Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: KP07/09/2023 Budowa zbiornika wody czystej oraz pompowni II stopnia wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na Stacji Uzdatniania Wody Czarna Wieś

Anna Grzanowska
Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. Department: Dział Inwestycji
Deadlines:
Published : 15-09-2023 10:48:00
Placing offers : 04-10-2023 12:00:00
Offers opening : 04-10-2023 12:05:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zalacznik nr 3 do SWZ ks - zobowiazanie.doc doc 39 2023-09-15 10:48:00 Proceeding
zalacznik nr 4 do SWZ ks - oświadczenie grupa kapitałowa.doc doc 33.5 2023-09-15 10:48:00 Proceeding
zalacznik nr 5A do SWZ - wykaz robot budowlanych.doc doc 38.5 2023-09-15 10:48:00 Proceeding
zalacznik nr 5B do SWZ - wykaz osób.doc doc 48 2023-09-15 10:48:00 Proceeding
zalacznik nr 6 do SWZ - wzór umowy.docx docx 64.94 2023-09-15 10:48:00 Proceeding
Zał. 7 OPZ.zip zip 62514.13 2023-09-15 12:12:57 Proceeding
SWZ SUW zmiana terminu składania ofert 04.10.docx docx 72.51 2023-09-25 15:06:42 Proceeding
ogłoszenie zmiana terminu składania ofert 04.10..pdf pdf 163.04 2023-09-25 15:07:13 Proceeding
zalacznik nr 1 do SWZ ks formularz ofertowy.doc doc 70 2023-09-15 10:48:00 Criterion
zalacznik nr 2 do SWZ ks - oswiadczenie o spelnianiu warunkow i niepodleganiu wykluczeniu.doc doc 35 2023-09-15 10:48:00 Criterion
Odpowiedzi na pytania_1.pdf pdf 149.46 2023-09-21 14:36:59 Public message
Odpowiedź na pytanie 2.pdf pdf 86.77 2023-09-22 08:42:56 Public message
odpowiedzi na pytania 3.docx.pdf pdf 243.19 2023-09-29 11:45:38 Public message
SWZ SUW korekta 29.09.docx docx 72.62 2023-09-29 11:45:38 Public message
zalacznik nr 6 do SWZ - wzór umowy po korekcie.docx docx 66.14 2023-09-29 11:45:38 Public message
zalacznik nr 6 do SWZ - wzór umowy po zmianie 02.10.2023.docx docx 66.23 2023-10-02 11:14:18 Public message
Odpowiedź na pytania 4.pdf pdf 149.92 2023-10-02 13:28:05 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 218.16 2023-10-04 13:57:15 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 451.12 2023-10-24 09:32:39 Public message

Announcements

2023-10-24 09:32 Anna Grzanowska Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-10-04 13:57 Anna Grzanowska Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-10-04 12:00 Buyer message Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 2 000 000, 00 zł netto
2023-10-02 13:28 Anna Grzanowska Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na zapytania do przetargu

Odpowiedź na pytania [...].pdf

2023-10-02 11:14 Anna Grzanowska Zamawiający zmienia treść §8 ust. 1 pkt 2):
„za zwłokę w zakończeniu przedmiotu umowy powyżej 3 dni liczonego od terminu określonego w § 2 pkt. 2 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 pkt 1”
i nadaje mu brzmienie:
„za zwłokę w zakończeniu przedmiotu umowy powyżej 7 dni liczonego od terminu określonego w § 2 pkt. 1 w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 pkt 1”.

Zamawiający załącza treść zmienionej umowy.

zalacznik nr 6 do SW [...].docx

2023-09-29 11:45 Anna Grzanowska Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na zapytania do przetargu wraz ze skorygowaną w wyniku zapytań SWZ oraz wzorem umowy (zał. 6 do SWZ)

odpowiedzi na pytani [...].pdf

SWZ SUW korekta 29.0 [...].docx

zalacznik nr 6 do SW [...].docx

2023-09-25 15:12 Anna Grzanowska W związku z zapytaniami o wydłużenie terminu składania ofert Zamawiający informuje, że zmienia termin składania ofert na dzień 04.10.2023r. g. 12:00.
2023-09-22 08:42 Anna Grzanowska Zamawiający zamieszcza odpowiedź na zapytanie do przetargu.

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

2023-09-21 14:36 Anna Grzanowska Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na zapytania do przetargu.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required

zalacznik nr 1 do SW [...].doc

zalacznik nr 2 do SW [...].doc

(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)

The number of page views: 1421