Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-1/24 „Sukcesywne dostawy worków do gromadzenia odpadów w 2024 roku”

Deadlines:
Published : 11-01-2024 11:26:00
Placing offers : 18-01-2024 10:00:00
Offers opening : 18-01-2024 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Część I - Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 1372.11 2024-01-11 11:26:00 Proceeding
Część II - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.pdf pdf 956.19 2024-01-11 11:26:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 118.5 2024-01-11 11:26:00 Proceeding
Załączniki do SWZ - wersja edytowalna.zip zip 102.2 2024-01-11 11:26:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania do SWZ.pdf pdf 396.63 2024-01-15 08:57:11 Public message
Odpowiedzi na pytania do SWZ_.pdf pdf 355.04 2024-01-15 15:06:52 Public message
Odp. na pytania do SWZ - 2.pdf pdf 351.68 2024-01-17 07:33:29 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty - dost. worków.pdf pdf 422.38 2024-01-22 09:26:31 Public message
Informacja z otwarcia ofert ZP1_24.pdf pdf 352.44 2024-01-18 11:05:08 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 66.04 2024-02-02 07:06:56 Public message

Announcements

2024-02-02 07:06 Piotr Zając Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2024-01-22 09:26 Piotr Zając Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2024-01-18 11:05 Piotr Zając Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-01-18 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 254 118,00 zł brutto
2024-01-17 07:33 Piotr Zając Odpowiedzi na pytania zadane do treści SWZ - 2

Odp. na pytania do S [...].pdf

2024-01-15 15:06 Piotr Zając Odpowiedzi na pytania zadane do treści SWZ.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2024-01-15 08:57 Piotr Zając Odpowiedzi na pytania zadane do treści SWZ.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 311