Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-14/23 „Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w 2024 roku”

Deadlines:
Published : 23-11-2023 12:16:00
Placing offers : 01-12-2023 10:00:00
Offers opening : 01-12-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa paliw.pdf pdf 123.61 2023-11-23 12:16:00 Proceeding
SWZ - dostawa paliw ZP14-23.pdf pdf 1270.42 2023-11-23 12:16:00 Proceeding
Wzór umowy -dostawa paliw ZP14-23.pdf pdf 835.97 2023-11-23 12:16:00 Proceeding
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy.docx docx 21.08 2023-11-23 12:16:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy.docx docx 15.83 2023-11-23 12:16:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Ośw. o spełnianiu warunków udziału.docx docx 15.17 2023-11-23 12:16:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Ośw. o barku podstaw do wykluczenia.docx docx 17.28 2023-11-23 12:16:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Ośw. RODO.docx docx 17.01 2023-11-23 12:16:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Ośw. o grupie kapitałowej.docx docx 20.59 2023-11-23 12:16:00 Proceeding
Info. z otwarcia ofert - ZP14_23.pdf pdf 343.17 2023-12-01 11:49:23 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP14-23.pdf pdf 421.14 2023-12-07 10:43:58 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 36.02 2023-12-15 10:09:18 Public message

Announcements

2023-12-15 10:09 Piotr Zając Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-12-07 10:43 Piotr Zając Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-12-01 11:49 Piotr Zając Informacja z otwarcia ofert.

Info. z otwarcia ofe [...].pdf

2023-12-01 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 352 869,12 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 372