Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-12/23 Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Tuchowie i oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach w 2024 roku

Deadlines:
Published : 11-10-2023 10:32:00
Placing offers : 18-10-2023 10:00:00
Offers opening : 18-10-2023 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
TOM I - SIWZ (odbiór osadu).pdf pdf 1361.99 2023-10-11 10:32:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx docx 21.89 2023-10-11 10:32:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - ośw. o spełnieniu warunków udziału.docx docx 19.82 2023-10-11 10:32:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - ośw. dot. wykluczenia wykonawcy.docx docx 17.28 2023-10-11 10:32:00 Proceeding
Załącznik nr 4- ośw. o planowanym sposobie i miejscu wykorzystania osadów.docx docx 16.66 2023-10-11 10:32:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - ośw. o grupie kapitałowej.docx docx 18.23 2023-10-11 10:32:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - ośw. o rezerwacji zasobów.docx docx 14.41 2023-10-11 10:32:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - ośw. RODO.docx docx 19.73 2023-10-11 10:32:00 Proceeding
TOM II SIWZ - Wzór umowy.pdf pdf 740.45 2023-10-11 10:32:00 Proceeding
odpowiedźi na pytania - ZP-12_23.pdf pdf 590.42 2023-10-16 14:45:43 Public message
odpowiedźi na pytania - ZP-12_23.pdf.xades xades 793.41 2023-10-16 14:45:43 Public message
Wyniki badań osadu - kwiecień 2023.pdf pdf 276.77 2023-10-16 14:45:43 Public message
Wyniki badań osadu - lipiec 2023.pdf pdf 278.14 2023-10-16 14:45:43 Public message
Odp. na pytanie do SIWZ - ZP12_23.pdf pdf 586.44 2023-10-17 14:41:15 Public message
Info. z otwarcia ofert - ZP12_23.pdf pdf 558.47 2023-10-18 12:20:03 Public message
Info. z otwarcia ofert - ZP12_23.pdf.xades xades 750.81 2023-10-18 12:20:03 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty - ZP12-23.pdf pdf 455.75 2023-10-31 13:18:47 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty - ZP12-23.pdf.xades xades 613.85 2023-10-31 13:18:47 Public message

Announcements

2023-10-31 13:18 Piotr Zając Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

Zawiadomienie o wybo [...].xades

2023-10-18 12:20 Piotr Zając Zamawiający w załączniku przekazuje informację z otwarcia ofert.

Info. z otwarcia ofe [...].pdf

Info. z otwarcia ofe [...].xades

2023-10-18 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 320 760,00 zł brutto
2023-10-17 14:41 Piotr Zając Zamawiający w załączniku przekazuje odpowiedź na pytanie.

Odp. na pytanie do S [...].pdf

2023-10-16 14:45 Piotr Zając Zamawiający w załączniku przekazuje odpowiedzi na pytania zadane do treści SIWZ.

odpowiedźi na pytani [...].pdf

odpowiedźi na pytani [...].xades

Wyniki badań osadu - [...].pdf

Wyniki badań osadu - [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 314