Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
818767 ZP 18/2023 Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego do 3,5t DMC, dla Bio Star Sp. z o.o. w Stargardzie - leasing operacyjny Angelika Gajewska 2023-09-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
819505 ZP 19/2023 Dostawa fabrycznie nowej śmieciarki z systemem obrotowym zagęszczenia dla Bio Star Sp. z o.o. w Stargardzie - leasing operacyjny Angelika Gajewska 2023-10-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
816187 ZP 17/2023 Leasing zwrotny operacyjny dla nowego przedmiotu zamówienia - myjki ciśnieniowej Angelika Gajewska 2023-09-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
804398 ZP 15/2023 Leasing zwrotny operacyjny dla nowych przedmiotów zamówienia: samochodu dostawczego i myjki ciśnieniowej Angelika Gajewska 2023-09-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
797247 ZP 12/2023 Dostawa wózka widłowego dla Bio Star Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie - leasing operacyjny Angelika Gajewska 2023-08-03 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
663688 ZP 18/2022 Dostawa energii elektrycznej dla Instalacji Komunalne w Łęczycy oraz dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do obiektów Bio Star Sp. z o.o. w Stargardzie Angelika Gajewska 2022-11-14 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
676992 ZP 19/2022 Dostawa bonów towarowych dla pracowników Bio Star Spółka z o.o. w Stargardzie. Angelika Gajewska 2022-10-26 14:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
666229 ZP 17/2022 Leasing zwrotny operacyjny dla nowych specjalistycznych pojazdów: samochodu ciężarowego i zamiatarki kompaktowej Angelika Gajewska 2022-10-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
656861 ZP 16/2022 Dostawa fabrycznie nowej zamiatarki kompaktowej dla Bio Star Spółka z o.o. w Stargardzie Angelika Gajewska 2022-09-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
655744 ZP 15/2022 Remont dachu budynku administracyjno – socjalnego należącego do Bio Star Sp. z o.o. Angelika Gajewska 2022-09-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
655029 ZP 13/2022 Dostawa pojemników na odpady komunalne zmieszane i selektywnie zbierane Angelika Gajewska 2022-09-08 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
656855 ZP 14/2022 Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wyposażonego w urządzenie hakowe i HDS Angelika Gajewska 2022-09-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
804392 ZP 14/2023 Prace remontowe w budynku administracyjno– socjalnym należącym do Bio Star Sp. z o.o. w Stargardzie Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych z masy bitumicznej. Angelika Gajewska 2023-08-30 10:43:53 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
798337 ZP 13/2023 Leasing zwrotny operacyjny dla nowych przedmiotów zamówienia: samochodu dostawczego i myjki ciśnieniowej. Angelika Gajewska 2023-08-14 11:07:39 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
748210 ZP 4/2023 Odbiór i zagospodarowanie partii odpadów o kodzie 19 12 12 z mechanicznego przesiewania zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01) i odpadów zbieranych selektywnie z terenu Instalacji Komunalnej w Łęczycy gm. Stara Dąbrowa w miesiącu sierpniu 2023 r. Angelika Gajewska 2023-05-04 13:45:50 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
734807 ZP 2/2023 Dostawa kontenerów do kompostowania odpadów w ramach II etapu budowy kontenerowego systemu kompostowania odpadów organicznych i kuchennych na terenie Instalacji Komunalnej w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa. Angelika Gajewska 2023-04-25 13:51:06 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
723694 ZP 1/2023 Dostawa kontenerów do kompostowania odpadów w ramach II etapu budowy kontenerowego systemu kompostowania odpadów organicznych i kuchennych na terenie Instalacji Komunalnej w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa. Angelika Gajewska 2023-03-01 10:39:12 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
788088 ZP 11/2023 Dostawa mobilnej myjki uniwersalnej spalinowej, ciepłowodnej z funkcją parownicy i zbiornikiem wody. Angelika Gajewska 2023-07-27 08:11:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
783850 ZP 10/2023 Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego z zasilaniem gazowym. Angelika Gajewska 2023-07-18 14:51:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
776436 ZP 8/2023 Usługa serwisowa odzieży roboczej pracowników Bio Star Sp. z o.o. Angelika Gajewska 2023-06-30 14:54:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
768054 ZP 7/2023 Usługa serwisowa odzieży roboczej pracowników Bio Star Sp. z o.o. Angelika Gajewska 2023-06-30 08:42:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
764180 ZP 6/2023 Odbiór i zagospodarowanie partii odpadów o kodzie 19 12 12 z mechanicznego przesiewania zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01) i odpadów zbieranych selektywnie z terenu Instalacji Komunalnej w Łęczycy gm. Stara Dąbrowa w miesiącu sierpniu 2023 r. Angelika Gajewska 2023-05-31 14:20:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
757160 ZP 5/2023 Transport odpadów z terenu Instalacji Komunalnej w Łęczycy, gm. Stara Dąbrowa do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie Angelika Gajewska 2023-05-31 14:22:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
741957 ZP 3/2023 Sukcesywne dostawy nowych worków do segregacji odpadów dla Bio Star Sp. z o.o w Stargardzie. Angelika Gajewska 2023-04-13 10:13:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
694858 ZP 20/2022 Dozór i ochrona obiektów użytkowanych przez Bio Star Sp. z o.o. w Stargardzie wraz z mieniem w nich się znajdującym i terenem przyległym do terenu składowiska odpadów oraz instalacji komunalnej w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa, woj. zachodniopomorskie. Angelika Gajewska 2022-12-28 10:51:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
653337 ZP 11/2022 Dostawa kontenerów do kompostowania odpadów w ramach II etapu budowy kontenerowego systemu kompostowania odpadów organicznych i kuchennych na terenie Instalacji Komunalnej w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa. Angelika Gajewska 2022-09-22 10:49:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to