Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP 4/2023 Odbiór i zagospodarowanie partii odpadów o kodzie 19 12 12 z mechanicznego przesiewania zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01) i odpadów zbieranych selektywnie z terenu Instalacji Komunalnej w Łęczycy gm. Stara Dąbrowa w miesiącu sierpniu 2023 r.

Angelika Gajewska
Bio Star Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 30-03-2023 14:05:00
Placing offers : 12-04-2023 09:00:00
Offers opening : 12-04-2023 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,   

Bio Star Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bogusława IV 15, 73 – 110 Stargard, na podstawie art. 277, w związku z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia na "Odbiór i zagospodarowanie partii odpadów o kodzie 19 12 12 z mechanicznego przesiewania zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01) i odpadów zbieranych selektywnie z terenu Instalacji Komunalnej w Łęczycy gm. Stara Dąbrowa w miesiącu sierpniu 2023" w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ na zagospodarowanie odpadów - ZP 4-sig-sig-sig.pdf pdf 1121.84 2023-03-30 14:05:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu ZP 4.pdf pdf 147.78 2023-03-30 14:05:00 Proceeding
Załącznik do SWZ- edytowalne.docx docx 46.28 2023-03-31 07:15:43 Public message
Informacja z otwarcia- zagospodarowanie odpadów ZP 4-sig-sig.pdf pdf 581.53 2023-04-12 12:12:42 Public message
Informacja o unieważnieniu postepowania ZP 4-sig-sig-sig.pdf pdf 756.71 2023-04-27 14:48:48 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 56.95 2023-05-04 13:44:59 Public message

Announcements

2023-05-04 13:45 Angelika Gajewska Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Uzasadnienie:
Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ złożona oferta przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. Ponadto informuję, że Zamawiający został w dn. 17 kwietnia br. poinformowany przez Instalację Komunalną która zagospodarowuje w jego imieniu odpady o kodach 20 03 01 i 19 12 12, o skróceniu terminu przerwy technologicznej, co ma wpływ na przedmiotowe postępowanie. Planowana przerwa zostaje skrócona o 8 dni roboczych, co w przypadku przedmiotowego postępowania jest zmniejszeniem zakresu przedmiotu o ok. 35 % zakresu podstawowego.
2023-05-04 13:44 Angelika Gajewska Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-04-27 14:48 Angelika Gajewska Zamawiający przesyła informację - unieważnienie postępowania.

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-04-12 12:12 Angelika Gajewska Zamawiający przesyła informację z otwarcia.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-04-12 09:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowego zamówienia dysponuje kwotą 712 800,00 zł gross
2023-03-31 07:15 Angelika Gajewska Załączniki do SWZ - edytowalne

Załącznik do SWZ- ed [...].docx

2023-03-31 07:14 Angelika Gajewska The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 496