Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: KP04/05/2023 Budowa kanalizacji sanitarnej w Grodzisku Wlkp. na ul. 27 Grudnia (etap III) oraz w m. Słocin (etap III)

Anna Grzanowska
Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. Department: Dział Inwestycji
Deadlines:
Published : 31-05-2023 13:44:00
Placing offers : 14-06-2023 12:00:00
Offers opening : 14-06-2023 12:05:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ ks.docx docx 68.04 2023-05-31 13:44:00 Proceeding
zalacznik nr 3 do SWZ ks - zobowiazanie.doc doc 38.5 2023-05-31 13:44:00 Proceeding
zalacznik nr 4 do SWZ ks - oświadczenie grupa kapitałowa.doc doc 33 2023-05-31 13:44:00 Proceeding
zalacznik nr 5A do SWZ - wykaz robot budowlanych.doc doc 38 2023-05-31 13:44:00 Proceeding
zalacznik nr 5B do SWZ - wykaz osób.doc doc 45 2023-05-31 13:44:00 Proceeding
Załącznik nr 6 Umowa.docx docx 48.48 2023-05-31 13:44:00 Proceeding
OPZ.zip zip 20546.77 2023-06-01 07:19:09 Proceeding
zalacznik nr 1 do SWZ ks formularz ofertowy.doc doc 71 2023-05-31 13:44:00 Criterion
zalacznik nr 2 do SWZ ks - oswiadczenie o spelnianiu warunkow i niepodleganiu wykluczeniu.doc doc 35 2023-05-31 13:44:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 115.41 2023-06-14 13:46:45 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 319.71 2023-06-28 13:38:35 Public message

Announcements

2023-07-07 14:22 Anna Grzanowska Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: KP05/06/2023


ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Grodzisku Wielkopolskim informuje, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu niegraniczonego zgodnie z regulaminem udzielania zamówień GPK Sp. z o. o. o wartości zamówienia sektorowego nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022.1710) na robotę budowlaną pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Grodzisku Wlkp. na ul. 27 Grudnia (etap III) oraz w m. Słocin (etap III) " zostało unieważnione.


Uzasadnienie

Ceny ofert dodatkowych przewyższają kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.
2023-06-28 13:38 Anna Grzanowska Szanowni Państwo,
Zamawiający zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania

zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-06-14 13:46 Anna Grzanowska Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-06-14 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 480 000, 00 zł netto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required

zalacznik nr 1 do SW [...].doc

zalacznik nr 2 do SW [...].doc

(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)

The number of page views: 510