Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-16/23 „Dostawa środków chemicznych do procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w 2024 roku”

Deadlines:
Published : 18-12-2023 12:32:00
Placing offers : 28-12-2023 10:00:00
Offers opening : 28-12-2023 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu BZP.pdf pdf 50.51 2023-12-18 12:32:00 Proceeding
TOM I - SIWZ ZP16-23.pdf pdf 1341.21 2023-12-18 12:32:00 Proceeding
TOM I - Wzór umowy.pdf pdf 1059.85 2023-12-18 12:32:00 Proceeding
Załączniki do SIWZ od 1-5,13 edytowalna.zip zip 94.83 2023-12-18 12:32:00 Proceeding
Załączniki do SIWZ od 6-12.zip zip 1619.42 2023-12-18 12:32:00 Proceeding
Informacja z otwarcia oferty ZP16-23.pdf pdf 701.21 2023-12-28 11:01:58 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty ZP16-23.pdf pdf 510.77 2024-01-02 14:12:32 Public message

Announcements

2024-01-02 14:12 Piotr Zając Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-12-28 11:01 Piotr Zając Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-12-28 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie I części zamówienia to 180 000,00 zł gross
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie II części zamówienia to 31 000,00 zł gross
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie III części zamówienia to 18 300,00 zł gross
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie IV części zamówienia to 13 000,00 zł gross
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie V części zamówienia to 26 500,00 zł gross
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie VI części zamówienia to 28 700,00 zł gross
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie VII części zamówienia to 43 300,00 zł gross

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 339