Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
934349 ZP-5/24 Dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” sp. z o.o. na okres od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. z możliwością wznowienia zamówienia na rok 2026 Piotr Zając 2024-07-04 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
939343 ZP-6/24 Dostawa używanego pojazdu ciężarowego zasilanego CNG z zabudową typu śmieciarka 1 komorowa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu Piotr Zając 2024-06-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
848599 ZP-13/23 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Rozbudowa stacji uzdatniania wody Lubaszowa do wydajności 360 m3/h Piotr Zając 2023-12-29 12:57:25 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
731064 ZP-4/23 Przebudowa i budowa Stacji Uzdatniania Wody Lubaszowa w msc. Siedliska – kat. obiektu XXX – zakres dostawa, montaż i uruchomienie generatora dwutlenku chloru o wydajności 60g/h Piotr Zając 2023-03-10 15:10:04 Przetarg nieograniczony Supply Go to
727214 ZP-1/23 Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Siedliskach” Piotr Zając 2023-03-01 09:02:08 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
720274 ZP-1/23 Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Siedliskach” Piotr Zając 2023-02-10 11:28:55 Przetarg nieograniczony Construction work Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
909715 DIR/93/PZ/ZO/4/04/2024/290 Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Wróblewskiego w Tuchowie – Etap 1” Piotr Zając 2024-04-18 15:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
902348 ZP-3/24 Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Wróblewskiego w Tuchowie – Etap 1 Piotr Zając 2024-04-18 15:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
902381 ZP-4/24 Dostawa, montaż i uruchomienie napowietrznej stacji transformatorowej typu STNK 14-20/250/II3 wraz z niezbędną infrastrukturą. Piotr Zając 2024-05-02 15:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
888005 ZP-2/24 Dostawa, montaż i uruchomienie napowietrznej stacji transformatorowej typu STNK 14-20/250/II3 wraz z niezbędną infrastrukturą. Piotr Zając 2024-03-18 07:27:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
873212 ZP-1/24 „Sukcesywne dostawy worków do gromadzenia odpadów w 2024 roku” Piotr Zając 2024-02-02 15:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
869378 ZP-17/23 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Rozbudowa stacji uzdatniania wody Lubaszowa do wydajności 360 m3/h Piotr Zając 2024-01-19 15:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
865930 ZP-16/23 „Dostawa środków chemicznych do procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w 2024 roku” Piotr Zając 2024-01-10 15:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
861548 ZP-15/23 Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody Lubaszowa do wydajności 360m3/h” Piotr Zając 2023-12-22 15:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
852547 ZP-14/23 „Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w 2024 roku” Piotr Zając 2023-12-14 15:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
830714 ZP-12/23 Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Tuchowie i oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach w 2024 roku Piotr Zając 2023-11-10 15:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to