Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-6/24 Dostawa używanego pojazdu ciężarowego zasilanego CNG z zabudową typu śmieciarka 1 komorowa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu

Deadlines:
Published : 11-06-2024 12:54:00
Placing offers : 21-06-2024 10:00:00
Offers opening : 21-06-2024 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OgloszenieOZamowienaiuSmieciarka Cng.pdf pdf 87.69 2024-06-11 12:54:00 Proceeding
SWZSmieciarkaCng.pdf pdf 887.78 2024-06-11 12:54:00 Proceeding
ZalacznikiDoSWZSmieciarkaCng.zip zip 54.15 2024-06-11 12:54:00 Proceeding
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy cng zmodyfikowany.docx docx 24.58 2024-06-17 07:10:39 Public message
OgloszenieOZmianieSmieciarkaCng.pdf pdf 39.28 2024-06-14 14:23:30 Public message
OdpowiedziNaPytaniaModyfikajaSmieciarkaCng.zip zip 6554.17 2024-06-14 14:23:30 Public message
Informacja z otawracia ofert.pdf pdf 343.95 2024-06-21 11:57:10 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty - ZP6-24.pdf pdf 424.62 2024-07-02 12:21:40 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania 2024_BZP 00420303_01.pdf pdf 65.6 2024-07-19 08:29:26 Public message

Announcements

2024-07-19 08:29 Piotr Zając Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2024-07-02 12:21 Piotr Zając Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2024-06-21 11:57 Piotr Zając Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otawrac [...].pdf

2024-06-21 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 516 600 zł brutto
2024-06-17 07:10 Piotr Zając W załączeniu skorygowany Formularz ofertowy.
pozdrawiamy
Zespół ds. przetargów

Załącznik nr 1- For [...].docx

2024-06-14 14:23 Piotr Zając W załączeniu przekazujemy odpowiedzi na pytania oraz wprowadzone modyfikacje w SWZ.
Pozdrawiamy
Zespół ds. przetargów

OgloszenieOZmianieSm [...].pdf

OdpowiedziNaPytaniaM [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 320