmuchawy RBS 46/F 1 pc. - (0)
9 Uszczelnienie wału napędowego zakup z wymianą dla dmuchawy RBS 65/F 1 pc. - (0)
10 Wymiana pasów napędowych OPTIBELT XPA 1582 1 pc. - (0)
11 Wymiana pasów napędowych OPTIBELT XPA 2120 1 pc. - (0)
12 Wymiana łożysk silnika SIMENS 1 LG4 200L 30 kW 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3198 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii - 2 dni od otrzymania zgłoszenia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Według dołączonego cennika. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" Attachment required (0)
(0)

The number of page views: 451