Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: KP 05/02/2022 Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Grodzisku Wlkp.

Anna Grzanowska
Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. Department: Dział Inwestycji
Deadlines:
Published : 23-02-2022 08:39:00
Placing offers : 08-03-2022 12:00:00
Offers opening : 08-03-2022 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ paliwo.docx docx 86.19 2022-02-23 08:39:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - oświadczenie o udostępnieniu zasobów.docx docx 18.03 2022-02-23 08:39:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Oświadczenie grupa kapitałowa.doc doc 32 2022-02-23 08:39:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Wykaz stacji paliwowych.doc doc 35.5 2022-02-23 08:39:00 Proceeding
Załącznik nr 6- wzór umowy.doc doc 68.5 2022-02-23 08:39:00 Proceeding
ogłoszenie BZP 08d9f5e6-d09f-b233-abc0-400001f0a448-1.pdf pdf 113.54 2022-02-23 08:39:00 Proceeding
Załącznik nr 1 FORMULARZ OGÓLNY OFERTY.doc doc 46.5 2022-02-23 08:39:00 Criterion
Załącznik nr 2 Oświadczenie wstępne.doc doc 27 2022-02-23 08:39:00 Criterion
Odpowiedzi na pytania 28.02.doc doc 42 2022-02-28 15:23:44 Public message
Załącznik nr 6- wzór umowy po korekcie 28.02.doc doc 72.5 2022-02-28 15:23:44 Public message
SWZ paliwo po korekcie z dnia 03.03.2022.docx docx 86.1 2022-03-03 12:43:42 Public message
żmiana ogłoszenia BZP 08d9fd09-98c9-6cfa-c482-7400010e827c.pdf pdf 39.71 2022-03-03 12:43:42 Public message
informacja z otwarcia ofert KP 05 02 2022.pdf pdf 573.75 2022-03-08 13:49:21 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KP 05 02 2022.pdf pdf 523.98 2022-03-14 11:14:40 Public message

Announcements

2022-03-14 11:14 Anna Grzanowska Szanowni Państwo,
Zamawiający zamieszcza zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-03-08 13:49 Anna Grzanowska Szanowni Państwo,
Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2022-03-08 12:00 Buyer message Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 800 000 zł netto.
2022-03-03 12:43 Anna Grzanowska Szanowni Państwo,
Zamawiający koryguje treść SWZ w rozdziale IV pkt 2, nadając mu brzmienie:
Dostawca zapewni odpowiednich pracowników, którzy będą wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia na stacji położonej w odległości mniejszej niż 5 km od siedziby zamawiającego

Jednocześnie zamawiający zamieszcza skorygowaną SWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

SWZ paliwo po korekc [...].docx

żmiana ogłoszenia BZ [...].pdf

2022-02-28 15:23 Anna Grzanowska Szanowni Państwo,
Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania do przetargu oraz zmodyfikowany wzór umowy - załącznik nr 6 do SWZ

Odpowiedzi na pytani [...].doc

Załącznik nr 6- wzór [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załącznik nr 1 FORMU [...].doc

Załącznik nr 2 Oświa [...].doc

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 641