Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DIR/93/PZ/ZO/4/04/2024/290 Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Wróblewskiego w Tuchowie – Etap 1”

Deadlines:
Published : 03-04-2024 09:05:00
Placing offers : 10-04-2024 10:00:00
Offers opening : 10-04-2024 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

Nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku. Zamówienie realizowane zgodnie z obowiązującym w Spółce Komunalnej "Dorzecze Białej" SP. z o.o. Regulaminem Udzielania Zamówień.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZapytanieOfertoweNadzorDeszczowkaTuchow.pdf pdf 918.63 2024-04-03 09:05:00 Proceeding
ZalacznikiNadzorDeszczowkaTuchow.docx docx 26.08 2024-04-03 09:05:00 Proceeding
Zalacznik2.1_UmowaNadzorDeszczowkaTuchow.pdf pdf 545.01 2024-04-03 09:05:00 Proceeding
Zalacznik2.2_UmowaRodoNadzorDeszczowkaTuchow.pdf pdf 411.84 2024-04-03 09:05:00 Proceeding
Zalacznik3_OpzNadzorDeszczowkaTuchow.pdf pdf 575.93 2024-04-03 09:05:00 Proceeding
Zalacznik4_DokumentacjaProjektowaNadzorDeszczowkaTuchow.zip zip 33858.07 2024-04-03 09:05:00 Proceeding
OdpowiedźNaPytanie1NadzorDeszczowkaTuchow.pdf pdf 520.92 2024-04-05 10:01:49 Public message
Info. z otwarcia ofert - nadzór.pdf pdf 411.28 2024-04-10 13:01:11 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty - nadzór inwestorski.pdf pdf 411.31 2024-04-16 08:43:35 Public message

Announcements

2024-04-16 08:43 Piotr Zając Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2024-04-10 13:01 Piotr Zając Informacja z otwarcia ofert.

Info. z otwarcia ofe [...].pdf

2024-04-10 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 14 760 zł brutto
2024-04-05 10:01 Piotr Zając Witam.
W załączeniu przesyłamy odpowiedź na pytanie wraz z modyfikacją zapisów zapytania ofertowego.
pozdrawiamy
Zespół ds. przetargów

OdpowiedźNaPytanie1N [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 341